Duch Pana czy Duch Jehowy Łk 4, 18-19

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-03-02

Świadkowie Jehowy stawiają tezę, że gdy Pan Jezus w synagodze czytał tekst z Księgi Izajasza 60, 1-2 musiał wymienić imię Boże. Czytamy o tym m.in. w tych publikacjach:

Imię Boże, które pozostanie na zawszezob. wyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.15

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że na pewno nie? A może Jezus przeczytał tekst Księgi Izajasza z tzw. targumu, które były wówczas w użyciu? W jednej ze swoich publikacji Świadkowie Jehowy napisali:

Wyposażony do wszelkiego dzieła dobregozob. wyd.1954 Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
str.58

Jezus mógł odczytać fragment z Księgi Izajasza właśnie z targumu? Światło na to może rzucić ta wzmianka:

Strażnica Nr 12 1965Nr 12 1965 Strażnica Nr 12 1965
str.8

"Z przytoczenia tegoż ustępu widać, że w miejsce tetragramu w hebrajskim tekście Rdz targum wstawia słowo "Pan". Jeśli zatem na publicznych zgromadzeniach żydowskich czytano z targumów miejsca, które w hebrajskim ST zawierały tetragram, to wcale nie mamy tym samym bezspornego dowodu, że czytający na pewno widział w tym miejscu imię Boże."

Zobacz więcej:
Słownik Biblijnyzob. Katowice 1982 zob. Słownik Biblijny
str.147
Encyklopedia Katolickazob. Lublin 2013 zob. Encyklopedia Katolicka
k.506
Nestle-Aland
k.507

W Przekładzie Nowego Świata w komentarzach czytamy:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światazob. zob. wyd.2006 Łk 4, 18-19 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1292
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1643

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że Jezus wymówił imię Boże?

Świadkowie Jehowy - Kim są? Wrocław 1991 zob. Świadkowie Jehowy - Kim są?str.84
Świadkowie Jehowy - Kim są? Świadkowie Jehowy - Kim są?

W poniższej publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Przebudźcie się! 8 września 19948 września 1994 Przebudźcie się! 8 września 1994
str.17
Przebudźcie się! 8 września 1994
str.18

Czy aby na pewno słusznie? Czy prawdą jest, że w oryginalnym tekście hebrajskim pojawia się "imię Jehowa"?

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 61, 1-2

Prorocystr.932

Jak widzimy w oryginalnym hebrajskim tekście mamy Ruah Adonai JHWH. Grecka Septuaginta opuściła tetragram i mamy już tam:

Septuaginta zob.

Iz 61, 1-2

Septuagintastr.648
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Iz 61, 1-2

Septuagintastr.1435

Świadkowie Jehowy twierdzą, iż:

Imię Boże, które pozostanie na zawszezob. wyd.1996 Przebudźcie się! 8 września 1994str.18

obrazek"Świadkowie Jehowy nie informują nas też o tym, że inne równie stare papirusy LXX z grupy Fuad nie tylko nie zawierają tetragramu tam, gdzie powinien on być, ale w miejscu gdzie powinien on być wstawiony zastępują go substytutem Theos - Bóg. Przykładem takiego papirusu jest pochodzący również z pierwszego wieku przed Chrystusem papirus Fuad 266a, który choć zawiera fragmenty księgi Rodzaju, to ani razu nie znajdujemy w nim tetragramu (rysunek obok ukazujący jeden z ośmiu fragmentów papirusu Fuad 266a)"

"W Rdz 4:6 gdzie powinien być tetragram, papirus Fuad 266a wstawia zamiast niego substytut Theos - Bóg. Pisze o tym dr Kraft w tekście http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/earlypap.html (patrz tamże punkt 6, ostatni akapit). Tym samym nie ma dowodu na potwierdzenie powyżej przytoczonej tezy Świadków Jehowy, która głosi, że pisarze NT cytując z LXX miejsca zawierające w ST imię Boże, zawsze musieli je tam widzieć, a tym samym przepisywać je do NT. Równie dobrze mogli oni mieć przed oczami takie papirusy jak Fuad nr 266a, zawierające zamiast YHVH słowo Bóg. Również inny papirus z grupy Fuad - Fuad nr 266c (będący kopią Pwt Pr 10-33), pochodzący z I wieku przed Chrystusem, nie zawiera ani razu tetragramu, choć zawiera Theos (patrz opinia Krafta zamieszczona w ostatnim akapicie punktu 9 tekstu http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/earlypap.html)."

Zobacz więcej:

Warto zauważyć, iż pisarze Starego Testamentu sami zastępowali tetragram słowem "Bóg" w nowszych Księgach, kiedy cytowali ten sam werset. Oto przykład z Biblii Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
2 Sm 7, 4 1 Krn 17, 3
Przekład Nowego Świata
str.413
Przekład Nowego Świata
str.553
Zobacz więcej:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła zob. Łk 4, 16-22 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2265
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2266
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2265
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2266
Edycja Świętego Pawła, 2012
zob.
Zespół redakcyjny zob. Edycja Świętego Pawła, 2011 zob.
Łk 4, 18-19 Edycja Świętego Pawła, 2012str.255
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.260
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.261
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.262
Nestle-Alandzob. zob. zob. Łk 4, 18-19 Nestle-Aland
str.164
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 4, 18-19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.260
Grecko-polski Nowy Testamentstr.261

Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 4, 18-19

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.270
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.270

Co to jest J7?

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969
str.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.13 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985

A więc na poparcie wstawienia słowa "Jehowa" do Łk 4, 18-19 Świadkowie Jehowy mają argument: tetragram znajduje się w przekładzie hebrajskim. To tyle albo aż tyle.

Kalendarz Świadków Jehowy na rok 2015:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.
Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

Powyższy cytat to Łk 4,18-19. Z prawej strony widzimy oryginalny tekst grecki Nowego Testamentu, w którym występuje słowo kyrios (Pan). Dlaczego Świadkowie tak podkreślają, że w przekładzie hebrajskim w tym miejscu jest tetragram? Kiedy przyjrzymy się zakreślonemu JHWH, to zobaczymy też jeszcze punktację masorecką, która nakazuje w tym miejscu przeczytać Adonaj - Pan


Czy to ma być jakiś żart?

Imię Boże, które pozostanie na zawsze
zob.
wyd.1996
Imię Boże, które pozostanie na zawsze
str.15

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020