"Czuwajcie więc,
bo nie znacie dnia ani godziny"

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 25, 1-13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 1, 4-8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 1985 Nr 13 koniec

W tej publikacji Świadkowie Jehowy podejmują temat "dnia i godziny":

Strażnica 15 września 2012
15 września 2012
Strażnica 15 września 2012
str.13

i zadają pytania:

Strażnica 15 września 2012str.13

Oczywiście, że nie znamy "dnia ani godziny". Natomiast skąd oni wiedzą, że:

Strażnica 15 września 2012str.15

Dlaczego Świadkowie Jehowy dzisiaj o tym piszą? A co było wcześniej? Czyżby już zapomnieli? Przypomnijmy tym, którzy nie czytali, co Świadkowie Jehowy pisali na temat "dnia i godziny" w związku z rokiem 1975:

Strażnica 1969 Nr 5
Strażnica 1969 Nr 5
Strażnica 1969 Nr 5 Strażnica 1969 Nr 5
str.8

Czy w takim razie nie są ważne słowa Chrystusa o "dniu i godzinie", lecz to, że można przymknąć oko na te słowa i wyznaczyć datę Armagedonu na rok 1975? Czyżby wiedza Świadków Jehowy pokrywała się z wiedzą samego Ojca? Zobaczmy, Świadkowie Jehowy nie sięgają dalej jak 1975 rok i jeszcze na dodatek dodają, że wiedzą więcej niż sami Apostołowie:

Rok 1975 przyszedł i... odszedł. Potem pisano o XX w. i o pokoleniu, które miało nie przeminąć.

Strażnica 15 września 201215 września 2012 Strażnica 15 września 2012
str.13

Mimo tak oczywistych słów Zbawiciela, Świadkowie Jehowy wiedzieli więcej i o powtórnym przyjściu Chrystusa uczyli tak:

Nadszedł czas Nadszedł czas
wyd.1920
Nadszedł czas
Nadszedł czasstr.18
Nadszedł czasstr.19
Nadszedł czasstr.22

Harfa Boża
Harfa Boża
wyd.1929
Harfa Boża
Harfa Bożastr.232
Harfa Bożastr.233
Harfa Boża Harfa Bożastr.233
Harfa Boża Harfa Bożastr.239
Harfa Bożastr.258

Dzień i godzina, te należą już do przeszłości". Czyżby?

A tutaj mała wyliczanka:

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
wyd.1920
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.72

Czy 1 października 1925 Abraham objął w posiadanie swoje dziedzictwo? Były to prawdziwe czy fałszywe wyliczenia? A dzisiaj Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Strażnica 15 września 201215 września 2012 Strażnica 15 września 2012
str.13
Strażnica 15 września 2012str.17
Strażnica 15 września 2012str.18

Pismo Święte milczy na temat rzekomego "wstąpienia Jezusa na tron w roku 1914". Świadkowie Jehowy mieli też oczekiwania pójścia do nieba w roku 1914:

Strażnica 15 września 2012str.18

Jeśli Świadkowie Jehowy nie zostali zabrani do nieba w roku 1914, to jest rzeczą oczywistą, że Jezus nie zasiadł w tym roku na tronie. A od kiedy Świadkowie Jehowy zaczęli prorokować o roku 1914? O tym możemy przeczytać w tej publikacji:

Strażnica 15 września 2012
wyd.1973
Strażnica 15 września 2012
str.70

Nie jest prawdą, że proroctwo biblijne wskazywało na jakieś rzekome wydarzenia mające się rozegrać w niebie w roku 1914. Świadkowie Jehowy wyznaczyli konkretną datę końca świata, którą owszem, szeroko rozgłaszali poprzez swoje publikacje, m.in. w Wykładach Pisma Świętego:

The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.101
"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła."

Strażnica 15 września 201215 września 2012 Strażnica 15 września 2012
str.13
Strażnica 15 września 2012str.18

Słuszne słowa: "jakież to było rozczarowanie, gdy wyczekiwany koniec nie nadszedł", gdyż z Biblii wiemy, iż "o dniu i godzinie nikt nie wie".

Strażnica 15 września 2012str.19

Jaka znowu inspekcja w roku 1919? Czy Pismo Święte mówi nam coś o tej inspekcji? Wezwanie do przebudzenia? Jeśli było jakieś rzekome wezwanie, to chyba do zaprzestania wyznaczania dat końca świata. Po fałszywym proroctwie roku 1914, Świadkowie Jehowy wyznaczyli kolejną datę, mimo, iż "o dniu i godzinie nikt nie wie". W angielskim wydaniu Dokonanej Tajemnicy zob. wyd.ang.1917 zob. możemy przeczytać, iż był to rok 1918:

The Finished Mystery The Finished Mystery
wyd.ang.1917
Strażnica 15 września 2012str.485
"Zatem w roku 1918, kiedy Bóg zniszczy ogół kościołów i miliony członków kościelnych, stanie się, że każdy przed tym uciekający przyjdzie do dzieł Pastora Russella, aby nauczyć się znaczenia upadku ››chrześcijaństwa‹‹"

Wydanie polskie z roku 1925:

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible
Dokonana tajemnicastr.152

I co, nastąpiło? A mimo to Świadkowie Jehowy dzisiaj piszą:

Strażnica 15 września 201215 września 2012 Strażnica 15 września 2012
str.13
Strażnica 15 września 2012str.19

Czy Świadkowie Jehowy za dużo nie pragną? Chcą zrozumieć plany i zamierzenia Pana? Czy Pan miał zmieniać jakieś swoje plany, bo tak chcieli Świadkowie Jehowy? Czytając te wywody, zadajmy pytanie: W jaki sposób po roku 1914 "pokorne i pełne oddania nastawienie" cechowało pamazańców Pana? Wyznaczając w roku 1918 kompletny upadek chrześcijaństwa czy może wyznaczając kolejną datę końca świata wraz ze zmartwychwstaniem proroków Starego Testamentu w roku 1925?

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
wyd.1920
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.59
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.60
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrąstr.76

Czytamy: "około 1 kwietnia 1925 roku". Czy to jakieś żarty? Świadkowie Jehowy podali "dzień". A może gdzieś w publikacjach Towarzystwa Strażnica jest podana "godzina"?

Strażnica 1 lutego 1990
1 lutego 1990
Strażnica 1 lutego 1990
str.13

Mamy zegar i godzinę. A która jest godzina?

Strażnica 15 września 201215 września 2012 Strażnica 15 września 2012
str.13

Po tych wszystkich fałszywych proroctwach Świadkowie Jehowy:

Strażnica 15 września 2012str.20

Świadkowie Jehowy są gotowi na powrót Chrystusa? A przecież On już przyszedł i to dwa razy. Przypomnijmy:

Harfa Boża
Harfa Boża
wyd.1929
Harfa Boża
Harfa Bożastr.239

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991
Harfa Bożarozdz.132

Harfa Boża Największy ze wszystkich ludzi
„sprowadza nas do R.P. 1874, w którym to czasie, według chronologii biblijnej Pan po raz wtóry przyszedł [niewidzialnie] na ziemię” „A zatem to w roku 1914 Jezus powrócił w sposób niewidzialny, bez wielkiego rozgłosu, dostrzeżony tylko przez wiernych naśladowców”
Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
8 kwietnia 1993
Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
str.4
Strażnica 15 lutego 200815 lutego 2008 Strażnica 15 lutego 2008
str.25
Strażnica 15 września 201215 września 2012 Strażnica 15 września 2012
str.13

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024