Manipulacja obrazem

Autor: Piotr Andryszczak

"Podstawowym działaniem manipulacji, którą w życiu codziennym posługuje się niemal każdy uczestnik komunikacji, jest chęć wytworzenia w odbiorcy określonego obrazu rzeczywistości i nakłonienie go do określonych działań. Najważniejszym elementem manipulacji jest więc bodziec i reakcja. Jako że żyjemy w społeczeństwie obrazkowym, gdzie tekst jest wypierany przez obraz, zauważenie manipulacji jest coraz trudniejsze. Odbiorcy stają się biernymi uczestnikami, nie zastanawiają się nad poprawnością przekazów reklamowych, a manipulacja staje się częścią naszego życia. Aby odróżnić manipulację od prostego przekazu, od komunikacji, trzeba poznać techniki, jakie manipulacja wykorzystuje.
(...)
Manipulacja to wszystkie sposoby oddziaływania na jednostkę lub grupę, które prowadzą do mylnego przekonania u osoby manipulowanej, że jest ona sprawcą (decydentem) jakiegoś zachowania podczas, gdy jest ona tylko narzędziem w rękach rzeczywistego sprawcy. Współczesna psychologia społeczna pojęcie manipulacji wiąże ściśle z pojęciem wpływu społecznego. Wpływ społeczny to oddziaływanie w wyniku, którego jednostka, grupa czy jakaś instytucja wywołuje zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej lub behawioralnej człowieka. Wpływ ten może być świadomym lub nieświadomym działaniem (Bauman 2996, 2009). Natomiast w życiu codziennym manipulacja jest traktowana raczej jako celowe działanie, które grupy formalne i nieformalne często wykorzystują, aby oddziaływać na ich członków. Tak naprawdę każdy posługuje się w przekazie informacji manipulacją po to, aby wytworzyć w odbiorcy określony obraz rzeczywistości i nakłonić ich do określonych działań. Najważniejszym elementem manipulacji jest bodziec i reakcja. Już jako dzieci uczymy się reagować na pewne sytuacje, które później w życiu dorosłym wpływają na nasze zachowania. Praktycznie wszystkie techniki manipulacyjne opierają się na wcześniej wyuczonych reakcjach, które wpaja się dzieciom. Tak więc manipulacja żywi się pewnymi wyuczonymi w nas reakcjami, które wykorzystuje w innych sytuacjach. Wyróżnia się dwie główne strategie manipulacyjne, które Robert Caldini opisuje w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Techniki te to pewna opracowana strategia manipulacyjna, w której liczy się następstwo zdarzeń. Istnieje więc wiele sposobów wywierania wpływu na ludzi bez większych nacisków. Pokazuje się ludziom pewne schematy wydarzeń i zachowań, które powodują, że ludzie zaczynają postępować zgodnie z podanym scenariuszem. Stosowanie technik manipulacyjnych zwłaszcza przez osoby, które chcą poprzez wywieranie wpływu osiągnąć korzyści materialne jest nieuczciwe. Owszem takie postępowanie może przynieść korzyści, ale będą one jedynie krótkotrwałe, ponieważ nie można budować zaufania i więzi społecznych poprzez manipulację." (Manipulacja fotografią, Anna Maksymiuk)

Towarzystwo Strażnica, aby uzasadnić głoszenie "od domu do domu", stosuje manipulacje w swoich publikacjach. Otóż zestawia ze sobą wydarzenie, które ma rzekomo uzasadnić tezę, iż pierwsi chrześcijanie i współcześni Świadkowie Jehowy zachowywali się tak samo, czyli głosili "od domu do domu". Na rysunku z lewej strony przedstawiają dwóch głosicieli, św. Pawła i towarzysza, z prawej zaś, Świadka Jehowy i głosicielkę:

Strażnica 15 lipca 2008
15 lipca 2008
Strażnica 15 lipca 2008
str.4

Nawet układ jest podobny. Św. Paweł trzyma w rękach zwój, z prawej strony Świadek Jehowy trzyma Biblię. Towarzysz św. Pawła patrzy z zadowoloną miną na niego, podobnie czyni to samo głosicielka. Sytuacja ta odbywa się w obydwu przypadkach w drzwiach. Mamy więc namacalny dowód na to, że to co się działo 2000 lat temu, dzisiaj Świadkowie Jehowy kontynuują.


Podobnie mamy też tutaj:

Strażnica 15 grudnia 2008
15 grudnia 2008
Strażnica 15 grudnia 2008 Strażnica 15 grudnia 2008
str.17

Ani "efescy starsi", ani św. Paweł nie mieli zwyczaju nauczać "od domu do domu", ponieważ dopiero od roku 1922 Świadkowie Jehowy wprowadzili taki zwyczaj i dopiero od tego czasu zaczęto ich namawiać do głoszenia "od domu do domu":

Strażnica 1987 Nr 19
1987 Nr 19
Strażnica 15 grudnia 2008
str.15

Podobną manipulację mentalną widzimy w tej Strażnicy:

Strażnica 15 listopada 2014STRAŻNICA 15 LISTOPADA 2014 Strażnica 15 listopada 2014str.2
Strażnica 15 listopada 2014
str.23

Redaktorzy Strażnicy chcą wmówić czytelnikom, że oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego tak właśnie wyglądało: dwóch prowadzących, na stoliku zwój, także rzędy krzeseł, tak jak na zebraniu Świadków Jehowy w Salach Królestwa.


Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.23

Świadkowie Jehowy przedstawiają tutaj zebranie pierwszych chrześcijan. Jak widzimy, obraz zebrania odpowiada dzisiejszym zebraniom Świadków Jehowy. Jest dwóch prowadzących, mamy podnoszących ręce (pewnie odpowiadają na pytania), niektórzy trzymają na kolanach zwoje (dzisiaj to są Strażnice), a jeden z nich nawet trzyma książkę z twardą okładką (drukowaną?)

Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.23

Mamy pełny obraz zebrania w "Sali Królestwa" w I w. po Chr. (studium książki). Nic dodać, nic ująć!

A tak wygląda obraz współcześnie:

Czego wymaga od nas Bóg
wyd.1996
Czego wymaga od nas Bóg
str.28
Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Czego wymaga od nas Bóg
str.28
Strażnica 15 kwietnia 2007
str.23
Czego wymaga od nas Bóg
str.28

Strażnica 15 kwietnia 2007
15 kwietnia 2007
Strażnica 1 lutego 2009
1 lutego 2009
Strażnica 1 kwietnia 2007
str.23
Strażnica 1 lutego 2009
str.21

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023