Komu uwierzył ABRAHAM
wg Biblii Świadków Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak

W Piśmie Świętym czytamy o Abramie:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Rdz 15,1-6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rdz 15,6

Biblia Poznańskazob. wyd.III Poznań 1991 zob. Biblia Poznańska
Pięcioksiąg Vicatio (za zgodą wydawcy) Vocatio kod.gram. (1) (2) ( 3 ) ( 4 ) (oznaczenia)

Rdz 15,6

Pięcioksiąg Vocatiostr.47

Co o wierze Abrahama mówi nam Nowy Testament? Z jakiego tekstu Starego Testamentu korzystali autorzy?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Gal 3,6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii tak oddali ten werset:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Gal 3,6 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1465

Nie jest prawdą, że Abraham uwierzył "Jehowie", on uwierzył Bogu. Cytat bowiem nie pochodzi z tekstu hebrajskiego, lecz z greckiej Septuaginty, w której występuje słowo Theo (Bogu):

Septuaginta zob.

Rdz 15,6

Septuagintastr.20
Septuaginta zob. zob. (za zgodą wydawcy Vocatio)

Rdz 15,6

Septuagintastr.22

Tekst grecki Nowego Testamentu nie pozostawia wątpliwości:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

Gal 3,6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.889
Nestle-Alandzob. zob. zob. Nestle-Aland
str.496

Wersję z Theo potwierdza również:

Strażnica 1 lutego 19981 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

Gal 3,6

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.830
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.831

Zwróćmy uwagę, iż wstawienie słowa "Jehowa", potwierdzają jedynie dwa przekłady hebrajskie oznaczone jako J7,8, a pierwszy J7 pochodzi z roku:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
zob.
wyd.1969 zob.
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.29
"Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.13 (The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985)

Czy przekład z hebrajskiego i to dopiero z XVI w. po Chr. ma być dowodem na uzasadnienie wstawienia słowa "Jehowa" do tekstu w Gal 3,6, mimo, że w greckim tekście Nowego Testamentu jest słowo Theo? Mało tego, Świadkowie Jehowy w przypisie powołują się na o wiele starszy Chester Beatty II oznaczany symbolemB46(Gregory-Aland) - rękopis papirusowy Nowego Testamentu spisany w formie kodeksu (datowany na ok 200 rok po Chr.).

B46 zob. źródło

Ciekawe jest również to, że w przypisie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.831 (The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985)

są dwa hebrajskie przekłady ze słowem God J17,18:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.14 (The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985)

Jest jeszcze jeden werset, w którym czytamy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Jk 2,23

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy w wersecie 23 wstawili dwa razy słowo "Jehowa":

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Jk 2,23 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1520

Abraham uwierzył Jehowie czy Bogu? Czy Abraham został nazwany przyjacielem Jehowy czy Boga? Sprawdźmy:

Jk 2,23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1089 (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)
Nestle-Alandzob. zob. zob. Nestle-Aland
Nestle-Aland
str.592

Wersję z Theos potwierdza również wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.998 (The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985)

W pierwszym przypadku wstawienie słowa "Jehowa" Świadkowie Jehowy uzasadniają przekładami hebrajskimi J14,17,20,22:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.14 (The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985)

Jak widzimy, pierwszy przekład hebrajski J14 pochodzi dopiero z 1846 roku. Natomiast drugie słowo "Jehowa", Świadkowie Jehowy uzasadniają przekładem J17. A ten pochodzi z roku:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.14 (The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985)

Poniższe kodeksy potwierdzają wersję ze słowem Bóg:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.13 (The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985)
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.15 (The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985)

Co mówi Nowy Testament o Abrahamie, komu uwierzył:

Gal 3,6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Komu uwierzył Abraham i kogo został nazwany przyjacielem:

Jk 2,23

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023