Być chrześcijaninem

Autor: Piotr Andryszczak

Bóstwo Chrystusa Istotą EwangeliiBóstwo Chrystusa Istotą Ewangelii Bóstwo Chrystusa Istotą Ewangeliiwyd.1910 Bóstwo Chrystusa Istotą Ewangelii
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii
str.7
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii
str.8
Zobacz więcej:

W tej publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica1 lutego 2010

czytamy:

Strażnicastr.22
Strażnicastr.22

W odpowiedzi na tę informację zareagował:

Strażnicastr.22

Świadkowie Jehowy sami przyznają, iż nie należą do chrześcijaństwa i kościołów chrześcijaństwa i nie wierzą w Trójcę Świętą.

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 1991

Świadkowie Jehowy piszą:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23

W drugim wydaniu czytamy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001

Świadkowie Jehowy piszą:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23

Zwróćmy uwagę, że Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie należą do chrześcijaństwa ani do żadnych kościołów chrześcijańskich. To w takim razie sami wykluczają się z grona chrześcijan. W swojej nazwie nie używają słowa "Kościół". Chrystus jednak założył jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół Mt 16:18 [("Kościół mój" tzn. jeden]; Mt 28:19 (powszechność); Dz 5:11; Dz 15:22; 1Kor 14:23; ("cały Kościół" czyli jeden); Ef 4:5 ("Jedna wiara"); Ef 2:21; Ef 5:25-27 ("święty"); Ef 2:20 ("na fundamencie apostołów"). ["Kościół katolicki" czyli powszechny (gr.katholikos) pojawia się już u Ignacego Antiocheńskiego (zm.107) Do Kościoła w Smyrnie 8:2].

"Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim. Kościoły, które nie będąc w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim, pozostają jednak z nim zjednoczone bardzo ścisłymi więzami, jak sukcesja apostolska i ważna Eucharystia, są prawdziwymi Kościołami partykularnymi. Dlatego także w tych Kościołach jest obecny i działa Kościół Chrystusowy, chociaż brak im pełnej komunii z Kościołem katolickim, jako że nie uznają katolickiej nauki o prymacie, który Biskup Rzymu posiada obiektywnie z ustanowienia Bożego i sprawuje nad całym Kościołem" (DEKLARACJA DOMINUS IESUS, IV.17).

Jeśli Świadkowie Jehowy również twierdzą, że nie wierzą w Trójcę Świętą, a oddają wyłącznie cześć Bogu Abrahama (tak jak Żydzi czy Muzułmanie), to nie można ich nazwać chrześcijanami. Należy również nadmienić, iż nauka o Trójcy Świętej m.in. zakłada:

Chrystus Bóg-CzłowiekLublin 1959
Chrystus Bóg-Człowiekstr.61
zobacz też::

Strażnica 1 lutego 20101 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010str.22

Nie jest prawdą, że tak wygląda ten werset w Ewangelii wg św. Mateusza. Nie pada tam bowiem słowo "Jehowa":

Biblia Tysiąclecia wyd.IVwyd.IV

Mt 4,10:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Potwierdza to też wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 19981 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.27

W lewej szpalcie widzimy greckie słowo "Kyrion", a pod nim dosłowne tłumaczenie na angielskie Lord (Pan). Dlaczego w prawej szpalcie pojawiło się słowo "Jehowa"? Zobaczmy w polsko-greckim przekładzie Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)
Grecko-polski Nowy Testamentstr.12

Chrystus domaga się tej samej czci, jaką oddaje się Ojcu, a kto tego nie czyni, nie czci też i Ojca:

Biblia Tysiąclecia wyd.IVwyd.IV

J 5,23:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

A więc boska cześć należy się Jezusowi. Pismo Święte podaje nam, że Jezus Chrystus jest Panem Flp 2:11; 1Kor 8:6; Jud 4. Skoro Jezus jest Panem, a wg Ewangelii św. Mateusza jest powiedziane, że: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4:10), to Świadkowie Jehowy musieli mieć jakiś cel, aby wstawić w tym wersecie słowo "Jehowa".


Jeżeli:

Strażnica 1 lutego 2010str.22

to czy wg tego polecenia:

Mt 4,10:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Świadkowie Jehowy służą Jezusowi Chrystusowi, który jest jedynym Władcą i Panem Jud 4, Panem i Bogiem J 20:28?

J 12,26:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Strażnica 1 lutego 20101 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010str.22

Owszem, nauka o Trójcy Świętej "należy do trudniejszych zagadnień teologii chrześcijańskiej", to nie znaczy jednak, że:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago zob. wyd.1911
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.116

Jednak stanowczo trzeba podkreślić, iż po takim oświadczeniu:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami!


W tej książce:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego wyd. 1995

Świadkowie Jehowy chcą poprzez odpowiedni dobór terminów przejść od "pierwszych chrześcijan" do "chrześcijańskich świadków Jehowy":

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.30
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.32

"(...) Pierwsi chrześcijanie"

"(...) chrześcijańscy świadkowie z I wieku"

"(...) pierwszych chrześcijańskich świadków Jehowy"

"(...) chrześcijańskich świadkach Jehowy z I stulecia"

Od "pierwszych chrześcijan" redaktorzy książki przeszli do "chrześcijańskich świadków Jehowy z I stulecia". Po co to zrobili? Czy przypadkiem nie po to, by czytelnikowi wmówić, że w I w. byli chrześcijańscy świadkowie Jehowy i są również dzisiaj, znani jako Świadkowie Jehowy?


W Piśmie Świętym nie występuje nazwa "chrześcijańscy świadkowie Jehowy". Jest natomiast taka informacja:

Biblia Tysiąclecia wyd.IVwyd.IV

Dz 1,8:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Powiedział Pan Jezus. Natomiast w innym miejscu św. Jan robi aluzję do prześladowań:

Ap 17,6:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

a o świadkach Jezusa jest powiedziane:

Dz 11,26:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Świadkowie Jezusa Chrystusa, wyznawcy – Boga-Człowieka – są chrześcijanami.


Przypomnijmy wcześniejsze słowa z publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica 15 - go kwietnia 192215 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125
Biblia Tysiącleciawyd.IV
Biblia Tysiąclecia Dz 7,58-60

Warto jeszcze zrobić takie porównanie:

Mój zbiór opowieści biblijnych"Mój zbiór opowieści..." wyd.2004 rozdz.107 Świadkowie>Jehowy głosiciele Królestwa Bożego"Świadkowie Jehowy głosiciele..." wyd.1995 str.32

Mały słownik religioznawczy Warszawa 1969, wyd.I
Mały słownik religioznawczystr.78
Chrystus Bóg-CzłowiekLublin 1959
Chrystus Bóg-Człowiekstr.61

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024