"Co mówi historia?"

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica ponownie podejmuje temat śmierci Jezusa, sposobu w jaki On umarł. W tej publikacji czytamy:

Przebudźcie się!SIERPIEŃ 2012 Przebudźcie się!str.19

Zobaczmy co naprawdę mówi historia. Najpierw odpowiednik Przebudźcie się! po angielsku wraz z fragmentami cytatów:

Awake!AUGUST 2012 Awake!str.19
Przebudźcie się!SIERPIEŃ 2012 Awake!AUGUST 2012
Przebudźcie się!str.19 Awake!str.19

Zauważmy, iż w wersji angielskiej Towarzystwo Strażnica przemilcza autora i tytuł książki, z której cytuje. Widocznie Świadkowie obawiają się, iż ktoś mógłby sięgnąć do wydania tej książki (w Stanach jest bardzo popularna) i po prostu sprawdzić o czym pisze autor:

Halley's Bible Handbook Halley's Bible Handbook Halley's Bible Handbook Halley's Bible Handbook

Pierwszy cytat w artykule z Przebudźcie się! znajduje się na stronie 452 i jest częścią rozdziału: Matthew/Mateusz, Jesus the Messiah/Jezus Mesjasz i podrozdziału Chapter 27:26. Jesus is Scourged/Jezus Ubiczowany.

Podrozdział:

Halley's Bible Handbook'str.451
Halley's Bible Handbook'str.452
"Biczowanie (chłosta) zazwyczaj poprzedzało najwyższy wymiar kary (karę śmieci). W tym przypadku Piłat wydaje się mieć nadzieję, że tłum uzna to (biczowanie) jako wystarczającą karę. Biczowanie było wykonane za pomocą bicza, który był zrobiony z wielu skórzanych rzemieni obciążonych kawałkami ołowiu lub ostrego metalu. Ofiara była obnażona od pasa w górę, przywiązana do słupa w pozycji zgiętej i bita po nagich plecach biczem, aż skóra była całkowicie rozdarta (widać było mięśnie). Biczowanie czasem doprowadzało do śmierci.

Drugi cytat:

Przebudźcie się!SIERPIEŃ 2012 Przebudźcie się!Przebudźcie się!str.19
Awake!AUGUST 2012 Awake!str.19

został zapożyczony z rozdziału: Luke/Łukasz Jesus the Son of Man/Jezus Syn Człowieczy i z podrozdziału Crucifixion/Ukrzyżowanie (str. 523). Ten fragment i następne nie pozostawiają żadnych wątpliwości jaki rodzaj śmierci Jezusa opisał Henry H . Halley:

Halley's Bible Handbook'str.523
"Ukrzyżowanie było karą rzymską dla niewolników, obcokrajowców i kryminalistów, którzy nie byli obywatelami Rzymu. To była najbardziej bolesna i haniebna śmierć jaką wymyślono w tych okrutnych czasach. Gwoździe przechodziły przez dłonie i stopy i ofiara pozostawała powieszona tam w cierpieniu, głodzie, nieznośnym pragnieniu i rozdzierających konwulsjach bólu. Śmierć następowała zazwyczaj w ciągu czterech do sześciu dni. W przypadku Jezusa zgon nastąpił w ciągu sześciu godzin. (zobacz Jan 19:33-34).

Zauważmy, iż autor książki pisze w kontekście ukrzyżowania, a Świadkowie Jehowy to świadomie przemilczają i zamieszczają słowa autora w kontekście rzekomego rzymskiego uśmiercania na palu niewolników oraz pogardzanych przestępców. Takie działanie Towarzystwa Strażnica po prostu nie mieści się w głowie. To jest manipulacja i wprowadzanie czytelników w błąd. Czy dlatego w wydaniu angielskim Awake! nie podano skąd pochodzi cytat, by angielski czytelnik nie mógł tego sprawdzić?

Anonimowy autor/autorzy wiedzą w jakim kontekście autor książki Henry H. Halley opisuję rzymską karę. Następny podrozdział w książce nosi tytuł: The True Cross/Prawdziwy Krzyż. Cytuję pierwsze zdanie z tego podrozdziału:

Halley's Bible Handbook'str.523
"Jest tradycja, że rzeczywisty krzyż, na którym Jezus był ukrzyżowany odnaleziono w roku 325 A.D. pod miejscem gdzie stoi Kościół Świętego Grobu,...

Następny podrozdział: Outline Story of the Crucifixion / Zarys Historii Ukrzyżowania, gdzie autor napisał między innymi:

Halley's Bible Handbook'str.523

Zauważmy i podkreślmy tytuł podrozdziału: Outline Story of the Crucifixion - Zarys Historii Ukrzyżowania. A jak to się ma do pytania w Przebudźcie się!:

Przebudźcie się!str.19

Jak można pisać o rzekomym rzymskim sposobie tracenia skazańców na palu i powoływać się przy tym na książkę, cytować z niej fragmenty, w której jest mowa o ukrzyżowaniu? Poniżej mamy kolejny fragment:

Halley's Bible Handbook'str.524
"... przybito go do krzyża."

Dalej w książce czytamy:

Halley's Bible Handbook'str.524
"Paląca gorączka i rozdzierające pragnienie towarzyszyły ukrzyżowaniu"

Autor pisze też o ukrzyżowaniu na str. 481 w rozdziale Mark/Marek Jesus the Wonderful/Jezus Wspaniały i w temacie podrozdziału Chapter 15:21-41. The Crucifixion/Ukrzyżowanie. Następny podrozdział na tej samej stronie zatytułowany jest The Site of the Crucifixion/Miejsce Ukrzyżowania i czytamy tam m.in:

Halley's Bible Handbook'str.481
""Jezus był ukrzyżowany poza miastem..."; dalej: "...miejscem Ukrzyżowania jest Kościół Świętego Grobu.", dalej: " ...dokładnym miejscem Ukrzyżowania Jezusa była "Góra Czaszki""

W innym miejscu czytamy:

Halley's Bible Handbook'str.450
"Wysiłki Piłata aby zapobiec ukrzyżowaniu Jezusa to żałosna opowieść (historia). On nie chciał tego zrobić. Apelował od żydowskich władców po Heroda. Zatem, od Heroda wracał (zwracał się) do władców. Następnie, od władców do tłumów. Potem, gdy tłumy zwróciły się przeciwko Jezusowi, Piłat próbował odwołać się do ich litości, aby Jezusa ubiczować, w nadziei, że będą zadowoleni z częściowej kary, i nie będą domagać się, aby przeszedł całą drogę ukrzyżowania. Gdy to zawiodło, wciąż nie mógł się zdecydować na ukrzyżowanie Jezusa, wtedy Żydzi zagrozili, że doniosą na niego do Cezara. Dopiero gdy zaczęło wyglądać na to, że może to go kosztować stanowisko gubernatora Judei w końcu wyraził zgodę na śmierć Jezusa."

Jaka jest zatem wiarygodność Towarzystwa Strażnica?


O czym jeszcze możemy przeczytać w Przebudźcie się!:

Przebudźcie się!SIERPIEŃ 2012 Przebudźcie się!str.19

Nie jest prawdą, że w Mk 15,15 jest powiedziane o zawieszeniu na palu. Jest mowa o ukrzyżowaniu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mk 15,15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mk 15,15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.228
Przebudźcie się!SIERPIEŃ 2012 Przebudźcie się!str.19

Nie jest również prawdą, że w J 20,25 jest mowa o rękach i nogach przygwożdżonych do pala. Zobaczmy o czym jest mowa:

J 20,25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy malują rysunki z jednym gwoździem:

Mój zbiór opowieści biblijnych wyd.2004 Czego naprawdę uczy Biblia wyd.2005
Mój zbiór opowieści biblijnychstr.100 Mój zbiór opowieści biblijnychstr.52
Przebudźcie się!str.19

Dlatego w swoim komentarzu do J 20,25 Świadkowie Jehowy musieli dodać drugi gwóźdź u nóg ("ręce i nogi przygwożdżone"), by wyszła im liczba mnoga. W J 20,25 jest bowiem mowa wyłącznie o śladach gwoździ na rękach.


Przebudźcie się!SIERPIEŃ 2012 Przebudźcie się!str.19

Świadkowie Jehowy cytują poważanego rzymskiego historyka Tacyta, lecz widocznie nie poważają swoich czytelników, bowiem przemilczają informację historyka o przybijaniu skazańców do krzyżów:

Tacyt Dziełazob. wyd.2004 Tacyt Dziełastr.357

Świadkowie Jehowy mają krótką pamięć, bo wcześniej cytowali Tacyta w tej publikacji:

Strażnica 1983 Nr 181983 Nr 18 Strażnica 1983 Nr 18str.4

by z czasem wyrugować słowo krzyż z powyższego cytatu i zastąpić go... palem:

Wspaniały finał Objawienia bliskiWspaniały finał Objawienia... Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliskistr.101

Świadkowie Jehowy w Przebudźcie się! odwołują się też do Józefa Flawiusza z I w.:

Przebudźcie się!SIERPIEŃ 2012 Przebudźcie się!str.19

Józef Flawiusz nie tylko pisał o "Jakubie, bracie Jezusa zwanego Chrystusem", lecz również pisał o:

Wojna Żydowska Wojna Żydowskawyd.1991 Wojna Żydowska Wojna Żydowska
Wojna Żydowska Józef Flawiuszstr.334

Jak czytamy, historyk Józef Flawiusz pisze o pewnym Żydzie, który został rozpięty na krzyżu. W innym miejscu pisze o rozpinaniu i przybijaniu do krzyża:

Wojna Żydowska Józef Flawiuszstr.348
Dawne Dzieje Izraela Dawne Dzieje Izraelawyd.1962 Dawne Dzieje Izraela Dawne Dzieje Izraela
Józef Flawiusz Dawne dzieje Izraelastr.824

Józef Flawiusz był daleki od twierdzeń, iż Rzymianie skazywali przestępców na śmierć na palu.


Przebudźcie się!str.19
Biblia krok po krokukwiecień 2013
Biblia krok po krokustr.25
Biblia krok po krokustr.26
Biblia krok po krokustr.27

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023