O nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu
| Dogmat


Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.222
Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
zob.
Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
Warszawa 1987
Mały Słownik Teologiczny
kolumna 273
Mały Słownik Teologiczny
kolumna 274
Dokumenty Soborów Powszechnych
Wydawnictwo WAM
Dokumenty Soborów Powszechnych
Kraków 2005
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.923
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.925
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.927
zob.:

Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
zob.
Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
Warszawa 1987
Mały Słownik Teologiczny
kolumna 84
Mały Słownik Teologiczny
kolumna 85

Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
Katowice 1985
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
str.133
Słownik Teologiczny
str.133
Słownik Teologiczny
str.135
Słownik Teologiczny
str.135
Słownik Teologiczny
str.360
Słownik Teologiczny
str.361

Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
zob.
Warszawa 1987
Mały Słownik Teologiczny Karl Rahner
kolumna 85

Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
Katowice 1985
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
str.135

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Mt 16, 19 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Łk 22, 31-32 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
J 21, 16-17 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przypis Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 28, 20 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Łk 10, 16 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
J 14, 15-16 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 14, 25-26 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022