Nienarodzone dzieci czy zmartwychwstaną?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy podkreślają, że swoje wierzenia opierają na Biblii i do niej się odwołują. W tej publikacji czytamy:

Strażnica 1971 Nr 24
1971 Nr 24
Strażnica 1971 Nr 24
Strażnica 1971 Nr 24
str.22

Jak można powoływać się na Biblię i Dz 24,15, skoro św. Paweł pisze zupełnie coś odwrotnego:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Dz 24, 15 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Św. Paweł ma w Bogu nadzieję na zmartwychwstanie sprawiedliwych. W którym to miejscu jest napisane w Dz 24,15, że dzieci urodzone martwe nie zmartwychwstaną? Czyżby Świadkowie Jehowy uważali, że te dzieci nie były sprawiedliwe? Dalej piszą, że wywnioskowali to na podstawie Słowa Bożego:

Strażnica 1971 Nr 24
1971 Nr 24
Strażnica 1971 Nr 24
str.22

W innej publikacji czytamy:

Strażnica 1986 Nr 7
1986 Nr 7
Strażnica 1986 Nr 7
Strażnica 1986 Nr 7
Strażnica 1986 Nr 7
str.26

Świadkowie Jehowy nie dają szans na zmartwychwstanie nienarodzonych dzieci i tych, które urodziły się martwe:

Strażnica 1986 Nr 7
Strażnica 1986 Nr 7
str.27
Strażnica 1986 Nr 7
str.27

Pary małżeńskie "mogą czerpać pociechę", że "Jehowa jest dobry i prawy" i nienarodzone dzieci nie wskrzesi z martwych?


A w tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 kwietnia 2009
15 kwietnia 2009
Strażnica 15 kwietnia 2009
str.13
Strażnica 15 sierpnia 2009
15 sierpnia 2009
Strażnica 15 sierpnia 2009
str.23

Wcześniej Świadkowie Jehowy twierdzili, że Biblia "nie daje podstaw", a teraz ta sama Biblia "nie udziela bezpośredniej odpowiedzi"? Przecież Biblia się nie zmienia. Zmieniają się tylko nauki Świadków Jehowy jak powyżej możemy się przekonać. Jest to nowa nauka, niedawno wprowadzona. O nowym swoim wierzeniu piszą Świadkowie Jehowy na płycie CD "Watchtower Library" (wyd.angielskie 2009) pod hasłem: "Daty", podhasło: "Kształtowanie się wierzeń".

Zobaczmy jednak, co Pismo Święte ma do powiedzenia:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Dn 12, 2 Biblia Tysiąclecia wy.IV Iz 26, 19 Biblia Tysiąclecia wy.IV 1 Kor 15, 20-23 Biblia Tysiąclecia wy.IV Dz 24, 15 Biblia Tysiąclecia wy.IV J 5, 28-29 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Jeśli św. Paweł pisze, że ma w Bogu nadzieję, iż wszyscy będą ożywieni i o tym mówi również Zbawiciel - to tak będzie.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020