Cześć i chwała, i uwielbienie dla Jezusa Chrystusa

Autor: Piotr Andryszczak

Kiedy powstało Towarzystwo Strażnica, Świadkowie Jehowy pozwalali oddawać cześć (dzisiaj już nie) Panu Jezusowi. Przyjrzyjmy się więc ich publikacjom:

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
wyd.1920
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.35
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.38
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.39

Stworzenie
Stworzenie
Stworzenie
zob.
wyd.1928
Stworzeniestr.221

Światło
Światło wyd.1930
Światło
zob.
Stworzeniestr.68

Domowe ognisko i szczęście Domowe ognisko i szczęście
zob.
wyd.1932
Domowe ognisko i szczęściestr.29
Domowe ognisko i szczęściestr.30

Zdrowie i życie Zdrowie i życie
zob.
wyd.1932
Zdrowie i życiestr.47

Złoty Wiek 1 grudnia 19321 grudnia 1932
Złoty Wiek 1 grudnia 1932str.366
Bogactwo
Bogactwo
Bogactwo
wyd.1936
Bogactwostr.222
Bogactwostr.223
Bogactwostr.287
Bogactwostr.293

Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego
wyd.pol.1954
Wyposażony do wszelkiego dzieła dobregostr.404

Zobaczmy też do śpiewników wydanych przez Towarzystwo Strażnica:

Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego
str.240
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
zob.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
wyd.1925
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
str.5
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
str.5
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
str.9
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
str.9
Pieśni Brzasku Tysiącleciastr.9 Pieśni Brzasku Tysiąclecia
str.30
Pieśni Brzasku Tysiącleciastr.31 Pieśni Brzasku Tysiąclecia
str.87
Pieśni Brzasku Tysiącleciastr.92 Pieśni Brzasku Tysiąclecia
str.110
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego
wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego
str.241
Śpiewnik Służby Królestwa
wyd.1944
Śpiewnik Służby Królestwa
zob.
Śpiewnik Służby Królestwastr.17 Śpiewnik Służby Królestwa
str.17
Śpiewnik Służby Królestwastr.43 Śpiewnik Służby Królestwa
str.44

Upewniajcie się o wszystkich rzeczach
wyd.1957
Upewniajcie się o wszystkich rzeczach
cz.II
Upewniajcie się o wszystkich rzeczachstr.114

Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożegostr.241
Pieśni na chwałę Jehowy
Pieśni na chwałę Jehowystr.12 Pieśni na chwałę Jehowy
str.13
Pieśni na chwałę Jehowy
Pieśni na chwałę Jehowy Pieśni na chwałę Jehowy

Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożego wyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożegostr.241

Wysławiajcię Jehowę w pieśniach
Śpiewnik
Wysławiajcię Jehowę w pieśniach
wyd. 2005
Wysławiajcię Jehowę w pieśniach

Zobacz skorowidz pieśni: (1) (2) (3) (4)

w którym to śpiewniku w końcu usunięto wszystkie pieśni "sławiące Jezusa" czy "wychwalające Jezusa", a wstawiono tylko "o Jezusie". Chwalą się tym w książce:

Wspaniały finał Objawienia bliski
zob.
Wspaniały finał Objawienia bliski
wyd.1993
Świadkowie Jehowy głosiciele królestwa Bożegostr.36

Świadkowie Jehowy w wydanym przez siebie interlinearnym przekładzie w roku 1969:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969

pozwalali Jezusa wielbić (ang.worship - gr. proskyneo) w Hbr 1,6:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.964
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.965

a w następnym wydaniu The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

zastąpili je terminem "złożą hołd" (ang. obeisance):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.948
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.949

Świadkowie Jehowy pod hasłem "Oddawanie czci" napisali:

Wnikliwe poznawanie Pismtom 2 Wnikliwe poznawanie Pism
str.238

Ciekawostką jest fakt, że w cytowanym wersecie występuje greckie słowo proskyneo (zob. też Hbr 1,6)

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 4, 22-24

Grecko-polski Nowy Testamentstr.408

Chodzi więc o oddawanie boskiej czci Bogu (Ojcu).


Tutaj czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pismtom 1 Wnikliwe poznawanie Pism
str.826

Świadkowie Jehowy mają tutaj rację, gdy piszą, że znaczenie słowa proskyneo musi harmonizować z resztą Pisma Świętego. W Apokalipsie św. Jana 5,14 pojawia się to samo słowo i z pewnością harmonizuje:

Ap 5, 13-14

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1175

Świadkowie Jehowy w swoim Przekładzie Nowego Świata oddali cześć (proskyneo) Jezusowi:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Ap 5, 13-14 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1544

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Ap 5, 14

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.1074

Świadkowie Jehowy jednak będą próbowali tak się bronić:

Wnikliwe poznawanie Pismtom 1 Wnikliwe poznawanie Pism
str.826

W tym przypadku nie jest to prawdą, ponieważ Chrystus w tym fragmencie (Ap 5:13-14) występuje obok swego Ojca i każdy z nich osobno odbiera cześć. Więc o pośrednictwie nie ma tu mowy. Wiemy też, że Jezus nie jest pośrednikiem dla aniołów, lecz tylko dla ludzi (1 Tm 2:5)!

Zob. też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023