Kim jest Jezus Chrystus? wg książki
"CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?"
(cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-03-23

poprzednia część
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.194
Czego naprawdę uczy Biblia
str.201

Świadkowie Jehowy powinni napisać tak: W Bogu są trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych trzech Osób jest prawdziwym Bogiem i wszystkie trzy Osoby są równie doskonałe. Te trzy Osoby mają tę samą jedną, wspólną naturę Boską. Symbol „Quicumque” zwany „atanazjańskim” jasno precyzuje:

Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
str.623

Nie ma więc mowy o trzech wszechmocnych, ponieważ jedno jest bóstwo, jedna i ta sama natura. Krótko mówiąc: wolno nam powiedzieć, że istnieją trzy osoby, tj. trzej posiadający jedno bóstwo, a nie ma trzech Bożych natur czyli trzech bogów. Dlatego zarzut nie ma sensu: trzy jest jeden, a jeden jest trzy; pojęcia, za pomocą których wyrażamy Bożą nieskończoność, nie są sprzeczne, gdyż mówimy, że „trzy” oznacza sposoby posiadania bóstwa, a „jeden” wskazuje na jedną naturę bóstwa.

W twierdzeniu mówimy, że trzej posiadają jedną naturę Bożą i to w sposób liczbowy, a nie gatunkowo; w przeciwnym razie mielibyśmy trzech bogów (tryteizm), bo każdy z nich posiadałby swoją odrębną naturę, a pojęcie Boga oznaczałoby gatunek. Wszystkie przymioty Boże, a więc pełnię samoistnego bytu posiadają w równym stopniu Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Zobacz:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.201

Dogmatyka katolicka w szczegółach wyjaśnia ten dogmat:

Zobacz:
Kościół na celownikuzob. Kościół na celowniku
wyd.2018
Kościół na celownikuzob. Kościół na celownikuzob.
Kościół na celowniku
Kościół na celowniku
Zobacz więcej:

Natomiast Świadkowie Jehowy robią wszystko, by dogmat o Trójcy Świętej sprowadzić do absurdu. Oto materiał dowodowy:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem wyd.1920 Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.70 Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.83

Albo m.in. takie głupstwa:

Wyzwolenie Wyzwolenie wyd.1929 Wyzwoleniestr.223

Bezczelność tego autora nie ma żadnych granic. Najpierw przedstawił w fałszywym świetle, iż rzekomo "doktryna trójcy" mówi, że "Bóg, Jezus i Duch Święty są trzema osobami w jednej osobie", a potem twierdzi, że jest to "fałszywa doktryna". Ręce opadają. I tak jest do dzisiaj. Samuel Herd, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, przedstawił w fałszywym świetle naukę o Trójcy Świętej:

Strażnica Maj 2018Strażnica MAJ 2018 Strażnica Maj 2018str.2 Strażnica Maj 2018str.4
Strażnica Maj 2018
str.3
Strażnica Maj 2018str.7

Samuel Herd wspomina:

Strażnica Maj 2018
str.4

Co takiego i od kogo usłyszał Samuel Herd pierwszy raz o Trójcy Świętej? Jest rzeczą pewną, że Samuel Herd nie mógł usłyszeć takiego sformułowania o Trójcy Świętej, by można było wyciągnąć taki wniosek, iż Jezus jest jednocześnie Ojcem i Synem. Podejrzewam, iż takie sformułowanie o jakim czytamy w tej publikacji, służy ośmieszeniu nauki o Trójcy Świętej. Świadkowie Jehowy czynią tak wielokrotnie:

Zobacz:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.201

A co w tym dziwnego? Jeśli w Piśmie Świętym każda z Osób jest osobno nazwana Bogiem, to nie ma innej możliwości, by stwierdzić, że istnieją trzy Osoby, tj. trzej posiadający jedno bóstwo. Nie ma więc trzech Bożych natur czyli trzech bogów.

Każda z Osób jest całym Bogiem: Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury.


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.202
"Pomimo swoich ‘studiów’ Biblii ŚJ nie zauważają zawartej w niej nauki o Trójcy Św. Przedstawiając ją ograniczę się do podania wersetów biblijnych (ponad 120), pozostawiając je bez komentarza. W zdaniach tych zawarte jest działanie Boga w Trójcy (np. „Jezus (...) ujrzał Ducha Bożego (...) przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany” Mt 3:16n.) oraz wzajemne świadczenie o sobie i jedność (np. „Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi będzie świadczył o Mnie” J 15:26). Autorzy Biblii niektóre wypowiedzi, jak na przykład tekst Iz 6:9n., przypisują czy to Ojcu (Iz 6:9n.), czy Synowi (J 12:40), czy też Duchowi Św. (Dz 28:26n.). Świadczy to o tym, że w każdym czynie Bożym zaangażowana jest cała Trójca Św. W Iz 51:12 Bóg mówi: „Ja i tylko Ja jestem pocieszycielem” (gr. parakletos), ale z J 14:16 wynika, że pocieszycielami też są Syn Boży i Duch Św. Teksty biblijne mówią, że zarówno Bóg, jak i Syn i Duch Boży unoszą się nad wodami (Hi 9:8, Ps 77:20, J 6:19, Rdz 1:2). Siedmioro Duchów (czyli Duch Św.; por. Iz 11:2) występuje czasem oddzielnie (Ap 1:4), czasem z Synem (Ap 3:1, 5:6), a czasem z Ojcem (Ap 4:5), ale i w formule trynitarnej w Ap 1:4-5. I jeszcze jedno. Odwieczny Bóg jest Miłością (1J 4:8), a gdyby nie istniał w Trójcy Św., wobec kogo by miłość Ojca była okazywana przed aktem stworzenia? Oto wspomniane fragmenty biblijne o trzech osobach Bożych:

Mt 3:16n., 4:1-7, 10:18nn., 12:18, 12:28, 22:43n., 28:19; Mk 1:9nn., 12:36; Łk 1:31-35, 1:41-45, 2:26nn., 3:21n., 4:1-12, 4:18n., 10:21, 11:9, 13, 24:49; J 1:31nn., 3:2, 5, 3:34n., 4:21, 23, 4:24n., 14:16, 14:26, 15:26, 16:13nn., 20:21n.; Dz 1:1-4, 1:5nn., 2:17, 22, 2:33, 2:38n., 4:8nn., 5:31n., 6:10n., 14, 7:48-52, 7:55, 8:15n., 21, 8:27nn., 32, 10:38, 10:46nn., 11:15nn., 15:8-11, 16:6n., 10, 20:21n., 20:23n., 20:28, 21:11, 13n., 28:23nn., 28; Rz 1:1-4, 5:5n., 8:1nn., 8:9nn., 8:14n., 8:16n., 8:27nn., 8:39-9:1-4, 14:17nn., 15:12n., 15:16, 15:17nn., 15:30; 1Kor 2:13-16, 3:11, 16n., 6:11, 6:15 i 19n., 7:17 i 39n., 12:4nn., 12:12n., 18; 2Kor 1:21n., 3:3n., 3:14-17, 4:13n., 5:5n., 6:1-6, 13:13; Ga 3:1n., 5, 3:11-14, 4:6, 5:21-25, 6:1-7; Ef 1:12nn., 1:17, 2:18, 2:21n., 3:2-5, 3:14-17, 4:3-6, 4:30nn., 5:18nn.; Flp 3:3; Kol 1:6nn.; 1Tes 1:3nn., 1:6nn., 4:1-8, 5:18n.; 2Tes 2:13; 1Tm 3:15n., 4:1-6; 2Tm 1:7n., 1:13-18; Tt 3:4-6; Hbr 2:3n., 3:6n., 6:4-7, 9:14, 10:12-15, 10:29n.; 1P 1:2, 1:11-17, 1:21n. (BG), 3:18, 4:13-16; 2P 1:18-21; 1J 3:23n., 4:2nn., 4:13n., 5:4-6; Jud 20n.; Ap 1:4n., 2:1, 7, 2:28n., 3:1, 5n., 3:7, 12n., 3:21n., 5:6n., 14:12n., 22:1, 22:16nn.

ŚJ nie mogą zrozumieć, że pomimo nie istnienia w Biblii słowa „Trójca” nauka o Niej wynika z wyżej wymienionych tekstów. Nie zauważają oni, że w ich nauce określenie „rok 1914” nie występuje w Biblii, lecz jest on dla nich wynikiem pewnych tekstów. Nie powinni więc nauki o Trójcy Św. odrzucać tylko z powodu określenia, które im się nie podoba (2Tm 2:14). Istnieją też setki wersetów, w których zestawiany jest Ojciec z Synem, Ojciec z Duchem lub Syn z Duchem, co wskazuje na jedność osób Bożych.

W Biblii ŚJ nie ma frazy „Ojciec Jehowa” a tymczasem posługują się oni takim określeniem i to bardzo często. Oto przykłady: „Tak pragnę Ojcze, Jehowo, drogami Twoimi iść” (Śpiewajmy Jehowie 2009, Pieśń 22; patrz też Pieśni 56, 61, 71); „A więc niebiański Ojciec, Jehowa, na pewno zadba o nasze potrzeby” (Strażnica 15.09 2011 s. 22); „Ojciec Jehowa z zadowoleniem przyjmie nasze wyrazy doceniania” (Strażnica Nr 23, 2003 s. 19). Czyżby nam nie było wolno używać słowa Trójca, a ŚJ pozwalają sobie na frazę, która nie występuje nawet w ich Biblii?"
(Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.208-209)

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.202

Ciekawe, którzy to dochodzą do takiego wniosku, że "Syn i Ojciec tworzą jednego Boga"? Bóg nie jest złożony, by można było tak twierdzić. A więc znowu nieprawdziwa teza. Po raz kolejny Świadkowie Jehowy sprowadzają naukę o Trójcy Świętej do absurdu, by potem móc ją zbijać.

Stopień pewności teologicznej - dogmat. Sobór Laterański IV w 1215 roku mówił: "Trzy Osoby; ale: jedna istota, substancja. czyli natura zupełnie prosta" (BF IX.29). Sobór Watykański: I nawiązuje do sformułowania luterańskiego, mówiąc o Bogu, że jest "jednostkową, zupełnie niezłożoną i niezmienną, duchową substancją" (BF V. 18).

Tradycja: św. Ireneusz "Bóg jest prosty i niezmienny", Cyryl Aleksandryjski: "Nie należy mówić, że Bóg ma jakieś części, jedność bowiem nie może być dzielona". Świadectwo św. Bazylego jest jedno z najdobitniejszych: "Bóg jest bytem najbardziej niematerialnym, czysto niematerialnym, najbardziej niezłożonym, jaki być może. Dlatego: to Pan Jezus mówi niewieście, która sądziła, że Boga w jakimś miejscu czcić należy; że Niematerialny jest bez granic. Duchem jest Bóg... jest prostą substancją".

Pismo Święte: J 4,24 "Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie". Nie posiada części materialnych i dopełniających.

Dowód: Bóg jest bezwzględnie doskonały, musi więc być bezwzględnie prosty, gdyż złożenia wprowadzają ograniczenia. Gdyby Bóg miał części musiałby istnieć jakiś byt zewnętrzny, który ustanowiłby jedność między częściami. W tym wypadku Bóg nie byłby bytem koniecznym bezwzględnie.
Odsyłacz Bóg jest bezwzględnie prosty (omnia simplex) ks. Rafał Masarczyk SDS

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.202

Zobaczmy jak wygląda tekst grecki i dosłowne tłumaczenie J 1, 1:

Grecko-polski Nowy Testament
str.391

Tak właśnie tłumaczą J 1, 1 znawcy greki biblijnej (koine).

Świadkowie Jehowy zestawiają dwa sprzeczne ze sobą tłumaczenia. W pierwszym przypadku: "Słowo było bogiem", a więc Słowo nie ma tej samej natury co Ojciec. Jest tylko jakimś tam sobie bogiem. W drugim przypadku czytamy: "Słowo miało samą naturę". Wniosek z tego jest jasny i prosty. Słowo nie jest jakimś tam "bogiem", lecz musi być prawdziwym Bogiem (1J 5,20), współistotnym (hypostaseos) Ojcu (Hbr 1,3). Słowo ma przecież samą naturę co Bóg Ojciec. Czyli Świadkowie Jehowy potwierdzają, że jest Bogiem (J 1,1). Ale za chwilę temu przeczą:

Czego naprawdę uczy Bibliastr.202

Jak widzimy, znowu Jezus jest tylko "bogiem". Raz nie jest Bogiem, potem jest ("Słowo miało samą naturę"), potem znowu nie jest ("słowo było bogiem"). O co więc chodzi Świadkom Jehowy? Wygląda na to, że anonimowy autor książki "CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?" powołując się na przekład "Słowo było u Boga i miało tę samą naturę", kompletnie nie rozumie jaka jest nauka o Bóstwie Chrystusa.

Świadkowie Jehowy piszą też o rzekomej wysokiej pozycji wśród stworzeń. Można zatem zadać pytanie. Dlaczego więc Chrystus wymienił siebie przed swoim Ojcem (J 10,30)?

zobacz:

Dzisiaj pojawili się nowi głosiciele, Świadkowie Jehowy, którzy głoszą innego Jezusa. Mało tego, tłumaczenie przez Świadków Jehowy J 1, 1 przypomina tłumaczenia dwóch spirytystów, którym demony pomagały w tłumaczeniu Biblii. Porównajmy dwa przekłady. Nowy Testament Johannesa Grebera i przekład wydany przez Świadków Jehowy New World Translation of the Holy Scriptures:

Johannes Greber Świadkowie Jehowy
Johannes Greberzob. wyd.1937 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
Johannes Greberstr.164 Johannes Greber str.1425

Widzimy, że fraza "Word was a god" brzmi identycznie.

Zobacz:

J 1,1:

John Samuel Thompson Świadkowie Jehowy
John Samuel Thompsonwyd.1829 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
Johannes Greberstr.12 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1425
Zobacz:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.203

W jaki sposób Świadkowie Jehowy uzupełniają wiadomości i jakich używają argumentów, możemy się zaraz przekonać:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.203

Mamy rzecz niebywałą. Świadkowie Jehowy cytują werset ze swojej Biblii, w której dodali słowo "człowiek". Słowa tego nie ma w tekście oryginalnym Nowego Testamentu, ale mamy za to komentarz do tak spreparowanego wersetu. W jakim celu Świadkowie Jehowy tak postąpili? Służy im to do zwalczania prawdy, że Jezus będąc człowiekiem na ziemi był również Bogiem. Najpierw fałszywy werset ze słowem "człowiek", a potem komentarz, iż Jezusa ludzie przecież mogli zobaczyć. Świadkowie Jehowy nie cofają się przed niczym, by postawić na swoim. Tekst grecki pokazuje nam fałsz i zakłamanie Świadków Jehowy:

J 1, 18:

Grecko-polski Nowy Testament
str.393

Widzimy jak na przysłowiowej dłoni, iż w greckim tekście Nowego Testamentu w J 1, 18 nie występuje słowo "człowiek". Świadkowie Jehowy cytują J 1, 14, by podkreślić, iż "Słowo stało się ciałem", ale jakoś nie są zdolni do pokazania prawdy, iż to Słowo, które stało się ciałem, było jednocześnie, Bogiem:

J 1, 1 J 1, 14
"Bogiem było Słowo" "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas"
Zobacz:

Mamy kolejną manipulację Świadków Jehowy:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.203

Świadkowie Jehowy znowu przedstawiają w fałszywym świetle naukę o Trójcy Świętej. Dzielą bowiem Boga na części. A jak już wspomniałem, gdyby Bóg miał części musiałby istnieć jakiś byt zewnętrzny, który ustanowiłby jedność między częściami. W tym wypadku Bóg nie byłby bytem koniecznym bezwzględnie.

Świadkowie Jehowy powołując się na słowa "Słowo było „u Boga”" pytają dalej: "Jak ktoś przebywający u innej osoby może jednocześnie być tą osobą?". Jest to kolejne sprowadzenie nauki o Trójcy Świętej do absurdu. Przecież nikt nie naucza, iż Ojciec i Syn są jedną osobą. Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje różnicę osobową w Bogu:

Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
str.69

Świadkowie Jehowy dodatkowo jeszcze twierdzą: "Poza tym w myśl rozdziału 17, wersetu 3 Jezus wskazał na wyraźną różnicę między sobą a swym Ojcem niebiańskim. Nazwał Go „jedynym prawdziwym Bogiem”". Oczywiście, że Jezus wskazał różnicę osobową miedzy sobą a swym Ojcem. Świadkowie Jehowy jednak nie wykazują jedności Ojca i Syn w swej boskości, gdzie każda z Osób osobno jest nazwana Bogiem prawdziwym:

J 17, 3 1 J 5, 20
"A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" "abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym."

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.203

Św. Jan "podsumował" o czymś zupełnie innym, niż chcą Świadkowie Jehowy. Św. Jan stwierdził wprost, by to co zostało zapisane wystarczyło do uwierzenia, że Jezus jest Synem Bożym, tzn. Bogiem (J 1, 1; 1 J 5, 20). Zrodzony z Boga jest Bogiem. Podobnie zrodzony z człowieka jest człowiekiem.


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.203

Świadkowie Jehowy każą zrozumieć, że "Jezus, „Słowo”, jest „bogiem”" identycznie tak jak chcieli spirytyści, Johannes Greber i Samuel Thompson: "Word was a god"?

Syn Boży ze swej natury jest Bogiem Wszechmocnym:

Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
str.623

Kogo Świadkowie wywyższają w swojej Biblii?

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata

Słowo "bóg" odniesione do Jezusa z małej litery:

J 1, 1 Przekład Nowego Świata
str.1332
J 1, 18 Przekład Nowego Świata
str.1332

Słowo "szatan" i "diabeł" z dużej litery, Duch Święty z małej litery:

Dz 5, 3 Przekład Nowego Świata
str.1372
Mt 4, 1 Przekład Nowego Świata
str.1217

Świadkowie Jehowy ponownie używają w swojej argumentacji wersetów mówiących o ludzkiej naturze Chrystusa, by uzasadnić, że Jezus nie może być Bogiem:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.204
"Określenie „ani Syn” nie przekreśla wiedzy Jezusa. Jest on przeciwstawiony „aniołom w niebie”. Widać, że chodzi tylko o uniżonego i egzystującego na ziemi Pana, który wyzbył się sam wiedzy o owym dniu (Flp 2:6n.). Syn w niebie jest Tym, w którym „wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte” Kol 2:3; por. 2:9, Mdr 8:3n. Ojciec złożył w ręce tryumfującego Syna wszystko (J 13:3, Mt 11:27), więc i wiedzę o „dniu i godzinie”. Jezus mówiąc wyżej wymienione słowa mógł użyć sformułowania podobnego do św. Pawła: „Postanowiłem (...) nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” 1Kor 2:2; por. 2Kor 5:16. Podobnie słowa: „Anioł powiedział [Abrahamowi] (...) teraz poznałem, że boisz się Boga” (Rdz 22:12) nie świadczą, że Bóg wysyłając tego anioła nie wiedział wcześniej o wierze Abrahama (por. Ap 3:5 „i wyznam imię jego przed moim Ojcem” [Ojciec zna wszystkich]; por. Rdz 18:21). Biblia nic nie mówi o niewiedzy Pana przed wcieleniem, ani po zmartwychwstaniu. Dz 1:7 wskazują jakoby Chrystus uwielbiony znał „dzień i godzinę”, lecz nie dał uczniom odpowiedzi na ich pytanie. Przecież sam powiedział, że „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28:18), więc musi znać dzień, kiedy ma osądzić świat. Św. Ignacy (zm. 107) potwierdza wszechwiedzę Jezusa w słowach: „Jedyny, któremu powierzono tajemnice Boże” („Do Kościoła w Filadelfii” 9:1). Zaś Orygenes (ur. 185) pisał: „Może słowa, iż nie zna dnia i godziny, wyrzekł przed swoją ekonomią, że nikt nie zna ani aniołowie, ani Syn tylko sam Ojciec; po wypełnieniu zaś ekonomii żadną miarą tego nie wyrzekł, gdy ‘Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię’ [Flp 2:9]. Albowiem później również Syn poznał, otrzymując od Ojca wiedzę także o ‘dniu i godzinie’ końca, tak że już nie tylko Ojciec wiedział o niej ale i Syn” („Komentarz do Ewangelii według Mateusza” 55 - Mt 24:36). Jeśli ŚJ na podstawie Mk 13:32 i Mt 24:36 negują wiedzę Chrystusa, to podobnie powinni zaatakować wiedzę Boga Ojca na przykład przez słowa: „Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży” (1Kor 2:11). Ap 19:12 mówi, że Jezus „ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego”, a Ap 2:17 podaje, że Jezus nada zwycięzcom „imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje”. Czy ŚJ będą konsekwentni i zanegują poprzez te wersety wiedzę Boga?"
(Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.74)

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.204

Po raz kolejny Świadkowie Jehowy stawiają fałszywą tezę. Bóg nie składa się z części. Bóg jest bezwzględnie doskonały, musi więc być bezwzględnie prosty, gdyż złożenia wprowadzają ograniczenia. Gdyby Bóg miał części musiałby istnieć jakiś byt zewnętrzny, który ustanowiłby jedność między częściami. Świadkowie Jehowy manipulują, ponieważ dzielą Boga na części, by wyciągnąć błędny wniosek, że Ojciec i Syn nie mogą być równi. Ale równość Osób boskich dotyczy boskiej natury. Widać to np. w prefacji na uroczystość Trójcy Świętej:

Mszał Rzymski
Poznań 1986
Mszał Rzymski Mszał Rzymskizob. zob. śpiewane

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.204

A jednak! Świadkowie Jehowy przyznają, że Jezus ma dwie natury. Szkoda, że nie sprecyzowali jakie: boską i ludzką. Świadkowie jednak mają z tym problem, bo zaraz przeskakują do Ducha Świętego i ponownie dzielą Boga na części. Jezus nie musiał wszystkiego mówić, ale o wiedzy Ducha Świętego wspomniał św. Paweł: „Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży” (1Kor 2:11).


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.204

W miarę studiowania Pisma Świętego, można się dowiedzieć więcej o Ojcu i Synu i Duchu Świętym:

Fragmenty biblijne o trzech osobach Bożych:

Mt 3:16n., 4:1-7, 10:18nn., 12:18, 12:28, 22:43n., 28:19; Mk 1:9nn., 12:36; Łk 1:31-35, 1:41-45, 2:26nn., 3:21n., 4:1-12, 4:18n., 10:21, 11:9, 13, 24:49; J 1:31nn., 3:2, 5, 3:34n., 4:21, 23, 4:24n., 14:16, 14:26, 15:26, 16:13nn., 20:21n.; Dz 1:1-4, 1:5nn., 2:17, 22, 2:33, 2:38n., 4:8nn., 5:31n., 6:10n., 14, 7:48-52, 7:55, 8:15n., 21, 8:27nn., 32, 10:38, 10:46nn., 11:15nn., 15:8-11, 16:6n., 10, 20:21n., 20:23n., 20:28, 21:11, 13n., 28:23nn., 28; Rz 1:1-4, 5:5n., 8:1nn., 8:9nn., 8:14n., 8:16n., 8:27nn., 8:39-9:1-4, 14:17nn., 15:12n., 15:16, 15:17nn., 15:30; 1Kor 2:13-16, 3:11, 16n., 6:11, 6:15 i 19n., 7:17 i 39n., 12:4nn., 12:12n., 18; 2Kor 1:21n., 3:3n., 3:14-17, 4:13n., 5:5n., 6:1-6, 13:13; Ga 3:1n., 5, 3:11-14, 4:6, 5:21-25, 6:1-7; Ef 1:12nn., 1:17, 2:18, 2:21n., 3:2-5, 3:14-17, 4:3-6, 4:30nn., 5:18nn.; Flp 3:3; Kol 1:6nn.; 1Tes 1:3nn., 1:6nn., 4:1-8, 5:18n.; 2Tes 2:13; 1Tm 3:15n., 4:1-6; 2Tm 1:7n., 1:13-18; Tt 3:4-6; Hbr 2:3n., 3:6n., 6:4-7, 9:14, 10:12-15, 10:29n.; 1P 1:2, 1:11-17, 1:21n. (BG), 3:18, 4:13-16; 2P 1:18-21; 1J 3:23n., 4:2nn., 4:13n., 5:4-6; Jud 20n.; Ap 1:4n., 2:1, 7, 2:28n., 3:1, 5n., 3:7, 12n., 3:21n., 5:6n., 14:12n., 22:1, 22:16nn.
(Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.208-209)
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022