Imię Boże (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część nastepna część

Zacytujmy Przekład Nowego Świata i zobaczmy czy Świadkowie Jehowy są konsekwentni i czy piszą prawdę. Oto kilka przykładów:

Przekład Nowego Światawyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1524 1 P 1,25 Przekład Nowego Światastr.934 Iz 40,8,

Świadkowie Jehowy wstawili w 1P 1,25 słowo "Jehowa". Na str.1524 podali odnośnik do tego wersetu, że jest to cytat z Księgi Izajasza: "w Iz 40:8" (środkowa szpalta), a po sprawdzeniu okazuje się, że nie ma tam JHWH , tylko Bóg. Na co liczą Świadkowie Jehowy, że tego nikt nie sprawdzi?

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 40,8

Prorocystr.862

Grecka Septuaginta:

Septuaginta zob.

Iz 40,8

Septuagintastr.619
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Wj 3,14

Septuagintastr.1414

Świadkowie Jehowy wydali:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 P 1,25

W lewej szpalcie występuje słowo Kyrios:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1010

Przypomnijmy jeszcze raz słowa Świadków Jehowy:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.26

Owszem, tłumacz "ma prawo", ale być uczciwym i być konsekwentnym w swym postępowaniu. Jakimi przesłankami kierował się "tłumacz" z Towarzystwa Strażnica wiedząc, że w Iz 40,8 nie ma JHWH? Następny przykład:

Przekład Nowego Światawyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1457 2 Kor 8,21 Przekład Nowego Światastr.844 Prz 3,4

W Nowym Testamencie wstawiono słowo "Jehowa", bo rzekomo w Księdze Przysłów do której odwołuje się Towarzystwo (odnośnik "i"), widnieje tetragram. Pamiętajmy, że cytat 2 Kor 8,21 w Biblii Świadków Jehowy zaczyna i kończy się cudzysłowem. Jak widzimy, Świadkowie Jehowy nie mieli podstaw, aby wstawić słowo "Jehowa".

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

2 Kor 8,21

W lewej szpalcie występuje słowo Kyrios:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.808

Przekład Nowego Światawyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1446 1 Kor 14,21 Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata str.919 i str.920 Iz 28,12

W Iz 28,12 ani śladu tetragramu:

Prorocystr.821

Świadkowie więc bezpodstawnie wstawili w 1 Kor 14,21 słowo "Jehowa".

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 Kor 14,21

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.773

Przekład Nowego Światawyd.1997

2 Kor 6,18

Przekład Nowego Światastr.1455

to zbiór cytatów: 2 Sm 7,14 (odnośnik "v"); 43,6 i Oz 1,10 (odnośnik "w"); Ap 1,8 (odnośnik "x"

2 Sm 7,14

Przekład Nowego Światastr.414
Przekład Nowego Światastr.938 Iz 43,6 Przekład Nowego Światastr.1154 Oz 1,10

odnośniki:

Przekład Nowego Światastr.1455

to zbiór cytatów: 2 Sm 7,14 (odnośnik "v"); 43,6 i Oz 1,10 (odnośnik "w"); Ap 1,8 (odnośnik "x")

2 Sm 7,14:

Pismastr.387

Iz 43,6:

Pismastr.874

Oz 1,10 (2,1):

Prorocystr.1402
Przekład Nowego Światawyd.1997

Ap 1,8:

Przekład Nowego Światastr.1540
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Ap 1,8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1059

Świadkowie Jehowy sami napisali (Imię Boże..., str.23), że w najstarszych rękopisach Nowego Testamentu brak jest tetragramu, więc wstawienie do Ap 1,8 słowa "Jehowa" jest bezpodstawne. Jak też widzimy, w cytowanych powyżej przez Świadków Jehowy wersetów z 2 Sm 7,14, Iz 43,6 oraz Oz 1,10, brak jest tetragramu. Wniosek jest prosty i oczywisty. Nie ma żadnego solidnego poparcia ani powodu wstawienia słowa "Jehowa" do 2 Kor 6,18.


Świadkowie Jehowy również wstawili słowo "Jehowa" w Jk 4,15:

Przekład Nowego Światawyd.1997

Jk 4,15:

Przekład Nowego Światastr.1522

posiłkując się (odnośnik "b") cytatami z Ps 40,8 i Ps 143,10. Sprawdźmy, czy jest tam tetragram:

Przekład Nowego Światastr.745 Ps 40,8 Przekład Nowego Światastr.836 Ps 143,10

Jak widzimy brak w zacytowanych wersetach tetragramu.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Jk 4,15

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1003

Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa" w Nowym Testamencie także w wielu miejscach, które nie zawierają cytatów z tetragramem ze Starego Testamentu. Oto kilka przykładów:

Przekład Nowego Światawyd.1997

Mt 1,20:

Przekład Nowego Światastr.1215
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 1,20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.19

Przekład Nowego Światawyd.1997

Kol 3,16:

Przekład Nowego Światastr.1483
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Kol 3,16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.887

Przekład Nowego Światawyd.1997

Kol 3,23-24:

Przekład Nowego Światastr.1484
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Kol 3,23-24

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.888

Wykaz cytatów w Nowym Testamencie, gdzie Świadkowie Jehowy w swoim Przekładzie Nowego Świata wstawili słowo "Jehowa", a które to nie są cytatami ze Starego Testamentu:

Mt 1:20, 22, 24; Mt 2:13,15,19; Mt 28:2; Mk 5:19; Mk 13,20; Łk 1:6, 9, 11, 15-17, 25, 28, 32, 38, 45-46, 58, 66, 68, 76; Łk 2:9, 15, 22-23, 24, 26, 39; Łk 5:17; Łk 20:37; Dz 1:24; Dz 2:39; Dz 2,47; Dz 3:19; Dz 4:29; Dz 5:9; Dz 5,19; Dz 7:31; Dz 7:33; Dz 7,60; Dz 8:22, 24-26; Dz 8:39; Dz 9:31; Dz 10:33; Dz 11:21; Dz 12:7;, 11, 17, 23-24; Dz 13:2; Dz 13:10-12; Dz 13:44, 47-49; Dz 14:3, 23; Dz 15:35-36; Dz 15:40; Dz 16:14-15, 32; Dz 18:21, 25; Dz 19:20; Dz 21:14; Rz 12:11, 19; Rz 14:4, 6, 8; 1 Kor 4:4,19; 1 Kor7:17; 1 Kor 10:9, 21; 1 Kor 11:32; 1 Kor 16:7, 10; 2 Kor 3:16-18; 2 Kor 10:18; Ef 2:21; Ef 5:17, 19; Ef 6:4, 7-8; Kol 1:10; Kol 3:13, 16, 22-24; 1 Tes 1:8; 1 Tes 4:6, 15; 1 Tes 5:2; 2 Tes 2:2, 13; 2Tes 3:1; 2 Tm 1:18; 2 Tm 4:14; Hbr 7:21; Hbr 8:2; Jk 1:7; Jk 3:9; Jk 4:10; Jk 5:4, 10-11; Jk 5:14-15; 2 P 2:9, 11; 2 P 3:8-10; 2 P 3:12; Jud 1:5,14; Ap 1:8; Ap 4:11; Ap 18:8; Ap 21:22; Ap 22:5-6.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021