Czy Sobór Nicejski wprowadził czy nie wprowadził naukę o Trójcy Świętej?

Autor: Piotr Andryszczak

W temacie wprowadzenia czy nie wprowadzenia nauki o Trójcy Świętej podczas Soboru w Nicei (325r.) w publikacjach Towarzystwa Strażnica panuje zamieszanie. Zobaczmy:

Prawda was wyswobodzi
zob.
Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
zob.
Prawda was wyswobodzistr.263

Niech Bóg będzie prawdziwyNiech Bóg będzie prawdziwy (1950)
Niech Bóg będzie prawdziwystr.88

Strażnica 1961 Nr 141961 Nr 14
Strażnica 1961 Nr 14str.3

Nie jest prawdą, że katolicka nauka o Trójcy Świętej to: "składająca się z trzech bogów w jednym Bogu". Albo Świadkowie Jehowy nie rozumieją nauki o Trójcy Świętej albo świadomie wprowadzają czytelników w błąd.


Strażnica 1970 Nr 23
1970 Nr 23
Strażnica 1970 Nr 23
str.18

Strażnica 1984 Nr 91984 Nr 9 Strażnica 1984 Nr 9
str.7

Strażnica 1984 Nr 151984 Nr 15 Strażnica 1984 Nr 15
str.26

Strażnica 1985 Nr 31985 Nr 3 Strażnica 1985 Nr 3
Strażnica 1985 Nr 3
str.22

Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę? Czy wierzyć w Trójcę?str.7 Czy wierzyć w Trójcę?str.8

Strażnica 1992 Nr 151992 Nr 15 Strażnica 1992 Nr 15
str.19
Strażnica 1992 Nr 15
str.20

Skorowidz
zob.
Skorowidz
wyd.2000
Skorowidz
Skorowidzstr.363

Przypomnijmy co Świadkowie Jehowy uczyli na początku.

Konstantyn:

Prawda was wyswobodzistr.263 Prawda was wyswobodzi wyd.pol.1946
Niech Bóg Będzie prawdziwy Strażnica 1992 Nr 15
"Do greckich pism kościelnych naukę o trójcy (...) wprowadził duchowny imieniem Teofilus, który również żył w drugim stuleciu. W czwartym wieku, a ściśle w roku 325 po Chr., odbył się pod przewodnictwem nieochrzczonego cesarza Konstantyna spór duchownych w Nicei, Azja Mniejsza, który to sobór potwierdził naukę" (str.18) "Czy na Soborze w Nicejskim wprowadzono lub zatwierdzono naukę o Trójcy (...)? (...) Oryginalny Symbol nicejski nie wprowadził ani nie zatwierdził dogmatu o Trójcy." (str.20)

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021