JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Jaki jest Jehowa?” (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-02-04

poprzednia część nastepna część
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

Przyjrzyjmy się bliżej tym wywodom Świadków Jehowy:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.30

A więc "duch święty nie jest osobą". Od razu widać, że Świadkowie Jehowy walczą z wiarą innego wyznania. Piszą bowiem Duch Święty z małej litery. Należy stanowczo podkreślić, iż Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, więc aby uzasadnić swoją własną wymyśloną tezę "duch święty nie jest osobą", muszą zaatakować innych, by postawić na swoim. Najpierw trzeba zdefiniować osobę:

Katolicyzm A-Z Katolicyzm A-Zwyd.1989 Katolicyzm A-Z Katolicyzm A-Z
Katolicyzm A-Z
str.302

Świadkowie Jehowy dzisiaj twierdzą, iż Duch Święty jest czynną siłą Bożą, a wcześniej uczyli, iż jest to czynna moc Boża. Odświeżmy pamięć Świadkom Jehowy:

Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?wyd.1989 Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?
Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?
str.20
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.1991 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.82

Duch Święty nie jest już mocą:

Skorowidz Skorowidz Skorowidzwyd.2000 Skorowidz
Skorowidz Skorowidz
str.83
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.82
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
"6) czynnej mocy Bożej, czyli Jego świętego ducha" "6) czynnej siły Bożej, czyli ducha świętego"

Jeśli Świadkowie Jehowy nauczają, że Duch Święty jest już "siłą", a nie "mocą", musi to mieć też potwierdzenie w ich Biblii:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Rdz 1, 2

Grecko-polski Nowy Testamentstr.7 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.43

Nie "czynna siła Boża", lecz Duch Boży:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatiowyd.2003 Pięcioksiąg Vocatio

Rdz 1, 2

Pięcioksiąg Vocatio
str.1

Świadkowie Jehowy wymyślili sobie, że Duch Święty nie jest osobą, muszą więc jakoś to potwierdzić w swojej Biblii. I tutaj mamy do czynienia z poprawianiem niewygodnych wersetów, by zgadzało się wszystko w założoną tezą. Taki przykład możemy znaleźć w Księdze Zachariasza:

Za 4, 6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1200 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1332

Wstawili jakieś "wojsko". Ciekawe skąd? W roku 1997 była "moc", a w 2018 wstawili frazę "nie dzięki ludzkiej sile". Skąd ta "ludzka" siła? Czy tak jest w tekście oryginalnym? Sprawdźmy:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio (oznaczenia) Prorocy Vocatiowyd.2008 Prorocy Vocatio Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Za 4, 6

Prorocy Vocatio
str.1535
Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V

Za 4, 6

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1269

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.30

Czytamy:

Łk 11, 13 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1370
Dz 2, 17 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1427
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.30

Nie tylko Duch Święty może być osobą, ale On jest Osobą. Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, a Pismo Święte nazywa Go Bogiem. Wersety, które zaproponował anonimowy autor książki Już zawsze ciesz się życiem! nie przeczą osobowości Ducha Świętego. Użyte w tych wersetach słowa "udzieli, wyleję" (BT wyd.V;) albo "da" w Łk 11, 13 (BT wyd.IV; PNŚ wyd.2018) nie przeczą Jego osobowości.

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
1) Biblia stosuje zamiennie różne określenia dotyczące posłania Ducha Św.: „tchnę”, „poślę”, „dam wam”. Odnośnie terminu „wylanie” przytaczam tekst 1Sm 1:15 („Anna powiedziała: wylałam duszę swoją przed Panem”), pozostawiając go bez komentarza (por. Ez 22:15 - „rozlanie” mieszkańców Jerozolimy; Ps 22:15 - „rozlany jestem”; Hi 10:10 - „Czy mnie nie zlałeś jak mleko”). Kilka razy słowo „wylać” stosowane jest dla określenia zesłania plag, przez co widać, że jest to termin metaforyczny, bo są one zsyłane, a nie wylewane (Ap 16:1-17). Nawet NT ŚJ odnośnie Pawła podaje: „ja już jestem wylewany” (2Tm 4:6), „jestem wylewany na ofiarę” Flp 2:17.
2) Duch Św. tak jak wiatr, „tchnie jak chce” (J 3:8), więc nie ogranicza Go ilość 120 osób. Bóg działa „ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” Ef 4:6. Por. Mk 16:20 (Chrystus jest wszędzie, gdzie głosi się Ewangelię).
3) Słowo „wylać” (Dz 2:17, Jl 3:1) BP i ks. Dąbr. oddały przez „ześlę”.
4) Zapytajmy ŚJ, czy to, że Chrystus jest obecny w każdej wspólnocie (Mt 18:20), oznacza to Jego podzielenie? Por. 2Kor 13:5, J 14:23, Ap 3:20. Tak samo przedstawia się sprawa Ducha Św.
5) Dosłowne tłumaczenie słów greckich to: „wyleję z Ducha” („Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne...” tłum. ks. prof. dr hab. R. Popowski SDB, dr M. Wojciechowski; por. BG, ks. Wu., WN). Dopuszczalne więc jest rozumienie tego tekstu jako „wylanie darów (lub daru) Ducha Św.”, o których jest mowa w dalszej części tego wersetu (np. prorokowanie). Potwierdzają to słowa: „dar Ducha Świętego wylany został także na pogan” Dz 10:45. (str.198)
Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.30

Ps 33, 6

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Jezus jest Stwórcą:

J 1, 3 Biblia Tysiąclecia Kol 1, 16 Biblia Tysiąclecia

2 P 1, 20-21

Biblia Tysiąclecia
Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, czyli od Boga i sam Duch Święty nazwany jest Bogiem. Pamiętajmy, że nauka o Trójcy Świętej nie mówi, że jest trzech Bogów w jednej osobie, lecz mówi, iż Trójca Święta to jeden Bóg w trzech Osobach.

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V

1 Kor 6, 19-20

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1489
J 14, 15-17 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1413
J 15, 26 Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1415
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1415
1 Kor 12, 3 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1495
1 Kor 12, 4-6 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1495

1 Kor 12, 11

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1495
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1495

Dogmatyka Katolicka, Bóg jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolicka, Bóg jeden w Trójcy Osóbwyd.1962 Dogmatyka Katolicka, Bóg jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolicka, Bóg jeden w Trójcy Osób
Dogmatyka Katolicka, Bóg jeden w Trójcy Osóbstr.396
Zobacz więcej:
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022