Czy nauka o boskości Syna Bożego pochodzi od demonów?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-06-18

Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach sugerują, a właściwie piszą wprost, że nauka o Trójcy Świętej (W dogmacie o Trójcy Świętej jest mowa również o boskości Jezusa Chrystusa) pochodzi od demonów. Cytują nawet fragment z 1 Listu do Tymoteusza:

Strażnica 1984 Nr 181984 Nr 18 Strażnica 1984 Nr 18str.23
Strażnica 2012 15 sierpnia15 SIERPNIA 2012 Strażnica 1984 Nr 18str.4

Jak czytamy, Świadkowie Jehowy twierdzą, iż nauka o Trójcy Świętej, to odstępcza, fałszywa nauka demonów. Czyli wniosek jest taki: każdy katolicki ksiądz wierzący w Trójcę Świętą (Jeden Bóg w trzech Osobach) oraz uczący o Trójcy Świętej, głosi naukę demonów i jest pod ich wpływem. Takim księdzem katolickim, który wierzył rzekomo pod wpływem demonów w Trójcę Świętą, był Johannes Greber.

Nauka o Trójcy Świętej mówi m.in., że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem.

Teraz następuje coś przedziwnego. Johannes Greber na swojej drodze życia spotyka ludzi, którzy parają się spirytyzmem, wywołują duchy i mają bezpośredni kontakt z demonami. Greber zafascynowany spirytyzmem porzuca kapłaństwo i wydaje w roku 1932 książkę: Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów
zob.

Cóż takiego napisał we wstępie do swojej książki Johannes Greber oraz na str. 257? Zobaczmy:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówwyd.1932 Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.3
"W tej batalii przeciwko spirytyzmowi kościoły walczą na pierwszej linii frontu. Ich nastawienie jest w rzeczy samej trudne do wyjaśnienia, gdyż te same kościoły zapewniają nas, że otrzymały objawienia odnośnie swoich religii dzięki komunikowaniu się ze światem duchowym. Judaizm i Chrześcijaństwo opierają się na świadectwach Starego i Nowego Testamentu, a więc podstawach zupełnie spirytystycznych, bo najważniejszą książką spirytystyczną jest Biblia, gdyż główna jej treść opiera się na wiadomościach podanych z tamtej strony tym, którzy istnieją obecnie. Prawie wszędzie w Piśmie Świętym czytamy o przypadkach komunikowania się pomiędzy światem duchowym, a naszym własnym." (tłum. M.B.)
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.257
"Nauki, które otrzymałem, odnoszące się do praw rządzących komunikacją duchów ze światem materialnym, jak i całe moje osobiste doświadczenie z tym związane, rzuciły wiele światła na wydarzenia dotyczące Biblii, których wówczas nie potrafiłem zrozumieć, i sprawiły, że wszelkie niejasności zostały wyjaśnione. Co więcej, byłem w stanie zrozumieć wiele spraw, o których słyszałem lub czytałem w późniejszym czasie, dotyczących wydarzeń o charakterze nadprzyrodzonym.
   Jednakże, najbardziej ze wszystkiego interesowały mnie ważne problemy o naturze religijnej. Byłem duchownym i poświęcałem całe moje dotychczasowe życie przekazywaniu nauki o mojej wierze moim współwyznawcom. Więc było rzeczą naturalną, że głównie powinienem się interesować odkrywaniem tego, czy wszystkie religijne doktryny, w które wierzyłem i nauczałem są prawdziwe i czy wśród podstawowych nauk mojego kościoła są takie, które nie są zgodne z prawdą."
(tłum. M.B.)

O fakcie, że Johannes Greber był spirytystą pisali sami Świadkowie Jehowy:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowymwyd.ok.1958 Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowymwyd.1932 Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.79

A więc Johannes Greber przyznaje, że przestając być katolickim księdzem wdaje się w spirytyzm i otrzymuje bezpośrednio nauki od demonów. Ciekawe zdanie napisał: "Byłem duchownym i poświęcałem całe moje dotychczasowe życie przekazywaniu nauki o mojej wierze moim współwyznawcom." (str.257). Był duchownym katolickim i wierzył w Bóstwo Syna Bożego, czyli w naukę, która miała rzekomo pochodzić od demonów, bo tak twierdzi Towarzystwo Strażnica. W książce Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel, Johannes Greber twierdzi na temat Jezusa Chrystusa:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.330
"Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kimś więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem"" (tłum. M.B.)
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.333
"Widzisz jak nielogicznym jest dla twej [Grebera] poprzedniej religii utrzymywać że Chrystus jest Bogiem na podstawie twierdzenia: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" w świetle faktu, że ta sama jedność pomiędzy nim jest obiecana dla wszystkich wierzących." (tłum. M.B.)

Jaki płynie stąd wniosek? Otóż demony pouczyły Johannesa Grebera, że nauka o boskości Jezusa nie jest nauką biblijną. Według Świadków Jehowy boskość Syna Bożego, to również nauka demonów, kiedy uczą o tym katoliccy księża. Jednocześnie Johannes Greber pod wpływem demonów twierdzi, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. To samo uczą Świadkowie Jehowy:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiwyd.1990 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.39

Świadkowie Jehowy manipulują Słowem Bożym, ponieważ do walki z boskością Jezusa używają wersetów mówiących o Jego ludzkiej naturze. Sprowadzając naukę do absurdu, twierdzą, że Jezus nie może być Bogiem, ponieważ gdyby nim był, to przecież nie mógłby modlić się do siebie.

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1str.975
Strażnica Nr 1 2020Strażnica Nr 1 2020 Strażnica Nr 1 2020str.10

Jak czytamy, Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus nie tylko nie jest Bogiem, ale twierdzą, że został stworzony. To samo nauczał pod wpływem demonów Johannes Greber:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.301
Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.267
"Chrystus jest najwyższym z duchów stworzonych przez Boga i jedynym który został stworzony bezpośrednio. (...) Chrystus sam nie jest Bogiem, lecz tylko pierwszym z Bożych synów. (...) Chrystus jest najwyższym duchem którego wszechmogący Bóg mógł stworzyć. Chrystus (...) jest pierwszym stworzonym "synem Boga", Jego najwyższym i najdoskonalszym Stworzeniem." (tłum. M.B.)

Świadkowie Jehowy tutaj też:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1str.973
Chrystus nie jest Bogiem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Widzisz jak nielogicznym jest dla twej [Grebera] poprzedniej religii utrzymywać że Chrystus jest Bogiem na podstawie twierdzenia: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" w świetle faktu, że ta sama jedność pomiędzy nim jest obiecana dla wszystkich wierzących" (str.333) "Jezus został oskarżony o bluźnierstwo w następstwie swej wypowiedzi: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (Jn 10:30). Nie twierdził bynajmniej, że jest Ojcem ani że jest Bogiem" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.975)
"Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kimś więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem"" (str.330) "A czy Jezus mówił kiedykolwiek, że jest Bogiem? Nie, nigdy. Biblia nazywa go raczej Synem Bożym"" (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi wyd.1990, str.39)
Chrystus jest Bożym pierwszym i najwyższym stworzeniem
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Chrystus jest najwyższym z duchów stworzonych przez Boga i jedynym który został stworzony bezpośrednio. (...) Chrystus sam nie jest Bogiem, lecz tylko pierwszym z Bożych synów. (...) Chrystus jest najwyższym duchem którego wszechmogący Bóg mógł stworzyć. Chrystus (...) jest pierwszym stworzonym "synem Boga", Jego najwyższym i najdoskonalszym Stworzeniem"
"Stąd Chrystus jest Synem Boga, i nie twierdził że jest kimś więcej. Nie jest Bogiem. Nigdy nie powiedział: "Ja jestem Bogiem" (str.301, 267)
"Z Pisma Świętego wynika zatem, że Słowo (Jezus w swym bycie przedludzkim) to pierwsze stworzenie Boga, Jego pierworodny Syn (...) on zaś jako jedyny został stworzony bezpośrednio przez Ojca" (Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 wyd.2006, str.973)
Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekLublin 1959 Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek
Chrystus Bóg-Człowiekstr.61
Zobacz:
Bóstwo Chrystusa Istotą EwangeliiBóstwo Chrystusa Istotą... Bóstwo Chrystusa Istotą Ewangeliiwyd.1910 Bóstwo Chrystusa Istotą Ewangelii Bóstwo Chrystusa Istotą Ewangelii
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii
str.7
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii
str.8
Zobacz:

Warto jeszcze podkreślić jeden aspekt. Otóż spirytystyczne tłumaczenie wersetów Nowego Testamentu dot. boskości Chrystusa przez Johannesa Grebera:

Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentwyd.1937 Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testament

brzmią dziwnym trafem podobnie tak samo, jak tłumaczenie Przekładu Nowego Świata wydanego przez Świadków Jehowy. Czy to jest przypadek? Kto inspirował anonimowych tłumaczy Biblii Świadków Jehowy do takiego tłumaczenia? Porównajmy i wyciągajmy wnioski.

Johannes Greber Świadkowie Jehowy
Johannes Greberzob. wyd.1937 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
J 1,1 Johannes Greberstr.164 J 1,1 The New World Translation of the Holy Scriptures str.1425
Hbr 1,8 Johannes Greberstr.388 Hbr 1,8 The New World Translation of the Holy Scriptures str.1601

Johannes Greber porzucając Kościół i wiarę w boskość Jezusa Chrystusa oraz oddając się pod władanie demonów, dopuścił się zdrady Kościoła - nosiciela depozytu wiary i gwaranta jedności wspólnoty wierzących.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024