Czy Duch Święty jest osobą?
(cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Świadkowie Jehowy twierdzą, iż:

Skorowidz Skorowidz
Skorowidz
str.36

Nowy Testament jednak uczy o Bóstwie Ducha Świętego:

1 Kor 6, 19-20

Biblia Tysiąclecia

1 Kor 3, 16

Biblia Tysiąclecia

Dz 5, 3-5

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Bóstwo Ducha Świętego ukazują słowa o grzechu przeciwko Niemu:

Mt 12, 31-32

Biblia Tysiąclecia

Z Pisma Świętego wynika, że Duch Święty jest od Boga:

1 Kor 6, 19

Biblia Tysiąclecia

od Ojca:

J 14, 26

Biblia Tysiąclecia

od Syna:

J 16, 8

Biblia Tysiąclecia

J 16, 13-15

Biblia Tysiąclecia

Duch Święty pochodzący od Ojca i Syna, sam będąc Bogiem jest wszechwiedzącym i wszechobecnym (1Kor 2:10nn., Mdr 1:7). Posiadając "moc Najwyższego" (Łk 1:35) jest wszechmogącym. Mając udział w stwarzaniu (z Ojcem i Synem) jest Stworzycielem (Job 33:4).

Skorowidz Skorowidz
Skorowidz
str.36

Świadkowie Jehowy piszą w tej publikacji

Strażnica 1 października 2009
1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
str.3

Szkoda tylko, że nie napisano jacy to teolodzy, na jakiej podstawie doszli do wniosku, że Duch Święty jest osobą i dlaczego dopiero w IV w. Świadkowie Jehowy twierdzą też, że nauka ta nie była znana pierwszym chrześcijanom. Również w tej publikacji czytamy:

Wnikliwe poznawianie Pism
tom 1
Wnikliwe poznawianie Pism
str.496

Nie jest prawdą, że Justyn Męczennik i Hipolit nie uczyli o osobowości Ducha Świętego. Oto przykłady z ich pism:

Wnikliwe poznawianie Pism
wyd.1926
Wnikliwe poznawianie Pism
str.9

Czy bezosobowej "mocy" czy "sile" można oddawać "uwielbienie, pokłon i cześć"? A co z Hipolitem? Też nie uznawał Ducha Świętego za osobę?

Trójca Święta Tertulian Hipolit Trójca Święta Tertulian Hipolit
Kraków 1997
Trójca Święta Tertulian Hipolit
Trójca Święta Tertulian Hipolit Trójca Święta Tertulian Hipolitstr.97
Trójca Święta Tertulian Hipolitstr.98

A może inni pisarze chrześcijańscy również niczego się nie domyślali o Duchu Świętym? Zobaczmy:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy
ATK Warszawa 1990

Klemens Rzymski

Ojcowie Apostolscystr.51
Ojcowie Apostolscystr.31

Polikarp

Ojcowie Apostolscystr.108

Hermas
("Pasterz" 'Przykazanie piąte' 1:2-3)

Ojcowie Apostolscystr.158

("Pasterz" 'Przykazanie piąte' 2:5-6)

Ojcowie Apostolscystr.159

("Pasterz" 'Przykazanie piąte' 2:2)

Ojcowie Apostolscystr.165

("Pasterz" 'Przykazanie jedenaste' 17)

Ojcowie Apostolscystr.167

("Pasterz" 'Przykazanie jedenaste' 21)

Ojcowie Apostolscystr.168
Tertulian. Wybór PismWarszawa 1970
O modlitwie, 25 Tertulian. Wybór Pismstr.130
Trójca Święta Tertulian Hipolit Trójca Święta Tertulian Hipolit
Kraków 1997
Trójca Święta Tertulian Hipolit
Trójca Święta Tertulian Hipolitstr.47
Trójca Święta Tertulian Hipolitstr.79

Świadkowie Jehowy piszą w:

Strażnica 1 października 2009
1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
str.3

Kto przeprowadził ten sondaż i na jakich obywatelach? Tego jednak Świadkowie Jehowy nie podają. Jaką ma zatem wiarygodność ta informacja? Natomiast na pytanie czy powinniśmy zaufać teologom, odpowiedź nasuwa się oczywista. Tak! Ponieważ naukę o Duchu Świętym opierają na Słowie Bożym. Zobacz co naucza Katechizm Kościoła Katolickiego o: Duchu Świętym.
Świadkowie Jehowy powołują się też na:

Strażnica 1 października 2009
1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
str.3

I to ma być argument? Przecież wiadomo, że Stary Testament nie zawiera pełni objawienia, a Duch Święty jako Osoba został nam objawiony dopiero w Nowym Testamencie. Zobaczmy, co podaje nam Encyklopedia Katolicka o Duchu Bożym:

Encyklopedia Katolicka Encyklopedia Katolicka
wyd.1985
Encyklopedia Katolickakolumna 280
Encyklopedia Katolickakolumna 281

Czego Świadkowie z Encyklopedii Katolickiej w swoim artykule nie zacytują:

Encyklopedia Katolickakolumna 282
Encyklopedia Katolicka Encyklopedia Katolickakolumna 283
Encyklopedia Katolickakolumna 284
Encyklopedia Katolickakolumna 286

Co jeszcze możemy przeczytać w Strażnicy?

Strażnica 1 października 2009
1 października 2009
Strażnica 1 października 2009
str.3

Ten fragment z Encyklopedii Świadkowie Jehowy cytują też w:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.367

Sprawdźmy co mówi kontekst:

Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy
wyd.1996
Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowystr.115

New Catholic Encyclopedia

New Catholic Encyclopedia New Catholic Encyclopedia
zob.
New Catholic Encyclopediastr.575
Zobacz też:
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021