"Gdy ktoś mówi:
"Wy macie swoją Biblię""

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica wydało swój własny przekład Pisma Świętego (Przekład Nowego Świata), o którym piszą:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
zob.
wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
str.331

Świadkowie Jehowy podczas rozmów wykorzystują "wierne tłumaczenie Słowa Bożego":

1 maja 2012
1 maja 2012
Strażnica 1 maja 2012
str.8

Strażnica 1 maja 2012
str.17

Czasami może wyniknąć problem podczas rozmów, kiedy nagle ktoś powie: "Wy macie swoją Biblię", więc Towarzystwo Strażnica ma już gotowe odpowiedzi i uczy, jak Świadkowie Jehowy mają reagować:

Nasza Służba Królestwa
Listopad 1999
Nasza Służba Królestwa
str.7
Nasza Służba Królestwa
Grudzień 2001
Nasza Służba Królestwa
str.2
Nasza Służba KrólestwaPaździernik 2002
Nasza Służba Królestwastr.6
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.262

Czy oprócz Przekładu Nowego Świata nikt nie przetłumaczył Pisma Świętego na współczesny, zrozumiały język, a tłumacze ci nie trzymali się ściśle oryginału i dlatego Świadkowie Jehowy musieli wydać swój własny przekład?

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.263

Zadajmy więc takie pytanie: Czy są różnice między Przekładem Nowego Świata, a... Przekładem Nowego Świata? Przyjrzyjmy się kilku przykładom słowa stauros, a wg Świadków Jehowy "pala męki". Najpierw przypomnijmy, iż Towarzystwo Strażnica wydało m.in.:

Strażnica 1 lutego 19981 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

Flp 3,18

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.873
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.874

W Flp 3,18 greckie słowo stauros (lewa szpalta) Towarzystwo Strażnica przetłumaczyło na stake (pal). Prawa szpalta (PNŚ) ma "torture stake".


Świadkowie Jehowy wydali w wielu językach Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (Nowy Testament). W języku polskim mamy również ten przekład (wyd.1994) (zob. Flp 3,18). Zobaczmy do Chrześcijańskich Pism Greckich, ale po grecku:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
zob.
wyd.1993
Flp 3,18
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.258

Pamiętamy, iż w tekście oryginalnym Nowego Testamentu (lewa szpalta) w Flp 3,18 występuje słowo stauros, a Świadkowie Jehowy w Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata po grecku zamiast słowa stauros wstawili ksylon (drzewo).

Dlaczego? Świadkowie Jehowy bowiem uczą od roku 1936, że Jezus nie umarł na krzyżu, lecz na palu, dlatego w swojej Biblii używają w miejsce gr. stauros "pal męki", a w miejscu gr. ksylon mają "pal". Inaczej jednak mają w greckiej wersji Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata. Dlaczego Świadkowie Jehowy zamienili słowa? Okazuje się, że we współczesnej grece słowo stauros oznacza:

Słownik internetowy

Nowy Testament we współczesnym greckim jest dostępny dla programu "theWord":

Słownik internetowy
Słownik

Wszystkie zawierają STAUROS.

Flp 3,18

Słownik

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie wstawili słowa passalos:

Słownik

A drzewo po grecku to:

Słownik

Mamy zatem w greckiej wersji Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata w Flp 3,18 "drzewo męki". Grecki Świadek Jehowy rozumuje już jako "pal męki". Podobnie mamy w innych przypadkach:

(Pallottinum) Mk 15,21
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.240 (The Kingdom Interlinear...) (wyd.1985)
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.71 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.72 (zob.) (wyd.1993) (zob. w j. polskim)
Słownik

(Pallottinum) Mk 15,30
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.241 (The Kingdom Interlinear...) (wyd.1985)
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.72 (zob.) (wyd.1993) (zob. w j. polskim)
Słownik

(Pallottinum) J 19,17. 19
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.505 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.506 (The Kingdom Interlinear...) (wyd.1985)
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. grecki Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.147 (zob.) (wyd.1993) (zob. w j. polskim J 19,19)
Słownik Słownik

(Pallottinum) Mt 27, 26
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.149 (The Kingdom Interlinear...) (wyd.1985)
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.45 (zob.) (wyd.1993) (zob. w j. polskim Mt 27,26)
Słownik

(Pallottinum) Hbr 12,2
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.984 (The Kingdom Interlinear...) (wyd.1985)
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.292 (zob.) (wyd.1993) (zob. w j. polskim Hbr 12,2)
Słownik

(Pallottinum) Rz 9,5
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Rz 9,5
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1422
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.702 (The Kingdom Interlinear...) (wyd.1985)

Zmieniono szyk wyrazów (porównaj), by Jezusa pozbawić Jego Bóstwa:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.205 (zob.) (wyd.1993)

Współczesny tekst grecki nie musiał dokonywać zmiany szyku wyrazów:

Słownik

(Pallottinum) Hbr 1,8
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.280

możemy porównać lewą i prawą szpaltę:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.949 (The Kingdom Interlinear...) (wyd.1985)

Zamiany szyku wyrazów (prawa szpalta) Świadkowie Jehowy dokonali również w "Chrześcijańskich Pismach Greckich" wydanych po grecku:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.282 (zob.) (wyd.1993)

Współczesny tekst grecki nie musiał dokonywać zmiany szyku wyrazów:

Słownik

(Pallottinum) Łk 17,15-16
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Łk 17,15-16 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1317

Świadkowie Jehowy w powyższym wersecie dodali słowo "Jezus", aby czytelnik nie domyślił się, że Samarytanin upadł na twarz do nóg Boga. Ukryli w ten sposób fakt Bóstwa Chrystusa. Poniżej w interlinii, w lewej szpalcie, brak jest słowa Jezus w tekście oryginalnym.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.355 (The Kingdom Interlinear...) (wyd.1985)
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.105 (zob.) (wyd.1993)
Słownik

Przypomnijmy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.262

Czy prawdą jest, że "tłumacze trzymali się ściśle oryginału"? Nie ulega wątpliwości, dlaczego Świadkowie Jehowy wolą swoją Biblię i do czego jest im potrzebna.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023