„MILJONY LUDZI z OBECNIE ŻYJĄCYCH
NIE UMRĄ!”

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica zapowiedziało bardzo ważne wydarzenie na rok 1925:

Miliony z obecnie żyjących nie umrą! Miliony z obecnie żyjących nie umrą! Miliony z obecnie żyjących nie umrą!
wyd.ang.1920 wyd.pol. 1920 wyd.pol. 1920
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.59
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.60
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.61
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.65
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.66

Wyliczanka Rutherforda na podstawie Księgi Kapłańskiej:

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.75
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.76

Czy zatem proroctwo Towarzystwa Strażnica się spełniło? Czy powrócili Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy święci Starego Testamentu? Czy po roku 1925 przestali ludzie umierać? Czy nie jest to największe oszustwo XX w.?

Czy nie jest to przypadkiem nawiązanie do słów szatana z Księgi Rodzaju "na pewno nie umrzecie!" (Rdz 3,4)? Wszak szatan obiecywał Ewie i Adamowi nieśmiertelność ciała oraz to, że nie umrą (por. Rdz 3:3). Świadczą o tym słowa "na pewno nie umrzecie":

Strażnica Nr 11 1959Nr 11 1959 Strażnica Nr 11 1959
str.24

Świadkowie Jehowy wspominają tamte czasy w książce:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.163
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.78
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.78

Świadkowie Jehowy swoje fałszywe proroctwo próbują usprawiedliwić i twierdzą, że rzekomo Apostołowie mieli podobne oczekiwania. Nie jest to prawdą! Apostołowie nie wyznaczyli żadnej daty końca świata i nie twierdzili, że za ich życia zmartwychwstaną Prorocy Starego Testamentu. Po zmartwychwstaniu a przed wniebowstąpieniem, Apostołowie zapytali wprost Pana Jezusa:

Dz 1, 6-7

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2389

Przypomnijmy, iż pytanie Apostołów nastąpiło przed zesłaniem Ducha Świętego, a Ten miał ich doprowadzić do całej prawdy:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2370

Po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy powstał Kościół, Apostołom nie przyszło do głowy, by wyznaczyć daty końca świata. Gdyby Świadkowie Jehowy opierali się na Piśmie Świętym, to nie mieliby na swoim koncie tyle: fałszywych proroctw.


O czym jeszcze możemy przeczytać w ich publikacjach?

Przebudźcie się! 8 lipca 1995
8 lipca 1995
Przebudźcie się! 8 lipca 1995
str.9

Należy nadmienić, że rok 1925 (inne daty też) i z nim związane wydarzenia, Świadkowie Jehowy nazywają:

Przebudźcie się! 8 lipca 1995
str.9

Mimo "błędnych poglądów", "fałszywych przepowiedni", jak sami Świadkowie Jehowy piszą o swoim przepowiadaniu dat końca świata, niczego się nie nauczyli i dalej prorokują w tej samej publikacji, tym razem o końcu świata, który nastąpi wkrótce:

Przebudźcie się! 8 lipca 1995
str.9

Świadkowie Jehowy powtórzyli swoje hasło z 1925 twierdząc, iż:

Przebudźcie się! 8 października 1989
8 października 1989
Przebudźcie się! 8 października 1989
Przebudźcie się! 8 października 1989
str.24
Przebudźcie się! 8 października 1989
str.4

Dzisiaj już wiemy, że były to twierdzenia absurdalne i kolejne fałszywe proroctwo Towarzystwo Strażnica. W listopadzie 1995 wycofano się bowiem z nauki o pokoleniu roku 1914, które miało nie przeminąć, a ludzie jak umierali, tak nadal umierają.


Wróćmy jeszcze na chwilę do roku 1925, o którym pisano, iż:

Strażnica 1 listopada 1991
1 listopada 1991
Strażnica 1 listopada 1991
str.26

O prezesie Towarzystwa Strażnica Rutherfordzie:

Strażnica 1 grudnia 1993
1 grudnia 1993
Strażnica 1 grudnia 1993
str.18

Słowa Rutherforda:

Strażnica 1985 Nr 14
1985 Nr 14
Strażnica 1985 Nr 14
str.24
Strażnica 1985 Nr 14
str.24
png

Natomiast ang. Strażnica [The Watchtower] 1 X 1984 s.24-przypis oddała to ostatnie zdanie słowami:

Wathtower Library CD

"I made an ass of myself" ("Zrobiłem z siebie osła").

Osioł
Strażnica 1993 Nr 23Strażnica 1993 Nr 23 Strażnica 1993 Nr 23 Strażnica 1993 Nr 23
str.18

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021