JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Kim jest Jezus?” (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-04-07

poprzednia część nastepna część
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

Łk 1, 34-35

Biblia Tysiąclecia

Pismo Święte nic nie wspomina, by "Jehowa" "posłużył się swoim świętym duchem", aby "przenieść życie Jezusa z nieba do łona młodej dziewicy o imieniu Maria". Dlaczego Świadkowie Jehowy nie napisali, iż przed Wcieleniem Jezus był archaniołem Michałem? Tak przecież dzisiaj nauczają. Czy mamy rozumieć, iż "Jehowa" w cudowny sposób przeniósł życie archanioła Michała do łona Maryi?

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001wyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.132

A teraz ponownie jest archaniołem Michałem pod tym samym imieniem? Gdzie jest o tym konkretnie napisane w Piśmie Świętym? Dlaczego św. Szczepan modlił się "Panie Jezu, przyjmij ducha mego..." (Dz 7, 59), a nie "archaniele Michale przyjmij ducha mego"? O tym, że nigdzie nie jest napisane wprost, iż Jezus jest archaniołem Michałem, przyznają sami Świadkowie Jehowy:

Przebudźcie się! 8 lutego 20028 LUTEGO 2002 Przebudźcie się! 8 lutego 2002
str.16
Przebudźcie się! 8 lutego 2002str.17

A mimo to, Świadkowie Jehowy wymyślili sobie, że Pan Jezus Chrystus jest Michałem:

Wspaniały finał Objawienia bliskiWspaniały finał Objawienia... Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.181

Czemu to służy? W ten sposób pozbawiają Syna Bożego boskiej natury oraz natury ludzkiej, czyli, że wg Świadków Jehowy Jezus nie jest Bogiem i człowiekiem, tylko aniołem, jakimś naczelnym aniołem. Odrzucają w ten sposób Boże Wcielenie i wniebowstąpienie Boga-człowieka.

Strażnica 1 KWIETNIA 20101 KWIETNIA 2010 Strażnica 1 KWIETNIA 2010 Strażnica 1 KWIETNIA 2010 Strażnica 1 KWIETNIA 2010
Strażnica 1 KWIETNIA 2010
str.19

Tutaj mamy manipulację wersetem z Flp 2, 11. Pismo Święte nigdzie nie mówi, że Jezus powrócił do nieba i wznowił jakąś służbę w charakterze naczelnego anioła. Przed Wcieleniem też żadnej służby Jezus nie pełnił. Werset 10 mówi wprost, aby to na imię Jezusa, a nie na imię Michała, zgięło się każde kolano wszystkich istot i aby wszelki język wyznał boskość Jezusa:

Flp 2, 10-11

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia
JEZUS MICHAŁ
„Tam bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” J 3:14; „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” Wj 23:20;
jedyny Władca i Pan” Jud 4; jeden z pierwszych książąt” Dn 10:13;
„Król królów i Pan panów” Ap 19:16; „wielki książę” Dn 12:1;
„Dziedzic” (Hbr 1:2), który „przyszedł do swej własności” J 1:11; „opiekun (...) narodu” Dn 12:1;
„Pan mój i Bóg mój” J 20:28; „archanioł” Jud 9;
„Objawi się (...) z aniołami swojej potęgi” 2Tes 1:7 por. Mt 13:41, 16:27, 24:31; posiada aniołów do pomocy, przeciw szatanowi i jego aniołom (Ap 12:7);
Przyjmuje hołd od ludzi (Łk 24:52, J 5:23) i „wszystkich aniołów” Hbr 1:6; jako anioł nie może przyjmować hołdu (por. Ap 19:10, 22:8-9);
„teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony” J 12:31 por. 16:11, Mt 25:41; „nie odważył się rzucić wyroku” na diabła (Jud 9);
Bóg „wszystko poddał pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu” Hbr 2:8. Bóg „nie aniołom bowiem poddał przyszły świat” Hbr 2:5.
Siedmiu razem Gabriel Rafał Michał
siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb” Ap 8:2 por. Tb 12:15. „Ja jestem Gabriel, który stoję przed BogiemŁk 1:19. „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat PańskiTb 12:15. „Michał, jeden z pierwszych książąt” Dn 10:13.
Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

Według Świadków Jehowy to archanioł Michał przyszedł na ziemię. Czy anioł miał stać się Mesjaszem? Czy Biblia coś o tym wspomina? Rzeczywiście ludzie rozpoznali, że Jezus jest Synem Bożym, tzn., że zrodzony z Boga (Hbr 1, 5) jest Bogiem (J 1, 1). Św. Tomasz jeszcze przed wniebowstąpieniem Jezusa rozpoznał w Nim Syna Bożego:

J 20, 28

Biblia Tysiąclecia

Jezus nie może być stworzeniem, czyli stworzonym aniołem. Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Jezus jest Synem Bożym, ponieważ poza Bogiem nikt inny nie może być Zbawicielem:

ZBAWICIEL
Iz 45, 21-22 J 4, 42
„Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! ” „«Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata». ”
Iz 35, 4-6n Mt 11, 2-5
„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie.” „«Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi»”

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

Sam Jezus rozwiał wątpliwości uczniów i powiedział, że nie jest żadnym duchem. Jezus po zmartwychwstaniu nadal posiadał ciało, przemienione, chwalebne:

Flp 3, 21

Biblia Tysiąclecia

J 20, 24-29

Biblia Tysiąclecia

Czy można włożyć rękę do boku ducha?

Łk 24, 36-43

Biblia Tysiąclecia

Czy duch może zjeść rybę?


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

W Liście do Filipian 2, 9 nie ma ani słowa o jakimś rzekomym wyższym stanowisku. W niebie nikt nie rozdaje stanowisk:

Flp 2, 9

Nowy Testament Grecko-Polskistr.1061

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.63

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o "Jehowie", a tym bardziej o jakiejś wysokiej pozycji, wyższym stanowisku Jezusa, gdzie rzekomo przewyższa Go tylko "Jehowa". Skąd Świadkowie Jehowy czerpią wiedzę, by wymyślać takie niestworzone rzeczy? Na pewno podstawą do wyciągania takich wniosków nie jest Pismo Święte.


Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Komentarz do Flp 2, 9-11

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.287
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.288
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022