BIBLIA ŚWIADKÓW JEHOWY

Autor: Włodzimierz Bednarski

Diaglot wyd.1942 wyd.1942 Bibia Świadków Jehowy wyd 1950 wyd.1950 Bibia Świadków Jehowy wyd 1953 wyd.1953 Bibia Świadków Jehowy wyd 1969 wyd.1969 Bibia Świadków Jehowy wyd 1985 wyd.1985

Bibia Świadków Jehowy wyd 1984 wyd.1984 Bibia Świadków Jehowy wyd 1971 wyd.1971 Bibia Świadków Jehowy wyd 1986 wyd.1986 Bibia Świadków Jehowy wyd 1994 wyd.1994 Bibia Świadków Jehowy wyd 1997 wyd.1997

Bibia Świadków Jehowy wyd 1999 wyd.1999 Bibia Świadków Jehowy wyd 2001 wyd.2001 Bibia Świadków Jehowy wyd 2006 wyd.2006 Bibia Świadków Jehowy wyd 2013 wyd.2013 Bibia Świadków Jehowy wyd 2013 wyd.2018

Włodzimierz Bednarski
<i>Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 1)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz. 2)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz.3)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz.4)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz5)
<i>Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata</i> plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem? (cz6)
Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 1)
Nowy Testament spirytysty J. Grebera i Biblia Towarzystwa Strażnica (cz. 2)
Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 1
Nawiasy kwadratowe w Biblii Towarzystwa Strażnica (cz. 2)
Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz.1)
Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz.2)
Osobowość Ducha Świętego w Biblii Świadków Jehowy???
Bóstwo Chrystusa  w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Bóstwo Chrystusa  w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Widzialny powrót Jezusa w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Prymat Piotra w Biblii Świadków Jehowy???
Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz.1)
Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz.2)
Zalety i wady Przekładu Nowego Świata (cz.3)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - inne niekonsekwencje Towarzystwa Strażnica
Piekło w Biblii Świadków Jehowy???
Czyściec w Biblii Świadków Jehowy???
Dusza nieśmiertelna w Biblii Świadków Jehowy???
Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Krzyż w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Jezus człowiek w Przekładzie Nowego Świata
Specjaliści popierający Przekład Nowego Świata
Czy przekłady na języki narodowe Biblii Świadków Jehowy dokonywane są przez komputer i automatycznego translatora?
Biblia Świadków Jehowy i słup sygnałowy
Biblia Świadków Jehowy i słup sygnałowy
The Emphatic Diaglott oraz inne przekłady biblijne uwzględniane przez Przekład Nowego Świata
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.1)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.2)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.3)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.4)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata - wersja zrewidowana z roku 2018 (cz.5)
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wydanie z roku 2023

Zob. też:

Piotr Andryszczak

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023