Bóg czy Jehowa odrzekł Mojżeszowi
w Wj 3,14?

Autor: Piotr Andryszczak

Warto zwrócić uwagę na pewnego rodzaju manipulację w jednej z książek pt.:

Królestwo Boże panuje wyd.2014

w temacie

Królestwo Boże panuje

czytamy m.in.:

Królestwo Boże panujestr.43
Królestwo Boże panujezob.

W powyższym fragmencie na str.43 wstawiono między cytatami z Biblii Świadków Jehowy słowo "Jehowa", którego nie ma w Przekładzie Nowego Świata:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Wj 3,13

Przekład Nowego Światastr.79

Do czego Świadkom Jehowy jest potrzebne słowo "Jehowa"? Czy nie po to, aby zanegować objawienie imienia Bożego Mojżeszowi Jestem, który jestem w wersecie 14? Świadkowie Jehowy piszą bowiem tak:

Królestwo Boże panuje Królestwo Boże panujestr.43

No jasne, jeśli wstawia się słowo "Jehowa" do komentarza, to wówczas można postawić sobie dowolną tezę i dowodzić, że Mojżesz nie prosił o wyjawienie imienia Bożego. Skoro wg Świadków Jehowy "Jehowa odrzekł", więc nie mógł w tym czasie wyjawić imienia "Jehowa", ponieważ ono jest rzekomo już znane. Niestety, w wersecie 13 jasno jest napisane, że Mojżesz pyta o imię Boga:

Pallottinum Pallottinum BT

Wj 3,13

Pismo Święte Pallottinum

W następnym wersecie Bóg odpowiada na konkretne pytanie: "Jestem, który jestem".

Dalej Świadkowie Jehowy twierdzą, że Mojżesz i inni Izraelici znali imię Boże. Po co więc pyta Boga o imię? A skąd Izraelici znali imię Boże? Kiedy i gdzie poznali? Kto im objawił? Czy Bóg im objawił w jakimś nieznanym miejscu? Przecież w tej samej Księdze Wyjścia w Biblii Świadków Jehowy czytamy:

Wj 6,3

Przekład Nowego Światastr.82

Jeśli ma się już w pewien sposób zmanipulowany tekst, a potem w komentarzu stwierdzenie, iż rzekomo Mojżesz nie prosił o wyjawienie imienia, a inni Izraelici znali rzekomo imię Boże, to papier przyjmie wszystko:

Królestwo Boże panujestr.43

Znowu mamy w komentarzu "Jehowa odpowiedział", jak czytamy powyżej. A w którym to miejscu w Biblii "Jehowa odpowiedział: "Stanę się, kim zechcę się stać"?

Fraza "Stanę się, kim zechcę się stać", to nowe tłumaczenie jakie proponują nam Świadkowie Jehowy:

Wj 3,14

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.79 str.80 New World Translation of the Holy Scriptures ed.2013 str.116
Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: "OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ". I dodał: "Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‚OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was'". Tak Bóg rzekł do Mojżesza: "Stanę się, kim zechcę się stać". I dodał: "Oto co masz powiedzieć Izraelitom: 'Stanę się posłał mnie do was'"

Czy takie słowa padają w Wj 3,14?

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Możliwe tłumaczenie Wj 3,14:

Pięcioksiąg Vovatiostr.218

Bóg przedstawił się Mojżeszowi w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu, używali trzeciej osoby, zapisując imię Boże w postaci tetragramu JHWH (w.15-16):

Możliwe tłumaczenie Wj 3,15-16:

Pięcioksiąg Vovatio Pięcioksiąg Vovatiostr.218
Jahweh

Przykłady zapisu tetragramu, gdzie dodano samogłoski z innych wyrazów:

Jahweh

Bóg stał się człowiekiem i przyszedł w Osobie Jezusa, aby nas zbawić. W imieniu Jezus jest wpisane imię Boże "Jahwe zbawia":

Jahwe zbawia

Dlatego też zbawienie jest wyłącznie w Osobie Jezusa i w Jego imieniu:

Pallottinum Pallottinum BT

Dz 4,12

Pismo Święte Pallottinum

Chrześcijanie - wyznawcy Chrystusa - nie wzywają imienia Jahwe, lecz imienia Pana:

1 Kor 1,1-2

Pismo Święte Pallottinum

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.129
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.130
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2739

Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu
Kraków 2012
Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu
str.197
Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu
str.201

Zobacz też:

Czy prawdą jest, jak twierdzą Świadkowie Jehowy, że "On w każdej sytuacji staje się, kimkolwiek trzeba"? Przecież Bóg w swej naturze jest niezmienny:

"Niezmienność Boga wynika z faktu, że jest Istotą nieskończenie doskonałą, która nie może wzrastać w swojej doskonałości. Przez ten fakt Bóg nie podlega żadnej zmianie. Jest Miłością zawsze pełną, nieskończoną, najdoskonalszą. Jest zawsze Prawdą, Mądrością, Pięknem. W Bogu nie ma żadnej przemiany fizycznej, gdyż jest niematerialny. Nie ma w Nim też żadnej zmiany duchowej, gdyż odwiecznie posiada każdą doskonałość w stopniu nieskończonym. Nie może więc wzrastać, a tym bardziej - tracić swojej doskonałości." (zob.)

Warto wspomnieć jeszcze inny werset, który na pierwszy rzut oka mówi nam, że jeszcze przed Mojżeszem wzywano imię Boga. Jest to werset z Księgi Rodzaju 4,26. Na podstawie Wj 3,13-15 wiadomo, że Bóg objawił swoje imię dopiero Mojżeszowi. Wzmianka o imieniu Boga w Rdz 4,26 ma na celu podkreślenie, że Bóg otoczył szczególną opieką Seta i jego potomstwo oraz to, że jest to ten sam Bóg, który objawił swe imię Mojżeszowi. "Korektę" zawdzięczamy późniejszym redaktorom Księgi Wyjścia. Więcej na ten temat:

Księga Rodzaju ed. św. Pawła
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
Edycja Świętego Pawła 2013
Księga Rodzaju ed. św. Pawła
Księga Rodzaju ed. św. Pawłastr.295

Komentarz:

Księga Rodzaju ed. św. Pawłastr.309
Księga Rodzaju ed. św. Pawłastr.310

Temat: Imię Boże

Goście: Zbigniew Grochowski, o. Jakub Waszkowiak


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019