NOWE IMIĘ

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy 12 maja 1989 roku w Urzędzie do Spraw Wyznań zostali wpisani do Rejestru stowarzyszeń i związków wyznaniowych:

Strażnica 1 września 1997zob.

Choć kilka lat wcześniej zarejestrowani zostali w Sądzie Handlowym jako spółka z o.o. Zobacz więcej w artykule: Czy Świadkowie Jehowy są czy nie są religią?.

Wcześniej byli znani jako BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego zob. wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.216
Proroctwo wyd.pol. Proroctwo wyd.1929
Boski plan wieków Boski plan wieków Boski plan wieków
wyd.1919

Od roku 1931 znani są już jako "Świadkowie Jehowy". Możemy o tym przeczytać tutaj:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego zob. wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.151
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.152
NadarzynNadarzyn
Nadarzyn Nadarzyn Nadarzynstr.67

Z dawnych BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO stali się Świadkami Jehowy. A jaki był powód zmiany nazwy? W tej publikacji możemy przeczytać:

Świadkowie Jehowy w dwudziestym wiekuwyd.1989
Świadkowie Jehowy w dwudziestym wiekustr.8

Czy aby na pewno? Sięgnijmy do rezolucji z roku 1931:

Królestwo nadzieją świata Królestwo nadzieją świata Królestwo nadzieją światazob.
Królestwo nadzieją światazobacz
Królestwo nadzieją światastr.29
Królestwo nadzieją światastr.30
Królestwo nadzieją światastr.31
Królestwo nadzieją światastr.34
CAŁOŚĆ REZOLUCJI
Królestwo nadzieją światastr.29 Królestwo nadzieją światastr.30 Królestwo nadzieją światastr.31 Królestwo nadzieją światastr.32 Królestwo nadzieją światastr.33 Królestwo nadzieją światastr.34 Królestwo nadzieją światastr.35

Nie jest więc prawdą, jak podaje broszura Świadkowie Jehowy w XX wieku na stronie 8, że "dla odróżnienia się od nominalnego chrześcijaństwa obrano nazwę Świadkowie Jehowy". Głównym powodem był rozłam i zamieszanie wśród Badaczy Pisma Świętego, którzy dowolnie przybierali sobie różne nazwy. O tym milczy już wspomniana broszura Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki na stronie 67 oraz książka Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego, strona 156 (bez ostatnich wersetów biblijnych, a tylko z Iz 43:10-12), choć w przypisie tłumaczy, dlaczego:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.156

W roku 1931 nazwa "Nowe imię" dla Świadków Jehowy i wersety z Iz 62,2; 65,15 oraz Objawienie 2,17 pasowały do koncepcji, a teraz okazuje się, że nie, tylko harmonizują z tymi wersetami. Ciekawe, gdzie Świadkowie Jehowy wyczytali w Biblii, iż:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.156

Sprawdźmy czy tak się rzeczy mają:

Biblia Tysiąclecia wyd.II wyd.II Biblia Tysiąclecia wyd.IIIz 43,12

Jak widzimy nie padają tam słowa "Świadkowie Jehowy". Natomiast Pan Jezus przed wniebowstąpieniem mówi:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IVDz 1,8

Chrześcijanie mają być Jego świadkami, ale nie z nazwy lecz z czynów.


Inne publikacje, które przytaczają fragmenty rezolucji z publikacji "Królestwo nadzieja świata", ukrywają urywki mówiące o zmianie nazwy, gdzie głównym powodem był rozłam i zamieszanie wśród Badaczy Pisma Świętego. Oto one:

Niech Bóg będzie prawdziwy wyd.1961 Niech Bóg będzie prawdziwystr.226 Niech Bóg będzie prawdziwystr.227
Nowe niebiosa i nowa zienia wyd.1958 Nowe niebiosa i nowa zieniastr.242
Proroctwo Izajasza wyd.2001 Proroctwo Izajaszastr.54

Świadkowie Jehowy wielokrotnie publikując fragmenty rezolucji "Nowe imię" (o zmianie nazwy) dopuszczali się różnych 'manipulacji'. Redaktorzy dokonywali korekt wersetów biblijnych zamieszczonych w rezolucji (nie wykropkowując tego co usunięto), lub dodawali inny werset, którego nie było w oryginale rezolucji, wreszcie usuwali wszystkie wersety łącznie z Iz 43:10-12. W cytowanej już książce "Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego" napisano:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.156

Jak czytamy, Świadkowie Jehowy twierdzą, że sprostowania tej nauki dokonano już w 1944 r. Otóż książka wydana w roku 1946, nadal zawiera uzasadnianie zmiany nazwy tekstami Iz 62:2, 65:15, Ap 2:17:

Prawda was wyswobodzi wyd.1946 Prawda was wyswobodzistr.291
Strażnica 1954 Nr 61954 Nr 6
Strażnica 1954 Nr 6str.9

Mało tego, wbrew temu co czytamy w przypisie w książce Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego na str.156, w publikacji Nowe niebiosa i nowa ziemia na stronach str.240, str.241 i str.242 Świadkowie Jehowy omówili teksty z Iz 62:2 i 65:15 kończąc rezolucją "Nowe imię":

Nowe niebiosa i nowa zienia wyd.1958 Nowe niebiosa i nowa zieniastr.242

Jak się mają w takim razie wspomniane już słowa z przypisu w książce Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego?

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego wyd.1995 Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.156

Oto oryginalny cytat z rezolucji "Nowe imię" i późniejsze zmiany:

Królestwo nadzieją światawyd.1931 Królestwo nadzieją światastr.34
Niech Bóg będzie prawdziwy wyd.1961 Niech Bóg będzie prawdziwystr.227
Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych Nadarzyn Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnychstr.67
Strażnica 1979 Nr 13 1979 Nr 13 Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnychstr.7

zobacz też::

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023