O czym pisał papież Benedykt XVI?

Autor: Piotr Andryszczak

W poniższej publikacji możemy przeczytać:

Strażnica 1 lipca 20081 lipca 2008 Strażnica 1 lipca 2008str.30

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy ukazują sam tetragram JHWH. Do dzisiaj nie wiemy jakie samogłoski tam występowały. I z tego powodu nie wiadomo jak brzmiało w oryginale imię Boże. Żydzi wymawiali ADONAJ - PAN. Gdyby to było tak istotne, Bóg zadbał by, aby wymowa Jego imienia nie poszła w zapomnienie.

W Strażnicy czytamy:

Strażnica 1 lipca 2008str.30

Natomiast dla nas wypowiedź papieża nie brzmi zaskakująco. Znamy przecież kontekst całej wypowiedzi (nie pogrubione słowa, to cytat ze Strażnicy).A jest ona taka:

"Z samej swej istoty Bóg jest jeden tylko. Dlatego nie może On wejść w świat bóstw jako jedno z wielu innych. Nie może mieć imienia pośród innych imion. Toteż odpowiedź Boga zawiera w sobie zarazem odmowę i zgodę. Bóg mówi o sobie po prostu: "Jestem, Który Jestem". On jest - nic więcej. Ta odpowiedź jest imieniem i nim nie jest. Dlatego było rzeczą zupełnie słuszną, że w Izraelu tego samookreślenia Boga, którego dopatrywano się w słowie YHWH, nie wypowiadano i nie degradowano go do jednego spośród wielu imion bóstw. I źle się stało, że w nowych przekładach Biblii to imię, które dla Izraela było tajemnicze i niewyrażalne, pisze się tak, jak każde inne, i w ten sposób tajemnicę Boga, który nie ma ani obrazów, ani wypowiadanych imion, ściągnięto do poziomu zwyczajnej rzeczy z domeny powszechnej historii religii"

Zobaczmy jeszcze w szerszym kontekście:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Wydawnictwo 'm' Kraków
W OBRONIE WIARYwyd.2007
Jezus z Nazaretustr.126
Jezus z Nazaretustr.127
Jezus z Nazaretustr.128

Czy cytowanie zdania wyrwanego z kontekstu jest normą komitetu wydawniczego Towarzystwa Strażnica? Wydaje się, że nie tylko normą, ale i metodą działania. A tam gdzie manipuluje się prawdą pojawia się kłamstwo, a gdzie jest kłamstwo, tam i ojciec kłamstwa.

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021