Egzegeza Mt 16, 13-20, J 21, 15-19

Autor: Currtis Mitch, Edward SRI
Francis Martin I William M.Wright IV

nastepna część
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 16, 13-20

Ewangelia wg. św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze
str.118
Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza, Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze. Wyd. W drodze

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodzeEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodzewyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodzeKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze

J 21, 15-19

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze
str.396
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W drodze
str.399
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022