Czy Ben Witherington III pisał
w swoim artykule o palu?

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji:

Strażnica 1 maja 20121 maja 2012

Świadkowie Jehowy pytają:

Strażnica 1 maja 2012 Strażnica 1 maja 2012str.23

Oto kluczowe pytanie:

Strażnica 1 maja 2012str.23

Świadkowie Jehowy przedstawiają na rysunku, w jaki to sposób uśmiercono Jezusa:

Strażnica 1 maja 2012str.23

A więc wg nich, Jezus w taki właśnie sposób umarł. Umarł na palu. Następnie powołują się na swoją Biblię, gdzie czytamy:

Strażnica 1 maja 2012str.23

Świadkowie Jehowy przez wiele lat uczyli o śmierci Jezusa na krzyżu, aż do roku 1936. Oto jeden z przykładów:

Strażnica 1928 Nr 31928 Nr 3
Strażnica 1928 Nr 3str.36

Oczywiście po zmianie nauki z krzyża na pal, Świadkowie Jehowy musieli dopasować również swoją Biblię do nowej wykładni. Tam czytamy już o Chrystusie "zawieszonym na palu":

Przekład Nowego Świata wyd.1997

1 Kor 1,23

Przekład Nowego Światastr.1433

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 Kor 1,23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.772
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

1 Kor 1,23

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wróćmy do tej publikacji:

Strażnica 1 maja 20121 maja 2012

gdzie Świadkowie na uzasadnienie "rodzaju śmierci zadanej Jezusowi", powołują się na biblistę Bena Witheringtona III:

Strażnica 1 maja 2012 Strażnica 1 maja 2012
str.23

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie podali źródła tego cytatu? Gdzie, w którym miejscu tak powiedział? Czyżby biblista Ben Witherington III popierał poglądy Świadków Jehowy? Czy pisał coś na temat rodzaju śmierci zadanej Jezusowi? Aby to wyjaśnić musimy zacytować ten fragment z angielskiego wydania Strażnicy:

Watchtower MAY 1, 2012MAY 1, 2012
Watchtower MAY 1, 2012str.23
Watchtower MAY 1, 2012 Watchtower MAY 1, 2012
str.23

W angielskim wydaniu Watchtower również nie ma źródła cytatu. Ale w dobie Internetu nie jest to żaden problem. Wystarczy wpisać w dowolną wyszukiwarkę fragment cytatu i wyszukiwarka - jeśli cytat nie jest zmyślony - znajdzie bardzo szybko ów fragment. Jest on na tej stronie internetowej:

Biblical Archaeology Review Biblical Archaeology Review

Jeśli wczytamy się dokładnie, to zobaczymy, iż biblista Ben Witherington III napisał o... ukrzyżowaniu, co Świadkowie Jehowy świadomie przemilczeli. Porównajmy:

Watchtower MAY 1, 2012 Watchtower MAY 1, 2012
str.23
Biblical Archaeology Review

Wersja papierowa BAR Marzec/kwiecień 2011:

Biblical Archaeology Reviewmarzec/kwiecień 2011 Biblical Archaeology Reviewzob. Biblical Archaeology Reviewstr.30
Biblical Archaeology Reviewstr.30
Biblical Archaeology Reviewstr.30 "Ewangelizacja w żydowskim i grecko-rzymskim świecie wymuszała na apologetach różnorakie sposoby wyjaśniania im, co sprawia, iż określone społeczności twierdzą, że są bardziej wyjątkowe i mają wyższość nad innymi. Było to szczególnie istotne, kiedy głosili, że żydowski robotnik, który został ukrzyżowany przez rzymskiego namiestnika o imieniu Piłat, mimo to powstał z martwych, objawił się wielu osobom i założył nową wspólnotę wyznawców, gdyż jego poprzednicy byli w posiadaniu wszystkiego, lecz porzucili nadzieję. Prawdziwą kwestią sporną wobec naśladowców Jezusa jest to, że ówczesna kultura Bliskiego Wschodu (a także obecnie) była kulturą honoru i hańby, a ukrzyżowanie było w tamtym świecie najbardziej haniebną śmiercią. W żadnym razie nie postrzegano tego jako chlubne męczeństwo. Ludzie uważali, że to, jak ktoś umiera, mówi, jaką był osobą. Z tego punktu widzenia Jezus był złoczyńcą, człowiekiem, który dopuścił się zdrady stanu i który zasługiwał na karę przewidzianą dla zbuntowanych niewolników. Rzymianie nazywali to "karą ostateczną", a żaden obywatel rzymski jej nie podlegał."

Jak czytamy, Ben Witherington III w kontekście pisał o ukrzyżowaniu, a nie o palu, jakby chcieli Świadkowie Jehowy. Jak można wykorzystywać daną wypowiedź, a potem nią tak manipulować, by czytelnik był przekonany, że nawet biblista Ben Witherington III popiera naukę Towarzystwa Strażnica o "zawieszeniu na palu" (PNŚ), jako "najbardziej haniebnej śmierci"?

Podobnego schematu manipulacji dokonano w tej publikacji:

Ponadto Ben Witherington III w swoim artykule dla BAR wspomina o bluźnierczym graffiti odnalezionym w jednym z rzymskich katakumb (z III w. po Chr.), gdzie autor ukazał człowieka z głową osła na krzyżu:

Biblical Archaeology Reviewstr.30

Tak wygląda:

rysunek
Rysunek antychrześcijański znaleziony w Rzymie, III w.; napis głosi: Aleksamenos wielbi swego boga
(Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1984)

Jeden z czytelników napisał do autora Bena Witheringtona III prosząc go o ustosunkowanie się do fragmentu artykułu, gdzie Towarzystwo Strażnica powołało się na niego. Oto oświadczenie autora:

Ben Witherington III Tłumaczenie
Ben Witherington III

"Ponieważ nie znam ani trochę polskiego, więc napiszę Tobie to, co możesz przekazać wydawcom tego pisma:
Niniejszym oświadczam, co następuje:
Państwa czasopismo /strona internetowa/ cytuje mój artykuł, który napisałem dla BAR całkowicie wyjmując moje słowa z kontekstu, a tym samym, przeinaczając zarówno moje intencje, jak i to, co napisałem. Niewiele jest faktów w tak dawnej historii bardziej jasnych i oczywistych niż ten, iż Jezus został ukrzyżowany na rzymskim krzyżu przez Poncjusza Piłata. Pisze o tym nawet rzymski historyk Tacyt.
Twierdzenie, że Jezus został przybity do pala, że poniósł śmierć na palu, jest historycznie fałszywe. Jeżeli choć trochę wierzycie Państwo w uczciwość, to sugeruję w najbliższym numerze Państwa pisma:
1) wydrukować przeprosiny wobec mnie za złe użycie mojego artykułu dla własnych celów oraz
2) przemyśleć dogłębnie całą kwestię śmierci Jezusa i jej znaczenia.
Dr Ben Witherington, III
Doktor Teologii ze specjalizacją w zakresie Nowego Testamentu
Seminarium Teologiczne w Asbury
Wilmore Ky.
Wydział Doktorski St. Mary's College, Uniwersytet St. Andrews, Szkocja"

Wróćmy do pytania:

Strażnica 1 maja 20121 maja 2012
Strażnica 1 maja 2012str.23

Odpowiedzmy Świadkom Jehowy zgodnie z prawdą:

Strażnica 1 maja 2012 Strażnica 1 maja 2012 Strażnica 1 maja 2012

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021