Czy pisarze Starego Testamentu i Nowego Testamentu byli odstępcami?

Autor: Piotr Andryszczak

Cytaty z Pisma Świętego pochodzą:

Prorocy Vocatio Pisma Vocatio Przekład Nowego Świata

Broszura Świadków Jehowy:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze wyd.1996

twierdzi, iż

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.16
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.25

Świadkowie Jehowy postawili tezę, iż cechą odstępców jest m.in. usuwanie imienia Bożego JHWH. Czy w myśl tego natchnieni pisarze Starego Testamentu też byli odstępcami? Bowiem w nowszych Księgach Starego Testamentu miejsca, w których wcześniej występował tetragram JHWH, później zastąpili wyrazem "Bóg" lub nawet pominęli tetragram.
Oto kilka przykładów:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Ps 14:2 Ps 53:2
Przekład Nowego Świata
str.720
Przekład Nowego Świata
str.756

W oryginale hebrajskim w Ps 14:2, jak widzimy, jest tetragram JHWH. Natomiast w Ps 53:3, choć jest ten sam tekst, zamiast tetragramu JHWH mamy słowo Bóg. Jest jeszcze coś. Dlaczego Świadkowie Jehowy w tych dwóch wersetach, choć w oryginale jest "elohim" (Bóg), wstawili w swoim przekładzie słowo "Jehowa"? Sprawdźmy:

Ps 14:2

Pismastr.17

Ps 53:3

Pismastr.86

Oto inne zestawienia wersetów, gdzie wcześniej był tetragram JHWH, a później autorzy biblijni zamiast tetragramu pisali Bóg:

2 Krl 22:19 2 Krn 34:27
Przekład Nowego Świata
str.523
Przekład Nowego Świata
str.616

2 Krl 22:19

Prorocystr.723

2 Krn 34:27

Prorocystr.970

Izajasza 36:20 2 Krn 32:14
Przekład Nowego Świata
str.929
Przekład Nowego Świata
str.611

Iz 36:20

Prorocystr.849

2 Krn 32:14

Prorocystr.957

2 Sm 5:24 1 Krn 14:15
Przekład Nowego Świata
str.412
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.549

2 Sm 5:24

Prorocystr.381

1 Krn 14:15

Prorocystr.779

1 Krl 3:5 2 Krn 1:7
Przekład Nowego Świata
str.449
Przekład Nowego Świata
str.570

1 Krl 3:5

Prorocystr.493

2 Krn 1:7

Prorocystr.839

2 Krl 21:7 2 Krn 33:7
Przekład Nowego Świata
str.521
Przekład Nowego Świata
str.613

2 Krl 21:7

Prorocystr.716

2 Krn 33:7

Prorocystr.962

2 Sm 5:18-19 1 Krn 14:9-10
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.549

2 Sm 5:18-19

Prorocystr.380

1 Krn 14:9-10

Prorocystr.778

2 Sm 5:23 1 Krn 14:14
Przekład Nowego Świata
str.412
Przekład Nowego Świata
str.549

2 Sm 5:23

Prorocystr.381

1 Krn 14:14

Prorocystr.779

2 Sm 7:4 1 Krn 17:3
Przekład Nowego Świata
str.413
Przekład Nowego Świata
str.553

2 Sm 7:4

Prorocystr.386

1 Krn 17:3

Prorocystr.789

2 Sm 7:3 1 Krn 17:2
Przekład Nowego Świata
str.413
Przekład Nowego Świata
str.553

2 Sm 7:3

Prorocy Prorocystr.385 str.386

1 Krn 17:2

Prorocystr.789

2 Sm 6:11 1 Krn 13:14
Przekład Nowego Świata
str.412
Przekład Nowego Świata
str.548

2 Sm 6:11

Prorocystr.383

1 Krn 13:14

Prorocystr.777

Porównaj też:
2 Sm 24:10/1 Krn 21:8;
2 Sm 24:17/1 Krn 21:17;
2 Sm 6:9/1 Krn 13:12;
2 Sm 5:20/1 Krn 14:11;
2 Sm 6:10/1 Krn 13:13.


Wygląda na to, że sami pisarze Starego Testamentu zastępowali tetragram JHWH wyrazem Bóg i nikt nie będzie twierdził, że oni są z tego powodu odstępcami. Czy podobną praktykę zastępowania tetragramu mamy w Nowym Testamencie? Zobaczmy:

Rz 11:8 Iz 29:10
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.1425
Przekład Nowego Świata
str.921
Hebrajczyków 9:20 Wj 24:8
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.1511
Przekład Nowego Świata
str.109

Jak widzimy, praktyka zastępowania tetragramu wyrazem "Bóg" miała również w Nowym Testamencie. Świadkowie Jehowy sami podają odnośnik do Iz 29,10 oraz do Wj 24,8, gdzie widnieje tetragram JHWH.


Zwróćmy jeszcze uwagę na dziwną praktykę samych Świadków Jehowy. Otóż w Nowym Testamencie w 1 P 1:25 wstawili słowo "Jehowa", mimo, iż wiedzą, że jest to cytat z Iz 40:8, w którym to miejscu nie ma tetragramu JHWH. Widać to w ich przekładzie. Sprawdźmy:

1 P 1:25 Iz 40:8
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.1524
Przekład Nowego Świata
str.934

Zobaczmy tekst oryginalny:

Iz 40:8

Prorocystr.862

To, że w 1 P 1:25 w Nowym Testamencie jest słowo kyrios możemy sprawdzić w wydanym przez Świadków Jehowy przekładzie międzywierszowym:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 P 1,25

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1010

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020