Manipulacja cytatem Justyna Męczennika

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji wydanej przez Towarzystwo Strażnica możemy przeczytać:

Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej
zob.
wyd.2002
Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej
str.223

Towarzystwo Strażnica proponuje skorzystać z publikacji Prowadzenie rozmów na podstawie Pism. Jaka jest wiarygodność tej publikacji wydanej w języku polskim? Sprawdźmy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.194
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.195

Prowadzenie rozmów... (wyd. 1991) cytuje identycznie, jak czytamy powyżej. Jak widzimy, Towarzystwo Strażnica cytując dany fragment powołało się na konkretną książkę, podając tytuł, autora i stronę. Po sprawdzeniu u źródła, okazuje się, że dokonano z pełną premedytacją fałszerstwa cytatu. Oto dowody:

Dialog z Żydem Tryfonem
wyd.1926
Dialog z Żydem Tryfonem
str.295

"sprawiedliwość, dobroczynność, wiarę i nadzieję, które mamy od samego Ojca" (cyt. z "Prowadzenia...")

"sprawiedliwość, ludzkość, wiarę i nadzieję, płynącą przez Ukrzyżowanego od samego Ojca" (cyt. z książki).

Za słowem: "nadzieję" wstawiono w "Prowadzeniu rozmów..." słowa: "które mamy", a usunięto "płynącą przez Ukrzyżowanego".


Świadkowie Jehowy znają to dzieło Justyna Męczennika, iż w tym miejscu znajdują się słowa "przez Ukrzyżowanego". Cytują bowiem ten fragment w tej publikacji:

Strażnica 1970 Nr 12
1970 Nr 12
Strażnica Nr 23, 1970
str.20

W Prowadzenia rozmów... w j. angielskim:

Reasoning from the Scriptures
zob.
wyd.1989
Reasoning from the Scriptures
str.272
Reasoning from the Scriptures
str.273

W czeskiej edycji również:

Rozmluvy z Pisem
zob.
wyd.1993
Rozmluvy z Pisem
str.204

Kto zatem zadecydował, że z papierowej wersji w j. polskim wersji Prowadzenia rozmów... usunięto słowa "płynącą przez Ukrzyżowanego"? Dlaczego to uczyniono? W wersji elektronicznej Prowadzenia rozmów... Watchtower Library 2009 (wcześniejsze wydania również), nie było słów "przez Ukrzyżowanego". Świadkowie Jehowy widocznie pod wpływem krytyki, w wydaniu Watchtower Library 2010 przywrócili jego oryginalną wersję. Porównajmy:

WatchtowerLibrary WatchtowerLibrary
WatchtowerLibrarypowiększ WatchtowerLibrarypowiększ

Towarzystwu Strażnica znana jest doskonale książka Justyna Męczennika w języku polskim, ponieważ w tej publikacji cytowana jest ta pozycja::

Biblia Słowo Boże czy ludzkie
zob.
wyd.1992
Słowo Boże czy ludzkie
str.79

Słowo Boże czy ludzkie
odsyłacze
Dialog z Żydem Tryfonem
wyd.1926
Dialog z Żydem Tryfonem
str.293

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022