Bóstwo Chrystusa
a Przekład Nowego Świata

Autor: Piotr Andryszczak

Warto na chwilę zatrzymać się na wersetach mówiących o Bóstwie Chrystusa, które dla nas są jednoznaczne, lecz nie dla Świadków Jehowy. Ciekawą informację możemy przeczytać o Przekładzie Nowego Świata w:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
zob.
wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
str.331
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.261

A dlaczego "pewne wersety mogą być nie tak oddane, jak jest to ogólnie przyjęte"? Co jest tego przyczyną? Może z góry założona teza, że Chrystus nie jest Bogiem, lecz tylko Michałem Archaniołem, rzekomo pierwszym stworzeniem Boga?
Świadkowie Jehowy stwierdzają wyraźnie:

Strażnica 1964 Nr 12
1964 Nr 12
Strażnica 1964 Nr 12
str.9

Czy Świadkowie Jehowy "uwalniali" swój przekład od "wpływu nauki o trójcy"?

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Kol 1,16-17 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Natomiast Biblia Świadków Jehowy tak oddaje werset:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Kol 1,16-17 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1481

Świadkowie Jehowy dodali słowo "inne", które zmienia sens zdania, sugerując, że Chrystus jest stworzeniem wśród innych stworzeń. Tego słowa brak jest w tekście greckim, co potwierdza wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 19981 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

Kol 1,16-17

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.880

W lewej szpalcie brak słowa "inne", w prawej szpalcie w Przekładzie Nowego Świata w nawiasie kwadratowym [other]:

Porównanie przekładów:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Światastr.1481
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

Kol 1,16-17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948

"bo w Nim zostało_stworzone"

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Kol 1,16-17 Biblia Tysiąclecia wy.IV

to konsekwentnie musi być Bogiem (J 20,28), gdyż o Bogu napisał św. Paweł w Liście do Rzymian:

Rz 11,36

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zobaczmy kontekst Rz 11,33-36:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.748

o Bogu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

o Chrystusie:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 9,5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Światastr.1422

Jak widzimy w Przekładzie Nowego Świata, zamieniono kolejność wyrazów po to, by zatrzeć prawdę o Bóstwie Chrystusa. Tak przetłumaczono z greckiego, aby Bogiem w tym fragmencie okazał się Bóg Ojciec, a nie Syn. W tym przekładzie widać zmianę kolejności wyrazów:

Rz 9,5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.702 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Rz 9,5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.734

Aby uzasadnić swoje tłumaczenie, Świadkowie Jehowy sugerują w tej publikacji, że autor kom. KUL-u Listu do Rzymian, którego cytują, potwierdza ich myśli:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.380

Sprawdźmy u źródła, czy autor komentarza KUL-u ma zbieżne myśli z redaktorami Strażnicy:

List do Rzymina KULzob. wyd.1978
List do Rzymina KULstr. 201
List do Rzymina KULstr. 202

1J 5,20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Światastr.1536

Wstawiono słowa "w jedności" oraz "poprzez", by zatrzeć prawdę o Bóstwie Chrystusa, który jest nazwany Bogiem prawdziwym. W tym przekładzie widać to jak na dłoni:

1 J 5, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1048 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

1 J 5, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Hbr 1,8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Światastr.1504

Zmieniono tekst z początku wersetu 8: "Do Syna zaś" na: "Natomiast w odniesieniu do Syna". Czemu to ma służyć? Otóż z kontekstu Listu do Hebrajczyków wynika, że Bóg Ojciec mówi do Syna: "Boże", a z Przekładu Nowego Świata nie wynika to, lecz ogólnie, jakby Bóg Ojciec mówił o Synu, a nie do Niego.
Takiej zamiany szyku wyrazów dokonano w Hbr 1,8 również w Chrześcijańskich Pismach Greckich wydanych przez Towarzystwo Strażnica po grecku:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. grecki
wyd.1993
wyd.1993
Hbr 1, 8 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.282

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy nie tłumaczą Pisma Świętego Nowego Testamentu z tekstu greckiego, lecz z wersji angielskiej Przekładu Nowego Świata (prawa szpalta):

Hbr 1, 8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.949 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Hbr 1, 8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1029

Łk 17,15-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Światastr.1317

Świadkowie Jehowy w powyższym wersecie dodali słowo "Jezus", aby czytelnik nie domyślił się, że Samarytanin upadł na twarz do nóg Boga. Ukryli w ten sposób fakt Bóstwa Chrystusa.

Łk 17,15-16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.355 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Łk 17,15-16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.344

1 Kor 15,25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Światastr.1448

Świadkowie Jehowy aby ukryć Bóstwo Chrystusa dodali słowo "Bóg" w wersecie, który odnosi się do Syna. Zrobiono to po to, by ten werset odnosił się do Boga Ojca, a nie do Syna. W tym przekładzie wydanym przez Towarzystwo Strażnica widać brak w lewej szpalcie greckiego wyrazu Theos:

1 Kor 15,25

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.779 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

1 Kor 15,25

Grecko-polski Nowy Testamentstr.825

Werset 1 Kor 15, 25:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
1 Kor 15, 25 Biblia Tysiąclecia wy.IV

jest cytatem ze Starego Testamentu:

Biblia Poznańska wyd.III
zob.
wyd.III Poznań 1992
Ps 110,1 Biblia Poznańska wyd.IIIstr.279 Biblia Poznańska wyd.IIIstr.280
Septuaginta zob. zob. (za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 109,1

Septuagintastr.946

1 Kor 15,25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Św. Paweł cytuje Ps 110,1 i przypisuje go w 1 Kor 15,25 Chrystusowi, ukazując w ten sposób równość Osób Bożych (J 10,30). (zobacz Mszał Rzymski Prefacje czytane 59*)

Świadkowie Jehowy mają problem ze zrozumieniem wersetu z Ps 110,1, piszą bowiem:

Imię, które pozostanie na zawsze
zob.
wyd.1996
Imię, które pozostanie na zawszestr.25

Ten werset nie wywołuje żadnego zamieszania. Z Psalmu 110,1 dowiadujemy się, że Ojciec mówi do Syna. Zamieszanie tworzą Świadkowie Jehowy wstawiając w 1 Kor 15,25 słowo "Bóg", którego brak w tekście oryginalnym, po to tylko, aby zaprzeczyć Bóstwu Chrystusa Pana.


Judy 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Światastr.1538

Judy 5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1054 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Judy 5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1153

Judy 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Światastr.1538

Judy 9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.1055 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Judy 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1154

Pamiętajmy, że jedynym Panem jest Jezus:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Judy 4 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Czyżby Świadkowie Jehowy wypierali się Jezusa wstawiając zamiast "Pan" (gr. kyrios) w Judy 5 i 9 słowo "Jehowa"?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023