Odstępstwo pisarzy biblijnych?

Autor: Piotr Andryszczak

Cytaty z Pisma Świętego pochodzą:

Prorocy (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światawyd.1997

Broszura wydana przez Świadków Jehowy twierdzi, iż:

Imię, które pozostanie na zawsze
zob.
wyd.1996
Imię, które pozostanie na zawszestr.16 Imię, które pozostanie na zawszestr.25

Świadkowie Jehowy postawili tezę, iż cechą odstępców jest m.in. to, że usuwają imię Boże JHWH . Czy w myśl tego, natchnieni pisarze Starego Testamentu też byli odstępcami? Bowiem w nowszych Księgach Starego Testamentu są miejsca, w których wcześniej występował tetragram JHWH, później zastąpili wyrazem "Bóg" lub nawet pominęli tetragram.

Oto kilka przykładów:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Ps 14:2 Ps 53:2
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

W oryginale hebrajskim w Ps 14:2, jak widzimy, jest tetragram JHWH. Natomiast w Ps 53:3, choć jest ten sam tekst, zamiast tetragramu JHWH mamy słowo Bóg. Jest jeszcze coś. Dlaczego Świadkowie Jehowy w tych dwóch wersetach, choć w oryginale jest "elohim" (Bóg), wstawili w swoim przekładzie słowo "Jehowa"? Sprawdźmy:

Ps 14:2

Pismastr.17

Ps 53:3

Pismastr.17

Oto inne zestawienia wersetów, gdzie wcześniej był tetragram JHWH, a później autorzy biblijni zamiast tetragramu pisali Bóg:

2 Krl 22:19 2 Krn 34:27
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

2 Krl 22:19

Prorocystr.723

2 Krn 34:27

Prorocystr.970

Izajasza 36:20 2 Krn 32:14
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

Izajasza 36:20

Prorocystr.849

2 Krn 32:14

Pismastr.957

2 Sm 5:24 1 Krn 14:15
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

2 Sm 5:24

Prorocystr.381

1 Krn 14:15

Pismastr.779

1 Krl 3:5 2 Krn 1:7
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

1 Krl 3:5

Prorocystr.493

2 Krn 1:7

Pismastr.839

2 Krl 21:7 2 Krn 33:7
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

2 Krl 21:7

Prorocystr.716

2 Krn 33:7

Pismastr.962

2 Sm 5:18-19 1 Krn 14:9-10
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

2 Sm 5:18-19

Prorocystr.380

1 Krn 14:9-10

Pismastr.778

2 Sm 5:23 1 Krn 14:14
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

2 Sm 5:23

Prorocystr.381

1 Krn 14:14

Pismastr.779

2 Sm 7:4 1 Krn 17:3
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

2 Sm 7:4

Prorocystr.386

1 Krn 17:3

Pismastr.789

2 Sm 7:3 1 Krn 17:2
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

2 Sm 7:3

Prorocystr.385 Prorocystr.386

1 Krn 17:2

Pismastr.789

2 Sm 6:11 1 Krn 13:14
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

2 Sm 6:11

Prorocystr.383

1 Krn 13:14

Pismastr.777

Porównaj też: 2 Sm 24:10/1 Krn 21:8; 2 Sm 24:17/1 Krn 21:17; 2 Sm 6:9/1 Krn 13:12; 2 Sm 5:20/1 Krn 14:11; 2 Sm 6:10/1 Krn 13:13.

Wygląda na to, że sami pisarze Starego Testamentu zastępowali tetragram JHWH wyrazem Bóg i nikt nie będzie twierdził, że oni są z tego powodu odstępcami. Czy podobną praktykę mamy też w Nowym Testamencie? Zobaczmy:

Rz 11:8 Iz 29:10
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

Hebrajczyków 9:20 Wj 24:8
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

Jak widzimy, praktyka zastępowania tetragramu wyrazem "Bóg" miała również w Nowym Testamencie. Świadkowie Jehowy sami podają odnośnik do Iz 29,10 oraz do Wj 24,8, gdzie widnieje tetragram JHWH.


Zwróćmy jeszcze uwagę na dziwną praktykę samych Świadków Jehowy. Otóż w Nowym Testamencie w 1 P 1:25 wstawili słowo "Jehowa", mimo, iż wiedzą, że jest to cytat z Iz 40:8, w którym to miejscu nie ma tetragramu JHWH. Widać to nawet w ich przekładzie. Sprawdźmy:

1 P 1:25 Iz 40:8
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

Zobaczmy tekst oryginalny:

Iz 40:8

Prorocystr.383

To, że w 1 P 1:25 w Nowym Testamencie jest słowo kyrios możemy sprawdzić w wydanym przez Świadków Jehowy przekładzie międzywierszowym:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

1 P 1:25

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1010

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023