Pan czy "Jehowa"?

Autor: Piotr Andryszczak

W Liście do Rzymian 14,6-9 czytamy:

Biblia Tysiąclecia wyd.IVwyd.IV Przekład Nowego Światawyd.1997
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światastr.1428

Jak widzimy (prawa szpalta), Świadkowie Jehowy wstawili do swego przekładu słowo "Jehowa", którego brak jest w tekście oryginalnym Nowego Testamentu. Wspominają o tym tu:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze wyd.1996
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.23

W wydanym przez Świadków Jehowy przekładzie międzywierszowym w lewej szpalcie występuje słowo kyrios, tłumaczone na Lord (Pan):

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Rz 14,6-8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.719

Uzasadniając wstawienie słowa "Jehowa" (prawa szpalta) do wersetów 6 i 8, Świadkowie Jehowy jako argument podają przekłady hebrajskie Nowego Testamentu nazwane J7,8,10,13,16,18,22,24:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.719

Problem jest w tym, że są to przekłady powstałe dopiero w roku 1599 J7, aż po współczesne jak J22 z 1979 roku. Oto przykłady:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.14

Na tej samej stronie, Świadkowie Jehowy podają, że w kodeksach א AB jest Lord:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.719

Jakie to kodeksy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

W najstarszych greckich manuskryptach Nowego Testamentu brak jest tetragramu, dlaczego więc Świadkowie Jehowy powołują się na średniowieczne przekłady hebrajskie?

Przekład ks. Popowskiego:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Rz 14,6-8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.755

Wróćmy jeszcze do tekstu. Co czytamy:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Rz 14,8-9 Biblia Tysiąclecia wy.IV

O którego Pana tutaj chodzi w wersecie 8? Świadkowie Jehowy w swoim przekładzie wstawili słowo Jehowa. Kiedy czytamy normalny przekład z wyrazem Pan, odpowiedź mamy w wersecie 9. Chodzi o Chrystusa. To "Jezus jest Panem" (Rz 10,9; Flp 2,11), "On to jest Panem wszystkich" (Dz 10,36) dla którego żyjemy i umieramy:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
2 Kor 5, 15 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Skoro żyjemy i umieramy dla Pana, a Chrystus panuje zarówno nad umarłymi jak i żywymi, to jest oczywiste, że powyższe wersety z Listu do Rzymian mówiące o Panu, dotyczą Chrystusa. W innym miejscu św. Paweł pisze:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
2 Kor 5,6-10 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Trybunał Chrystusa jest Trybunałem Boga:

Rz 14,10-12

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Rz 14,10-12 Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Czy Świadkowie Jehowy chcą ukryć ten fakt i dlatego w wersetach w Rz 14,6-11 zamiast słów Pan, powstawiali w swoim przekładzie słowo "Jehowa"?

Krótki komentarz KUL:

KUL
zob.
KUL
Poznań 1978
List do Rzymian komentarz KULstr.263
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2
zob.
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2
wyd.1999
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.86
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.87

Przyjrzyjmy się bliżej wersetowi Rz 14,11. Najpierw porównanie:

Biblia Tysiąclecia wyd.IVwyd.IV Przekład Nowego Światawyd.1997
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Przekład Nowego Światastr.1428

Rz 14,11:

Przekład Nowego Światastr.1428

Czy prawdą jest, że w wersecie 11 "mówi Jehowa"? Przywołajmy ponownie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Rz 14,11

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.719

Legei Kyrios - mówi Pan. W prawej szpalcie jest odnośnik * do:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.719

A więc znowu mamy odnośnik do przekładów hebrajskich: J7,8,10-18,22-25 (zob.str.13, str.14).

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13
Novum Testamentumzob.

Rz 14,6-12:

Novum Testamentumzob.
Novum Testamentumzob.

Dlaczego przekłady hebrajskie mają być autorytetem, a nie kodeksy, które są oparte na manuskryptach greckich Nowego Testamentu?

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

Co ciekawego możemy zauważyć w Rz 14,6-12 w przekładzie hebrajskim J7? Otóż w wersecie 6 występuje 4 razy JHWH, a Świadkowie Jehowy w swoim przekładzie mają tylko 3 razy słowo "Jehowa":

Rz 14,6

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światastr.1428

zobacz:

Novum Testamentumzob.

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie umieścili w swoim przekładzie dodatkowo słowa "Jehowa", skoro tetragram JHWH znajduje się w J7, a podstawą do umieszczenia tego słowa dla Świadków Jehowy jest przekład hebrajski?
Podobnie mamy w wersecie 12:

Novum Testamentumzob.

Jak widzimy w wersecie 12 jest JHWH, a w przekładzie Świadków Jehowy, nie:

Rz 4,12

Przekład Nowego Światastr.1428

Zob. więcej:


6
Biblia Świadków Jehowy w 2 Kor 6:17 wstawiła pomiędzy dwa cytaty z ST słowa: "mówi Jehowa". Wedle odnośnika oznaczonego jako "t" w Biblii Świadków Jehowy (odnośnik do szpalty 2 na str. 1455) te dwa cytaty to cytaty z Iz 52:11 i Jr 51:45. Jednakże nawet w Biblii Świadków Jehowy nie znajdziemy słów "mówi Jehowa" w cytatach z Iz 52:11 i Jr 51:45.

7
Podobnie Biblia Świadków Jehowy w wersie 2 Kor 6:18 wstawiła słowa: "mówi Jehowa, Wszechmocny", które to słowa są podsumowaniem dwóch cytatów z ST zawartych w 2 Kor 6:18. Wedle Biblii Świadków Jehowy te dwa cytaty to cytaty z 2 Sm 7:14 (patrz w Biblii Świadków Jehowy na str. 1455 odnośnik do 2 Kor 6:18 oznaczony jako "v" w przypisach do 2 szpalty) i z Iz 43 :6 lub Oz 1:10 (patrz w Biblii Świadków Jehowy na str. 1455 odnośnik do 2 Kor 6:18 oznaczony jako "w" w przypisach do 2 szpalty). Jednak w żadnym z tych wersów z ST jakie miałyby być cytowane w 2 Kor 6:18 nie ma tam tetragramu, który dawałby Świadkom Jehowy powód do wstawienia tetragramu w słowach: "mówi Jehowa, Wszechmocny" z 2 Kor 6:18. Biblia Świadków Jehowy daje odnośnik do tego zdania oznaczony jako "x" i odsyłający do Ap 1:8, jednakże przecież nie istnieje żaden manuskrypt NT (czyli również i Apokalipsy) z tetragramem (co przyznaje wyżej już cytowana broszura Świadków Jehowy pt. Imię Boże..., str. 23 . Nie jest to więc żadne solidne poparcie ani powód dla wstawienia przez Świadków Jehowy tetragramu w 2 Kor 6:18.

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Rz 14,11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.756

W Rz 14,11 są dwa cytaty ze Starego Testamentu:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1428
Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 49,18

Prorocystr.898

oraz odnośnik:

Przekład Nowego Światastr.1428

najpierw z hebrajskiego:

Iz 45,23

Prorocystr.887

i z Septuaginty, bo tak podaje w odnośniku Przekład Nowego Świata:

Septuaginta zob.

Iz 45,23

Septuagintastr.629
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Iz 45,23

Septuagintastr.1422

Św. Paweł w Liście do Rzymian 14,8 pisze słowa:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

nawiązując do Starego Testamentu:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

w Liście do Filipian ukazuje nam Boskość Chrystusa 2,6nn:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2,6-8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.934
Grecko-polski Nowy Testamentstr.935

Komentarze do Flp 2,6nn

Biblia Jerozolimska
zob.
Biblia Jerozolimska
zob.
Biblia Jerozolimskastr.1652
Biblia Jerozolimskastr.1653
Listy Więzienne KUL
zob.
Listy Więzienne KUL
wyd.1962
Listy Więzienne KULstr.119
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2
zob.
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2
wyd.1999
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.288

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022