Czy Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę
w 607 r. p.n.e.

Autor: Jan Lewandowski

Jan Lewandowski


Powrót do strony głównej
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023