Kýrios i "Jehowa"
Czy Świadkowie Jehowy podważają Boże natchnienie Nowego Testamentu? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-02-21

poprzednia część

Rz 14, 6-9

Biblia Tysiąclecia wyd. V Poznań 2000 wyd.V zob. Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1479

Świadkowie Jehowy ustalili sobie zasadę, że jak przy słowie Kýrios nie ma rodzajnika, a kontekst mówi o Bogu, to należy tam wstawić słowo "Jehowa". I wstawili w swojej Biblii:

Rz 14, 6

Przekład Nowego Świata Kyrios

A powinno być tak:

Rz 14, 6

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1479

Tekst grecko-angielski:

Kyrios

Gdy przeczytamy cały kontekst Rz 14, 6nn, to okazuje się, że chodzi o Pana Jezusa (w.9), który i tak jest Bogiem (J 1, 1; Rz 9, 5; Tt 2, 13; 1 J 5, 20). Wstawienie słowa "Jehowa" jest ogromnym nadużyciem i dostosowaniem wersetów do z góry założonej tezy, fałszywej tezy. Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa" nie tylko tam, gdzie nie występuje rodzajnik, ale również tam, gdzie on występuje, choć nie są to cytaty ze Starego Testamentu:

Rz 14, 6-9

Przekład Nowego Świata Kyrios

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy:

Kyrios

Chrystus jest Panem i w powyższych wersetach słowo Kýrios odnosi się do Niego. Nie ma innej opcji. Świadkowie Jehowy aby uzasadnić "przywrócenie" "imienia Jehowa", powołują się na hebrajskie przekłady, oznaczone jako "J":

Kyrios

A tam gdzie jest gwiazdka * przy wersecie, to znaczy, że jest rodzajnik przy Kýrios lub Theos. Widzimy, że w wersecie 6 nie ma, a w 8 jest. A co oznacza J i numerki? Są to przekłady hebrajskie. Co oznacza J 7,8,10...? Świadkowie Jehowy wydali interlinię grecko-angielską w roku 1969, w której czytamy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969
str.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.13 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985
Novum Testamentumzob.

Rz 14, 6:

Novum Testamentumzob.

Zauważmy, że ten przekład hebrajski Nowego Testamentu pochodzi dopiero z XVI wieku. Dlaczego Świadkowie tak podkreślają, że w przekładzie hebrajskim w tym miejscu jest tetragram? Kiedy przyjrzymy się spółgłoskom JHWH, to zobaczymy również punktację masorecką, która nakazuje w tym miejscu przeczytać Adonaj - Pan, a nie "Jehowa". Poza tym, bezpośrednio pod tekstem hebrajskim mamy tłumaczenie i można przeczytać "el Sennor" - Pan. To powinno zamknąć sprawę Nowego Testamentu w j. hebrajskim i jego tłumaczenia.


Świadkowie sami przyznają, że pierwsze tłumaczenia Nowego Testamentu na język hebrajski pochodzą dopiero z XIV w.:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
wyd.1998
Novum Testamentum
str.319

Strażnica Wrzesień 2017Strażnica Wrzesień 2017 Strażnica Wrzesień 2017str.21 Strażnica Wrzesień 2017str.22

A więc powyższe słowa też dotyczą Przekładu Nowego Świata. Brawo Świadkowie Jehowy! Kopie tekstu oryginalnego Nowego Testamentu nie zawierają tetragramu, lecz słowo Kýrios i uczciwy tłumacz nie "przywraca" czegoś, czego nigdy nie było. Pisarze Nowego Testamentu cytując Stary Testament w większości korzystali z greckiej Septuaginty, w której było słowo Kýrios. Świadkowie Jehowy nie mają żadnego merytorycznego argumentu na poparcie swojej tezy o rzekomym występowaniu w Nowym Testamencie imienia Bożego "Jehowa", a "przywracanie" przez nich imienia Bożego można nazwać fałszerstwem stulecia.

Zobacz:

Dochodzi do sytuacji, kiedy sama obecność Kýrios bez rodzajnika, daje możliwość wstawienia Imienia Bożego. I to nawet bez potrzeby cytatu ze Starego Testamentu, tylko na podstawie, że cała myśl wyrażona w wersetach poprzedzających i następnych mówi o Bogu Ojcu. Pomijam sytuacje gdzie celem wprowadzenia „Jehowy” jest bezpośrednie odwrócenie uwagi od Jezusa (zob. Rz 14, 6nn). A co zrobić jeśli z kontekstu nie można dociec, czy jest mowa o Bogu Ojcu czy o Jezusie?

"Jednakże, istnieją też w NT miejsca, w których tytuł Pan nie odnosi się w sposób wyraźny ani do Jezusa, ani do Boga Ojca. Po prostu czasem nie wiadomo, czy termin ten dotyczy jednego, czy drugiego. Niewątpliwie miejsca te są dla tłumaczy Przekładu Nowego Świata solą w oku, ponieważ w tym momencie pojawia się problem: za pomocą jakich kryteriów mieli oni rozstrzygnąć o tym, które Kyrios odnosiło się do Jezusa, a które do Boga Ojca? Skąd wiadomo w których dokładnie miejscach wstawić słowo Jehowa zamiast słowa Pan? Sęk w tym, że nie wiadomo. Nawet kontekst często tu nie pomaga. Przekład Nowego Świata nie podaje ani razu takich kryteriów, nic dziwnego, skoro nie trudno się domyślić, że takowe nie istnieją. Brak takich kryteriów jest niewątpliwie wystarczającym powodem do tego, aby zaniechać decyzji opartej na bezpodstawnych i śliskich przesłankach odnośnie tego, w którym miejscu wstawić słowo Jehowa zamiast Kyrios w miejscach, które nie są zawierającymi cytatami z ST z miejsc zawierających tetragram. Mimo to tłumacze Przekładu Nowego Świata zrobili to, wstawiając w wielu miejscach NT słowo Jehowa zamiast Kyrios - Pan. Poniżej podaje takie oto śliskie miejsca, w których nie wiadomo, czy słowo Pan odnosi się do Boga Ojca, czy do Jezusa. Przekład Nowego Świata zostawia w tym miejscu słowo Pan, choć teksty te równie dobrze mogłyby się odnosić do Boga Ojca:

Mk 16:20; Dz 11:24; 20:19; 1 Kor 3:5; 1 Kor 6:17; 7:10; 7:32; 7:34; 7:35; 9:2; 11:11; 12:5; 15:58; 2 Kor 5:6; 5:8; 8:5; 8:19; 10:8; Gal 5:10; Ef 4:5; 5:8; 5:10; 6:1; Kol 3:20; 1 Tes 3:12; 2 Tes 1:9; 3:3-5; 3:16; 1 Tm 1:14; 6:15; 2 Tm 2:7; 2:22; 2:24; 3:11; 4:8; 4:17-18; 4:22; 1 P 2:13; 2 P 3:15.

Natomiast teraz podam wykaz prawie takich samych tekstów używających w NT słowa Kyrios - Pan, które nie są cytatami miejsc ST zawierających tetragram, i w których Przekład Nowego Świata tym razem postąpił inaczej niż powyżej, bezpodstawnie zmieniając słowo Kyrios - Pan na słowo Jehowa:

Dz 7:60; 8:25; 9:31; 11:21; 12:24; 13:2; 13:11; 13:12; 13:49; 14:3; 14:23; 15:17 (2 razy); 15:35; 15:36; 15:40; 16:14; 16:15; 16:32; 18:25; 19:20; 21:14; 2 P 2:9; 2:11; 3:8; 3:9; 3:10; Jk 1:7; 1:12; 4:10; 4:15; 5:14; 5:15; 2 Tes 2:13; 3:1; 1 Tes 1:8; Kol 1:10; 3;13; 3:22; 3:23; 3:24 (tu kontekst wyraźnie mówi o Panu jako Chrystusie a nie Jehowie - por. ostatnie zdanie w Kol 3:24); Ef 5:17; 5:19; 6:4; 6:7 (2 razy); 6:8; 2 Kor 10:18; 1 Kor 4:4; 4:19; 7:17; 10:21 (2 razy); 10:22; 11:32; 16:7; 16:10; Rz 12:11; 14:4; 14:8 (3 razy).

Jest to podejście wysoce niekonsekwentne, ponieważ jak widać w Przekładzie Nowego Świata bez wyraźnych powodów raz słowo Pan w NT zastępuje się słowem Jehowa a kiedy indziej nie. Jak widać jedynym kryterium jakie decydowało, że tłumacze Przekładu Nowego Świata wpisywali lub nie tetragram do miejsc nie będących cytatami z ST, były osobiste i samowolne upodobania tłumaczy."

Zob.: Odsyłacz Przykłady niekonsekwentnego użycia przez Przekład Nowego Świata słowa Kyrios - Pan i Theos - Bóg.
Jan Lewandowski
Zobacz:
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022