"CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?"
(cz.5)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część nastepna część
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia

Wróćmy jeszcze raz na chwilę do tematu imienia Bożego:

Czego naprawdę uczy Biblia
str.194
Czego naprawdę uczy Biblia
str.195
Czego naprawdę uczy Bibliastr.195
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.195
Zobacz:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.195

Sami widzimy, co podkreślają Świadkowie Jehowy, że w tekście Starego Testamentu występuje tylko sam Tetragram jako spółgłoski JHWH. W drugiej połowie pierwszego tysiąclecia po Chr., masoreci żydowscy dodali do Biblii brakujące samogłoski. W miejscu występowania Tetragramu dodali samogłoski z wyrazu Adonaj, aby w tym miejscu przeczytać PAN, ponieważ sama wymowa JHWH była od stuleci nieznana. Gdyby nie masoreci żydowscy, do dzisiaj nie pojawiła by się forma "Jehowa". Niedopuszczalne jest łączenie samogłosek w imieniu Adonaj ze spółgłoskami świętego imienia i czytanie ich razem. Natomiast trzeba podkreślić, że słowo "Jehowa" jako takie nie istnieje:

Communio Imię Bogawyd.1994 Communio Communio Imię BogaWydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Communio Imię Boga Communio Imię Bogastr.76

Błąd w tekście: "masoreci zaopatrzyli jednak w spółgłoski pochodzące..." - zamiast "spółgłoski", powinno być "samogłoski".


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.196

Tutaj temat wymowy imienia Bożego powinien być zamknięty. Nie wiadomo jak wypowiadano w pełni JHWH w czasach biblijnych. Nie wiemy tego również dzisiaj. Ale wiemy jak czytano. Ale wiemy na pewno, że nie wypowiadano "Jehowa". Wypowiadano natomiast w miejscu JHWH - Adonaj - PAN. Do tego służyły nam samogłoski ze słowa Adonai podstawione przez masoretów żydowskich do tetragramu:

Tetragram JHWH

Sprawa jest oczywista. Słowo "Jehowa" to kompilacja dwóch rzeczy. Spółgłosek JHWH oraz samogłosek ze słowa ADONAJ.

Słownik Mitów i Tradycji Kultury Słownik Mitów i Tradycji Kulturywyd.1987 Słownik Mitów i Tradycji Kultury Słownik Mitów i Tradycji Kultury
Słownik Mitów i Tradycji Kulturystr.417 Słownik Mitów i Tradycji Kulturystr.417

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.196

Nie ma żadnych podstaw aby używać starożytnego imienia Bożego. Brzmienie jest nieznane. Poza tym, my wiemy jak nazywał Chrystusa św. Paweł. Określał on Pana gr. imieniem Iesous. Słowo Jezus ma bowiem spółgłoski i samogłoski, dlatego można ten wyraz tłumaczyć na inne języki i zawsze będziemy wiedzieć, o kogo chodzi, a chodzi o Jezusa. Natomiast jeśli chodzi o hebrajskie słowo "Jehoszua" to:

Marana Thazob. Marana Thazob. Marana Thazob. Kraków 1973 Marana Thazob.
Marana Tha Przyjdź nasz Panie str.133

Świadkowie Jehowy twierdzą w tej książce:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.196

Prawdziwi chrześcijanie z szacunkiem używają imienia Bożego jakim jest imię Jezus. Dlaczego? Bo na imię Jezusa zgina się każde kolano w niebie i na ziemi (Flp 2, 10). W żadnym innym nie ma zbawienia (Dz 4, 12). Imię Jezus jest bowiem najwyższe (Flp 2, 9). Poza tym, czy naprawdę podczas śpiewania głośno psalmów w miejscu występowania tetragramu JHWH wymawiano imię Boże? Przecież sami Świadkowie Jehowy napisali, że w czasach biblijnych nie wymawiano imienia Bożego, ponieważ wymowa była nieznana. No to jak było w rzeczywistości? Co robiono? Po prostu w miejscu występowania Tetragramu JHWH wymawiano ADONAJ - Pan. Natomiast w księdze Joela 2, 32 jest tetragram, a odpowiednik tego wersetu jest w Dz 2, 21, w którym to miejscu w tekście greckim jest słowo kyrios - Pan.

Zobacz:

Co jeszcze możemy przeczytać o imieniu Bożym:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.197

Zobaczmy jak wygląda w oryginale werset z księgi Wj 3,14 w dosłownym tłumaczeniu na język polski:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatiowyd.2003 Pięcioksiąg Vocatio

Wj 3, 14

Hebrajsko-polski Stary Testament Prorocystr.218

Najstarsze tłumaczenie bezpośrednie z j. hebrajskiego na j. grecki, to Septuaginta. Żydzi tak oddali hebrajskie ehjeh aser ehjeh:

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Wj 3, 14

Hebrajsko-polski Stary Testament Prorocystr.218
Septuaginta
Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Wj 3, 13-14

Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatio
str.77
Biblia pierwszego Kościoła Vocatio(za zgodą Vocatio) Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatiowyd.2017

Wj 3, 13-14

Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatio
str.73

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.197

Słowo "Jehowa" bezsprzecznie nie powinno występować w Piśmie Świętym. Również dlatego:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiwyd.1990 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
Czego naprawdę uczy Bibliastr.43

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.197
W odpowiedzi zobacz:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliastr.208

W którym miejscu, w Biblii, Jezus wydał polecenie, by przychodzić na Wieczerzę Pańską i nie spożywać chleba i wina? W którym miejscu, w Biblii, Pan Jezus wydał polecenie, by podczas obchodzenia Ostatniej Wieczerzy podawać sobie talerzyk i kielich z rąk do rąk?

Świadkowie Jehowy piszą o osobach z nadzieją ziemską, czyli z założenia niespożywających tzw. emblematów, a takich Pan Jezus nie przewidział, więc nie mógł ich zaprosić. Dlaczego w takim razie przychodzą? Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus nakazał jeść wszystkim. Nie było tam żadnych obserwatorów.

1) Pan Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską, gdzie w kameralnym gronie wszyscy spożywali chleb i wino;
2) Karol T. Russell odnośnie tego święta twierdził, by nie zapraszać obcych;
3) Teraz zaprasza się wszystkich, jak leci i w dodatku wmawia się, że to polecenie Jezusa.

Zobacz więcej:

Na koniec warto wspomnieć o poprawkach w książce w późniejszych edycjach papierowych i w wersji elektronicznej:

Czego naprawdę uczy Biblia wyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
str.84
Czego naprawdę uczy Biblia
str.85

nowa poprawiona wersja:

Czego naprawdę uczy Biblia wyd.2012 Czego naprawdę uczy Biblia
str.84
Czego naprawdę uczy Biblia
str.85

Dodano w nowszej wersji wiek XX. Słowo "obliczyli" zastąpiono słowami "sobie uświadomili". Usunięto słowa "w swych obliczeniach". Co takiego nie spodobało się Świadkom Jehowy, iż zmienili własny tekst? Czy doszło do świadomości redaktorów, że przyjścia Królestwa Bożego nie można "obliczyć"?

Podobnie Towarzystwo Strażnica uczyniło w Watchtower Library na płytce CD:

Watchtower Library 2007 Watchtower Library 2013
Watchtower Library 2007zob. Watchtower Library 2013zob.

Więcej o zmianach w kolejnych edycjach książki (wyd.2012, 2013) w następnym rozdziale.

poprzednia część nastepna część
Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022