"Czy bać się piekła?" (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część
Słownik Teologii Biblijnej Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnejstr.659

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że:

Słownik Teologii Biblijnejstr.657

Stan piekielny człowieka Pismo św. przedstawia w wielu obrazach:

Męka wieczna Mt 25;46, Łk 16;23-28; gniew Boży J 3;36; piec rozpalony Mt 13;42, 50; piekło ogniste Mt 5;22; płomień ognia Syr 21;9; cierpienie Łk 6;25, 16;24n., Ap 20;10; katusze Ap 14;10n., 20;10; płacz i zgrzytanie zębów Mt 8;12, 13;42, 50, 22;13, 24;51, 25;30, Łk 6;25, 13;28; ogień wieczny Mt 3;12, 7;19, 13;40, 18;8, 25;41, Łk 3;16n., Mk 9;43, 48; "trawiący" robak nie ginący Mk 9;48, Syr 7;17, Jdt 16;17; rdza Jk 5;3; ciemności Mt 22;13, 25;30, Jud 13 (por. ciemne lochy 2P 2;4, Łk 8;31); jezioro ogniste Ap 19;20, 20;10, 14n., 21;8; jezioro siarki Ap 20;10; miejsce na zewnątrz Mt 8;12, 22;13, 25;30, Ap 3;12; mrok 2P 2;17; Tartar 2P 2;4; zagłada Flp 1;28, 3;19, 1Tes 5;3; druga śmierć Ap 2;11, 20;6, 20;14, 21;8.

Świadkowie Jehowy aby podważyć tłumaczenie greckiego słowa kolasis na "męka", powołują się na Słownik grecko-polski pod red. Z. Abramowiczówny:

Strażnica 1 listopada 2008
1 listopada 2008
Strażnica 1 listopada 2008str.7

Skoro Świadkowie Jehowy twierdzą, że podstawowym znaczeniem słowa kolasis jest "okrzesywanie gałęzi", to powinni konsekwentnie przetłumaczyć Mt 25,46: "i pójdą na wieczne okrzesywanie gałęzi...". Dlaczego tego nie zrobili?

Zobaczmy co jest napisane w Słowniku:

Słownik Grecko-polski Słownik Grecko-polski
wyd.1960
Słownik Grecko-polski
PWN
Słownik Grecko-polskistr.687

Dlaczego Świadkowie Jehowy przemilczają drugie znaczenie słowa kolasis?

Zobaczmy jak to wygląda w tekście greckim:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 25, 46

Grecko-polski Nowy Testamentstr.126

Świadkowie Jehowy tak tłumaczą w swoim PNŚ:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.41

Kara piekła to: wieczne odcięcie, wieczne karanie i wieczna utrata Boga na zawsze:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Łk 13, 27-28 Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV
2 Tes 1, 8-9
Biblia Tysiąclecia wy.IV

W omawianej Strażnicy Świadkowie Jehowy powołują się na historyka żydowskiego Józefa Flawiusza:

Strażnica 1 listopada 2008
1 listopada 2008
Strażnica 1 listopada 2008str.6

Zapominają jednak dodać, że Flawiusz opisuje wierzenia faryzeuszy, żyjących współcześnie z Jezusem:

Dawne Dzieje Izraela Dawne Dzieje Izraela
wyd.1962
Dawne Dzieje Izraela
Księgarnia św. Wojciecha - Poznań
Księga osiemnasta, I, 3 Dawne Dzieje Izraelastr.836

Właśnie do faryzeuszy Jezus skierował swą przypowieść o bogaczu i Łazarzu (Łk 16. 19-31). Łono Abrahama (Łk 16:22) z tej przypowieści to hades sprawiedliwych (por. hades niesprawiedliwych - Łk 16:23), w którym przebywają dusze oczekujące na ofiarę Jezusa, aby być z Nim (Ap 6:9 por. "łono Ojca" J 1:18, czyli niebo).


Świadkowie Jehowy mają ogromne trudności z interpretacją tej przypowieści. Do tej pory mieli trzy interpretacje. Pierwsza to:

Na tamtym świecie J.F Rufherford zob. wyd.pol.1933 Na tamtym świecie J.F Rufherford Na tamtym świecie J.F Rufherford str.32 str.33

Nie jest prawdą, że bogacz poszedł do piekła. Pismo Święte nazywa to miejsce Otchłanią (gr. Hades):

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 16, 22-23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.341

Jak widzimy, bogacz został pogrzebany (domyślnie w grobie - gr. mnema). Druga interpretacja przez Świadków Jehowy tej przypowieści mówi:

Na tamtym świecie J.F Rufherfordwyd.1961 Na tamtym świecie J.F Rufherford str.102

Trzecia interpretacja:

Będziez mógł żyć wiecznie w raju na ziemizob. wyd.1989 Będziez mógł żyć wiecznie w raju na ziemi str.88

Jak możemy skomentować ostatnią, obowiązującą Świadków Jehowy interpretację? Ks. Tadeusz Pietrzyk pisze:

Świadkowie Jehowy. Kim są? Świadkowie Jehowy. Kim są?
wyd.1991
Świadkowie Jehowy. Kim są? Świadkowie Jehowy. Kim są?
Świadkowie Jehowy. Kim są? Świadkowie Jehowy. Kim są?
Świadkowie Jehowy. Kim są? Świadkowie Jehowy. Kim są?

Ks. Tadeusz Pietrzyk podsumowując naukę o piekle w Nowym Testamencie pisze:

Świadkowie Jehowy. Kim są?str.106

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentuwyd.1975
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentustr.320
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentustr.321

Źródła:
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021