"Dlaczego Watykan zmienił Dekalog?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-03-26

nastepna część

W tym polemicznym artykule zajmę się moim ulubionym tematem, czyli Dekalogiem. Tematem przewodnim będzie jedno z przykazań:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Film na kanale Szymona YouTube "Dlaczego Watykan zmienił Dekalog?", jest poważnym oskarżeniem. Zauważmy, że sam tytuł nie brzmi: "Czy Watykan zmienił Dekalog?" i tutaj można by wejść w polemikę, lecz w tytule już jest zawarta konkretna teza: dlaczego zmienił. Czy rzeczywiście Watykan zmienił Dekalog?

Czy Szymon w swoim oskarżeniu posługuje się merytorycznymi argumentami, czy może mamy do czynienia z manipulacją? Więc przyglądnijmy się bliżej temu oskarżeniu.

Cienie Przyszłości
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=q5xaXrVdi2s
"Większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że Dekalog w Katechizmie Kościoła Katolickiego różni się od Dekalogu, tego którego znajdujemy w Piśmie Świętym. Jednak mało kto zastanawia się, dlaczego ta zmiana miała miejsce? Dlaczego dokonano tej zmiany? Czy było to zwykłe uproszczenie języka, a może jest w tym coś więcej."

Nie różni się. Nie została dokonana żadna zmiana o czym będzie mowa poniżej.


Najpierw zobaczmy co to jest Dekalog:

Encyklopedia Katolicka t.III Encyklopedia Katolicka t.IIIwyd.1989 Encyklopedia Katolicka t.III Encyklopedia Katolicka t.III
Encyklopedia Katolicka t.VIII
Kolumna 1106
Zobacz więcej:

Cienie Przyszłości
"Dodałem tutaj taki przycisk "Dekalog" i po wejściu na niego zostaniesz przeniesiony na porównanie dwóch Dekalogów."
Cienie Przyszłości
"Po naciśnięciu Enter pojawią ci się różnice jakie są w tych Dekalogach. Na czerwono zaznaczone są elementy, które zostały wycięte lub zmienione w Dekalogu znajdującym się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Około 70% zostało zmienione albo usunięte w tej wersji katechizmowej. I teraz, dlaczego?"
Cienie Przyszłości

Mamy tutaj przykład jawnej manipulacji i oszukiwania wprost widza. Nieświadomie czy świadomie, tego nie wiem, ale raczej skłaniam się ku tej drugiej tezie. Otóż z lewej strony tabeli zacytowano wersety w Księgi Wyjścia z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. W tabelce podano numerację Dekalogu, której w tej Biblii nie ma. Są wyłącznie ponumerowane wersety. Szymon nie powiedział, skąd wziął taką numeracją, bo na pewno nie z Biblii. Właśnie w taki sposób manipuluje się widzem. Tworzy się tabele, wstawia się numerację I, I III..., by widz odniósł wrażenie, że jest to numeracja Dekalogu wprost wzięta z Biblii. Natomiast z prawej strony w tabelce widzimy napis "Katechizm Kościoła Katolickiego". Szymon nie powiedział jaki to Katechizm i nie podał konkretnego źródła. To jest brak rzetelności! W tabelce jest podana formuła katechetyczna, o której Szymon nie poinformował swoich widzów. Ponownie mamy brak rzetelności.

Słownik języka polskiego Słownik języka polskiegowyd.1982 Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
str.770

Warto więc douczyć Szymona co to jest Katechizm Kościoła Katolickiego i jaką pełni funkcję w Kościele katolickim:

Encyklopedia Katolicka t.VIII Encyklopedia Katolicka t.VIIIwyd.2000 Encyklopedia Katolicka t.VIII Encyklopedia Katolicka t.VIII
Encyklopedia Katolicka t.VIII
Kolumna 1051
Encyklopedia Katolicka t.VIII
Kolumna 1039

Jeszcze trzeba dodać:

Encyklopedia Katolicka t.VIII
Kolumna 1035
Encyklopedia Katolicka t.VIII
Kolumna 1037

Dlaczego Szymon korzysta z formuły katechetycznej dla dzieci, a nie ze szczegółowej numeracji Dekalogu zawartej w Katechizmie Kościoła Katolickiego (str.479-570)? Trzeba to wyjaśnić:

Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowi Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowiwyd.1994 Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowi Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowi
Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowistr.274
Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowistr.275
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.470 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.471

Jak widzimy, Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera tekst Pisma Świętego z Księgi Wyjścia, z Księgi Powtórzonego Prawa oraz formułę katechetyczną, a więc taką formę, by ją było łatwo zapamiętać. Natomiast Szymon tak się rozpędził w tej tabeli, że nie zacytował tekstu z Księgi Powtórzonego prawa, a ona już ma zmienioną formę. Wystarczy porównać. Zauważmy, że Pwt ma zamienioną kolejność, co zostało już uwzględnione w formule katechetycznej:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.471

Cienie Przyszłości
"Myślę, że warto byśmy zwrócili uwagę na to co zostało wywalone."

A cóż to za język: "zostało wywalone"? Publicznie używać takiego języka w stosunku do Kościoła katolickiego? To jest język potoczny, a nie naukowy.

"I może pojawi nam się odpowiedź, na pytanie właśnie dlaczego została wprowadzona ta zmiana. Czy rzeczywiście chodzi o uproszczenie języka?"

Czy jakaś zmiana rzeczywiście została wprowadzona? Dlaczego Szymon opiera się akurat na formule katechetycznej, a nie na faktycznej treści Dekalogu, który w Katechizmie Kościoła Katolickiego jest omawiany kilka stron dalej? Dlaczego Szymon na tym się nie opiera? Może dlatego, by łatwiej można było manipulować i u widza sprawić wrażenie, że Kościół katolicki coś tam "wywalił".


Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"Przykazanie pierwsze. Co zostało wywalone? Ponieważ to identyfikuje o jakim Bogu mówimy."

Szczyt manipulacji i kłamstwa na temat rzekomego "wywalenia" wersetów Wj 20, 2.4. W Piśmie Świętym nie ma żadnej numeracji Dekalogu na poszczególne przykazania. Szymon doskonale o tym wie. Ale jeśli widzom wmówi się rzeczy, których nie ma, a widz uwierzy, to łatwo jest potem manipulować. Widz nie ma przed oczami bezpośrednio tekstu z Pisma Świętego, lecz widzi tabele z numeracją Dekalogu. Dlatego Szymonowi jest wyłącznie potrzebny skrócony tekst Dekalogu, by oskarżać Kościół katolicki o fałszerstwo. Kościół rzekomo usunął z pierwszego przykazania werset 2, by ukryć o jakiego Boga chodzi, by nie urazić Żydów. Tak absurdalnego tłumaczenia dawno nie słyszałem. Co konkretnie "wywalił" Szymon przed widzem na swoim kanale YouTube z Katechizmu Kościoła Katolickiego? Otóż pełną wersję pierwszego przykazania. Zobaczmy:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479

I co teraz z zarzutem o ukrycie w.2 i jak teraz czują się Żydzi? Czy Szymon jest poważny? Czy z widzów robi sobie żarty? Czytając pełny tekst pierwszego przykazania w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a nie skróconą wersję, zarzut o "wywaleniu" w.2 jest fałszywy. Na tym kanale mamy szkolny przykład manipulacji i przemilczania niewygodnych faktów. Ale to jeszcze nie wszystko.


Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości

Szymon cytuje Wj 20, 4-6. Potem stwierdził:

"Całe to przykazanie zostałe wywalone."

Kolejne kłamstwo i manipulacja Szymona. Po pierwsze, w Piśmie Świętem nie jest napisane, że jest to drugie przykazanie. Po drugie, wersety od 2-5 znajdują się w pierwszym przykazaniu razem z wersetem 3. A to Szymon przemilczał. Zobaczmy jeszcze raz:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479

Szymon doskonale wie, że wersety 4-5 znajdują się w pierwszym przykazaniu (mówi o tym), ale stwierdził, że to zostało usunięte, bo będzie z tym problem. Nie zostało nic usunięte. Szymon swój komentarz opiera wyłącznie na wersji skróconej, ponieważ ta wersja pasuje do manipulacji Dekalogiem. Fałszywa teza i fałszywe wnioski. Jakie są owoce tych manipulacji, to widać w komentarzach pod filmem:

Cienie Przyszłości
Cienie Przyszłości
Cienie Przyszłości
Cienie Przyszłości
Cienie Przyszłości
Cienie Przyszłości

Mt 12, 36-37

Cienie Przyszłości

Oz 8, 7

Cienie Przyszłości

Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"Całe to przykazanie zostałe wywalone. Dlaczego? Ponieważ narody pogańskie i większość narodów na świecie i większość religii na świecie uprawia kult wszelkiego rodzaju obrazów i posągów i relikwii, tzw. bożków. I teraz to nie mogło wejść. "

Kompletne bzdury. To w mniemaniu Szymona obrazy, posągi czy relikwie są bożkami. Wygląda na to, że ten zakaz z Wj 20, 3 dotyczy również Szymona, bo on widzi w obrazach innych bogów. To Szymon wierzy w różnego rodzaju bożki, a nie katolicy. Poza tym, które to religie uprawiają kult obrazów, posągów i relikwii? Dlaczego Szymon stawia na jednej płaszczyźnie pogaństwo z katolikami oskarżając nas o kult bożków? Jakich bożków? Gdzie one się znajdują? Niech pokaże choć jeden katolicki kościół, w którym stoi jakiś bożek i jemu oddaje się boską część? Dlaczego Szymon łączy pogańskie bóstwa, o których jest mowa w Księdze Wyjścia z katolickimi obrazami Pana Jezusa, Matki Bożej czy Świętych Pańskich? Czy Szymon wyznaje ich bóstwo? Gdzie jest zakaz tworzenia obrazów Świętych Pańskich? Czy Szymon ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem? Katolicy nie tworzą sobie bożków "tego, co jest na niebie wysoko", a więc rzeczy, ale mamy obrazy osób, tzn. tych, którzy żyli na ziemi, a teraz są w niebie. Czy to jest jasne?

Wj 20, 1-5

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Cały kontekst mówi o obcych bogach, które otaczały Izrael. Zakaz dotyczy właśnie tworzenia czegokolwiek, co jest na niebie, a na niebie są gwiazdy, słońce księżyc, ptaki... Nie ma w katolickich kościołach bożków, którym oddaje się boską cześć i jednocześnie im służąc jako bóstwom.

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
"Rzeźby i obrazy z tekstu Wj 20:4, to bożkowie (w rzeczywistości nie istniejący - 1Kor 8:4) narodów otaczających Izrael (Wj 20:3). Nie można więc wiązać figur czy obrazów przedstawiających świętych, którzy wypełnili wolę Bożą, często ponosząc śmierć dla Niego, z pogańskimi bożkami. Gdzie Chrystus zakazał czynienia figur Jego świętym? (...) W przykazaniu wyżej wymienionym jest mowa o zakazie kultu (figur), tego "co jest na niebie (...) na ziemi (...) w wodach (...)". Termin "na niebie" - dotyczy słońca, gwiazd itp. (Pwt 4:19), które są utożsamiane z bożkami (Ez 8:16). To samo dotyczy określenia "na ziemi" (Pwt 4:39), co można wiązać z wszelkimi czczonymi zwierzętami (Ez 8:10, Mdr 13:10, 15:18, Ps 106:20). Zresztą nie dotyczy to zakazu sporządzania figur zwierząt spożytkowanych w świątyni Bożej, bo przecież 1Krl 7:25 mówi o dwunastu wołach, na których stało "morze" (...) Kościół nie ogłasza świętymi "tego, co na ziemi", lecz "tych, którzy byli na ziemi", a są w niebie (Ap 6:9nn.)." (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, str.382)


Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
"Jeżeli to by weszło i to by było umiejscowione, oczywiście tutaj nie chcę mówić, to jest jasne, że Kościół katolicki mówi, a to zawiera się w pierwszym przykazaniu, ale dlaczego Pan Bóg umieścił to osobno, ponieważ wiedział, że z tym będzie problem. Dlatego to umieścił osobno."

Pan Bóg żadnego przykazania nie umieścił osobno i Szymon doskonale o tym wie. W Piśmie Świętym nie ma numeracji przykazań. Szymon sam umieścił w tabeli numerację przykazań i to on zrobił wersety 4-6 jako osobne przykazanie, a nie Pan Bóg. Jak tak można manipulować wersetami i stawiać Kościołowi katolickiemu zarzuty, że ten coś "wywalił", wiedząc, że te wersety 4-5 są w pierwszym przykazaniu.

Mamy 3 wersje Dekalogu:

HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy

I co Szymon teraz zrobi z tym podziałem? Zarzuci Żydom, że ich pierwsze przykazanie to w.2 z Księgi Wyjścia, a przecież to nie jest żadne przykazanie? Czemu nie powiedział ani słowa o tym, że augustiańskie (katolickie) pierwsze przykazanie jest takie samo jak drugie palestyńskie?

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego

2132 Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru"[60] i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia"[61]. Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.

Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają[62].

________________________

[60]Św. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32,149 C.

[61]Sobór Nicejski II: DS 601; por. Sobór Trydencki: DS 1821-1825; Sobór Watykański II: konst. Sacrosanctum Concilium, 126; konst. Lumen gentium, 67.

[62]Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 81, 3, ad 3.


Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"To przykazanie musiało wylecieć, bo inaczej Kościół nie mógłby zdobyć większych wpływów w innych krajach, w innych religiach."

Czy Szymon słyszy siebie co mówi? Jak się nie ma żadnych merytorycznych argumentów, to wymyśla się absurdalne tezy. Nic nie "wyleciało". Pokazane wersety należą do pierwszego przykazania, a Katechizm Kościoła Katolickiego jest jeden i obowiązuje cały Kościół powszechny, również w innych krajach.


Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"Kolejna sprawa. Nie będziesz brał imienia, to jest przykazanie drugie dekalogu z katechizmu, a w dekalogu prawdziwym jest to przykazanie trzecie. Wiadomo, ponieważ drugie jest to odwalone"

Wiadomo, drugie odwalone, a prawdziwe trzecie przykazanie to jest w tabeli. To jest naprawdę niebywałe, by tak manipulować przykazaniami na swoim kanale YouTube. Czy Szymon myśli, że widzowie są tumanami i każdą brednię przyjmą za prawdę?


Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości

Słowa zaznaczone na czerwono: "gdyż Pan nie pozostawi..."

"To przykazanie zostało troszkę rozwodnione."

Nie jest prawdą, że to przykazanie zostało rozwodnione. Wystarczy zajrzeć do Katechizmu Kościoła Katolickiego na str. 491 i tam jest wszystko opisane. Ale to akurat Szymon przemilcza i wyjaśnia własną tezę, aby mieć argument na krytykę:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.491

Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
"To przykazanie zostało troszkę rozwodnione. Dlaczego? Po co? Ponieważ jeżeli ktoś żyje sobie według starych zwyczajów, przyjął teraz katolicyzm, ale co się dzieje? No nie ma pewnej zmiany życia, po prostu ok. Przeszedł, został ochrzczony, jest teraz katolikiem, ale co z tego. To nic nie zmienia. I teraz żeby ci ludzie specjalnie tam, im źle z tym nie było, no to przykazanie musiało być troszkę rozwodnione "Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno."."

Szymon stał się sędzią ludzkich sumień. On wie, że nawrócony i ochrzczony katolik nie zmienia swojego życia. Żyje po staremu, ale żeby mu to ułatwić Kościół katolicki rozwodnił drugie przykazanie. No większych bzdur chyba nie można wymyślić. To jest jawne przedstawianie katolicyzmu w złym świetle. Jeżeli Szymon stanął na miejscu Pana Boga i osądza ludzkie sumienia, to warto przypomnieć słowa Pana Jezusa:

Mt 7, 1-5

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Zanim przejdziemy dalej, to warto przypomnieć słowa Szymona w innym jego odcinku:

Zobacz:
Cienie Przyszłości Cienie Przyszłości
"Z kolei, obsesją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest sobota."
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiegowyd.1982 Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
str.428

Obsesję można przecież leczyć. W tym przypadku dogłębna analiza Pisma Świętego i znajomość historii Kościoła katolickiego oraz katolickiej nauki.


Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"Dalej kolejne przykazanie, czwarte, czyli trzecie w katechizmie. To przykazanie zostało całkowicie wywalone. W oryginale mówiono o dniu szabatu."

Skąd Szymon wie, że akurat ten fragment Wj 20, 9-11, to IV przykazanie? W którym miejscu w Piśmie Świętym Szymon dojrzał numerację, iż to jest IV? W Piśmie Świętym jest tylko numeracja rozdziałów i wersetów. Nie ma podziału na poszczególne przykazania. Jak widzimy na filmie, Szymon w tabeli ma wersety z Pisma Świętego i przeciwstawia formule katechetycznej, która z oczywistych względów jest skrócona. Dlaczego Szymon nie zestawia tego z Dekalogiem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego? Dlaczego kłamliwie twierdzi, że to przykazanie zostało całkowicie "wywalone"? Nie zostało! Bowiem w samym Katechizmie Kościoła Katolickiego jest mowa o dniu szabatu:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.495

Nie tylko nie zostało w całości "wywalone", ale jest nawet w komentarzu rozszerzone:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.495
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.496
Księga Wyjścia Księga Wyjścia Księga Wyjściawyd.2009 Księga Wyjścia
Księga Wyjściastr.419

Wj 20, 16

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Cienie Przyszłości
"Ale co zrobić, kiedy cały świat wierzy w ewolucję? Trzeba zmienić to przykazanie. Bo inaczej nie można być powszechną religią, która bierze wszystkich pod swoje skrzydła. Musi to zostać rozwodnione."

Szymon tak na poważnie? Czy on siebie słyszy? Kto zmienił? Kto rozwodnił ze względu na ewolucję? Szymon śmieje się z tego przykazania, bo ktoś sobie wierzy w jakieś bóstwa:

Cienie Przyszłości
"Pamiętaj abyś dzień święty święcił, no i już i sprawa jest załatwiona. Możesz sobie święcić taki dzień, jaki papież ci zezwoli i sprawa jest załatwiona. Ciągle tutaj Watykan może kontrolować wszelkiego rodzaju różne religie i ekumenizm kwitnie. Dlatego to przykazanie musiało wylecieć."

Jak te brednie skomentować? Wydaje się, że tak:

Słownik języka polskiego Słownik języka polskiegowyd.1982 Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego
Słownik języka polskiego
str.770

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.496
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.497
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021