Natchnione wypowiedzi demonów?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Strażnica 1 września 19971 września 1997

o Przekładzie Nowego Świata piszą, iż:

Strażnica 1 września 1997str.27

>a na pytania czytelników odpowiadają:

Strażnica 1 września 19971960 Nr 10
Strażnica 1 września 1997str.16

Kim byli tłumacze Przekładu Nowego Świata pisze Raymund Franz, były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy:

Kryzys sumieniazob. wyd.2006
Kryzys sumieniazob. str.54

O przygotowaniu merytorycznym tej trójki osób nie wiemy nic, natomiast wiemy, że Fred Franz tylko dwa lata studiował grekę. Jak dalece poznał hebrajski, skoro był samoukiem? Czy to wystarczy by mieć wystarczające kompetencje do tłumaczenia Biblii? Jak wyglądało w praktyce tłumaczenie? A może "Komitet Przekładu Nowego Świata" obłożył się wieloma już przetłumaczonymi przekładami Pisma Świętego i szukali rozwiązań, jak dopasować swój własny przekład do głoszonej przez siebie nauki?

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.260

W publikacjach Świadków Jehowy czytamy, iż jest to anonimowy przekład, o wykształceniu tłumaczy prawie nic nie wiemy, a nam pozostają już tylko "zalety". W jednej z publikacji możemy wywnioskować tylko, że N. Knorr nie skończył żadnych szkół wyższych. Poprzestał tylko na szkole średniej:

Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiejwyd.1955
Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiejstr.88

Według Świadków Jehowy nie tylko antychryst wygłasza "natchnione wypowiedzi" ale i demony. Wg Przekładu Nowego Świata mogą być też "nieczyste natchnione wypowiedzi". Przyjrzyjmy się wersetom Ap 16,13-14 oraz 1 J 4,3:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Ap 16,13-14 Przekład Nowego Światastr.1553 1J 4,3 Przekład Nowego Światastr.1534

Na uzasadnienie tłumaczenia "natchniona wypowiedź", Świadkowie Jehowy mają swoje argumenty, o których możemy przeczytać w książce Wnikliwe poznawanie Pism":

Watchtower Library 2010
Watchtower Library 2010

Najpierw Świadkowie Jehowy cytują 2 Tes 2,2:

Watchtower Library 2010

Przyznają, że w tekście oryginalnym występuje słowo "pneuma" - duch. Dlaczego więc w swoim PNŚ oddają jako "natchniona wypowiedź"? Innym argumentem ma być to, że przekłady jak: Bw, Bp, BWP werset tłumaczą podobnie. Dalej Świadkom Jehowy idzie już gładko. Pojawiają się wersety: 1 Tm 4,1 oraz Ap 16,13-16:

Watchtower Library 2010

Zobaczmy czy przekłady jak: Bw, Bp, BWP potwierdzają tłumaczenie jakie mamy w PNŚ:

Biblia Warszawska (1975)

1Tm 4:1 Bw "A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich,"

Biblia Poznańska (1974/75)

1Tm 4:1 Bp "Duch wyraźnie mówi o tym, że w czasach ostatnich niektórzy odstąpią od wiary, ulegając zwodniczym duchom i naukom szatańskim,"

Biblia Warszawsko-Praska (1997)

1Tm 4:1 BWP "Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną owiary, a poddadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demonów."

Przekłady te, jak widzimy, nie popierają PNŚ z formą "natchniona wypowiedź". Jest napisane, iż "duch mówi". Potwierdza to wydany przez Towarzystwo Strażnica (zob. Strażnica 1 lutego 1998 str.32) przekład międzywierszowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

1 Tm 4,1

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.917

Zob. PNŚ wyd.1997 zobacz w j.polskim

W PNŚ mamy też "trzy nieczyste natchnione wypowiedzi", o których to czytamy w Ap 16,13-16:

CDzob.

oraz "natchnione wypowiedzi" w 1 J 4,1-3:

CDzob.

Czy wspomniane przekłady jak: Bw, Bp, BWP również potwierdzają tłumaczenie jakie mamy w PNŚ?

Biblia Warszawska (1975)

Ap 16,13-14 Bw "I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata"

Biblia Poznańska (1974/75)

Ap 16,13-14 Bp "I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste, jak ropuchy. (14) Są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą do królów całej zamieszkałej ziemi"

Biblia Warszawsko-Praska (1997)

Ap 16,13-14 BWP "I ujrzałem trzy duchy nieczyste, które jakby ropuchy wychodziły z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka. (14) Są to duchy demonów, które czynią różne znaki i obchodzą wszystkich królów całej zamieszkanej ziemi"

Biblia Warszawska (1975)

1 J 4,1-3 Bw "Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie"

Biblia Poznańska (1974/75)

1 J 4,1-3 Bp "Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na tym świecie. Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie"

Biblia Warszawsko-Praska (1997)

1 J 4,1-3 BWP "Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków. A oto, po czym poznaje się Ducha Bożego: każdy, kto uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł na świat w ciele, jest z Boga. Nie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje Jezusa. Pozostaje on raczej na usługach Antychrysta. Słyszeliście kiedyś o tym, że ma przyjść. Otóż on już przebywa na świecie."


Przypomnijmy wersety Ap 16,13-14 oraz 1 J 4,3 wg PNŚ:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Ap 16,13-14 Przekład Nowego Światastr.1553 1 J 4,3 Przekład Nowego Światastr.1534
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Ap 16,13-14 Biblia Tysiąclecia Pallottinum 1 J 4,3 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

Ap 16,13-14

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1209
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1210

1 J 4,3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1140

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

Ap 16,13-14

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1106

1 J 4,3

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1042
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1043

Jak widzimy, tylko Świadkowie Jehowy uważają, że "natchnione" mogą być wypowiedzi demonów oraz Antychrysta. Jaką wartość ma więc słowo "natchniony" tak często przytaczane przez nich w wersecie 2 Tm 3,16 (PNŚ)? Mało tego nawet ich książka nosi tytuł:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne zob. wyd.1998

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021