Dlaczego Świadkowie Jehowy nie wierzą
w Trójcę Świętą?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Odpowiedź jest bardzo prosta. Towarzystwo Strażnica od początku swojej działalności aż do dzisiaj, sprowadza tę naukę do absurdu, podając nieprawdziwą definicję Trójcy Świętej. Aby się o tym przekonać wystarczy prześledzić literaturę Świadków Jehowy.

Ale najpierw zobaczmy jak wygląda nauka o Trójcy Świętej w ujęciu Kościoła katolickiego. Najpierw podam tutaj przykład z Katolickiego Katechizmu Ludowego z roku 1911 ks. prof. Spirago aby pokazać, że późniejsze "definicje" w ujęciu Świadków Jehowy są od początku fałszywe:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago zob. wyd.1911
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.115
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.116
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.117
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.118

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragowyd.1914 Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.9

Dogmatyka katolicka Pdręcznik szkolny Dogmatyka katolicka Pdręcznik szkolny

Atanazjańskie Wyznanie Wiary

Breviarium Fidei
Breviarium Fideistr.623
Breviarium Fideistr.624

Katechizm katolickizob.
Katechizm katolicki Katechizm katolickizob.
Katechizm katolickistr.3
Katechizm katolickistr.84
Katechizm katolicki Katechizm katolickistr.85
Katechizm katolickistr.86

Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.69
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.70

Mszał Rzymski Poznań 1986 Mszał Rzymski Poznań 1986Poznań 1986
Mszał Rzymski Poznań 1986zob. śpiewane

Graficzne przedstawienie Trójcy Świętej możemy zobaczyć w książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica:

Człowiek poszukuje Boga wyd.1994
Człowiek poszukuje Bogastr.264
Człowiek poszukuje Bogastr.275

Forma potrójnego oblicza, przejęta ze starożytności, została natomiast uznana za przedstawienie heretyckie i papież Urban VIII w 1628 r. zabronił tego rodzaju wyobrażeń Trójcy Świętej.

Widzimy, że Ojciec nie jest Synem i nie jest Duchem, Syn nie jest Ojcem i Duchem, Duch Święty nie jest Ojcem ani Synem. Natomiast każda z Osób jest Bogiem:

Graficzne przedstawienie Trójcy Świętej

ABC teologii dogmatycznejOleśnica - Wrocław 1997
ABC teologii dogmatycznejstr.95
ABC teologii dogmatycznejstr.95
ABC teologii dogmatycznejstr.96
ABC teologii dogmatycznejstr.97
ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznejstr.202
ABC teologii dogmatycznejstr.175
ABC teologii dogmatycznejstr.176
ABC teologii dogmatycznejstr.177

Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka KatolickaLublin 1962
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.161
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.162
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.328
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.329
zobacz też::
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024