Kłamstwo na temat Boga?

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji Towarzystwo Strażnica podejmuje temat

Strażnica 1 października 20111 października 2011 Strażnica 1 października 2011
str.3

Dalej Towarzystwo Strażnica przygotowuje czytelnika do tezy

Strażnica 1 października 2011str.3

Jaki "Kościół mnie zdradził", to Świadkowie Jehowy już nie piszą. Natomiast dalej podejmują konkretny temat:

Strażnica 1 października 2011str.3

Tym pierwszym rzekomo kłamstwem ma być:

Strażnica 1 października 2011str.4

Chodzi oczywiście o Trójcę Świętą, bowiem Świadkowie Jehowy cytują fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Strażnica 1 października 2011str.4

Owszem, wiara w Trójcę Świętą jest tajemnicą, ale czy wiara w jednego Boga w trzech Osobach może być kłamstwem, bo jest tajemnicą?

Strażnica 1 października 2011str.4

Po takim specyficznym pytaniu, Świadkowie Jehowy odnoszą się do Biblii:

Strażnica 1 października 2011str.4

Poznawanie Boga i tak nigdy się nie skończy poznaniem Go do samego końca. Sami Świadkowie Jehowy piszą o tym poniżej:

Strażnica 1 października 2011str.4

Z jednej strony Świadkowie Jehowy nie mogąc zgodzić się z Trójcą Świętą, bo jest to tajemnica i dla uzasadnienia odnajdują tekst J 17,3 o poznawaniu Boga, a z drugiej strony nagle okazuje się, że jednak Boga do końca poznać nie można i znalazły się na to wersety.

A co mówi nam kontekst Jer 31,34 i jak należy rozumieć wersety 31-34 i werset 34 przeczytamy w przypisach do BT wyd.IV.


Należy zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że Świadkowie Jehowy zwalczając prawdę o Trójcy Świętej, przy okazji przedstawiają heretycki rysunek:

Strażnica 1 października 2011str.4
Świat symboliki chrześcijańskiej
Warszawa 1991
Świat symboliki chrześcijańskiej
Świat symboliki chrześcijańskiej
ilustracje na końcu książki
Zob:

Co takiego się wydarzyło, że Świadkowie Jehowy przytoczyli definicję Trójcy Świętej w jej prawdziwej formie, a wcześniej ją deformowali sprowadzając do absurdu, by następnie ośmieszać:

Pojednanie Pojednanie Pojednanie
wyd.1928
Pojednaniestr.108

Żaden "klerykał" czy "klecha" nie pouczał o trzech bogach w jednym, jak chce Towarzystwo Strażnica.

Pojednaniestr.118

Chrystus nie wołał na krzyżu do samego siebie. On się modlił jako człowiek Psalmem 22:2 do swego Ojca.

Pojednaniestr.126

Trynitarze nie mówią, że: "Bóg, Jezus i Duch Święty, są jedną osobą". "Kler" również nie mówi: "Jezus był swoim własnym ojcem". Świadkowie Jehowy nie są w stanie pokazać dokumentów Kościoła, że taka nauka ma miejsce.

Proroctwo Proroctwo Proroctwo
wyd.1929
Proroctwostr.22

Duchowieństwo nie rozpowszechnia takiej nauki, bo taka nauka - czyli trzy osoby w jednej osobie - nie istnieje.

Niech Bóg będzie prawdziwyNiech Bóg będzie prawdziwy (1950)
Niech Bóg będzie prawdziwystr.87

Treścią nauki o Trójcy Świętej nie jest "istnienie trzech bogów w jednej osobie". Taka treść nie istnieje. Jeżeli Świadkowie Jehowy twierdzą, że treścią nauki o Trójcy Świętej jest "istnienie trzech bogów w jednej osobie", to dlaczego nigdy nie przedstawili przekonywujących i rzetelnych źródeł takiego nauczania? (WIĘCEJ)

Jak te wszystkie powyższe słowa mają się do tej definicji:

Strażnica 1 października 20111 października 2011 Strażnica 1 października 2011
str.4

Jeżeli definicja mówi o jednym prawdziwym Bogu, to gdzie Świadkowie Jehowy wyczytali o trzech bogach w jednej osobie?


Strażnica 1 października 20111 października 2011 Strażnica 1 października 2011
str.4

Bóg jest niezgłębioną tajemnicą. Należy Go poznawać i "nawiązać z Nim bliską przyjaźń".

Strażnica 1 października 2011str.4

Zobaczmy szerszy kontekst (BT wyd.IV):

Dz 17, 27-28

Biblia

1 J 2, 3-6

Biblia

Zadajmy Świadkom Jehowy pytanie czy badają samych siebie, by nawiązać z Nim bliską przyjaźń:

2 Kor 13, 5

Biblia

Kol 2, 1-2

Biblia

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021