Jezus „człowiek”
w Przekładzie Nowego Świata

Autor: Włodzimierz Bednarski

Jezus „człowiek”
w Przekładzie Nowego Świata

Towarzystwo Strażnica bardzo podkreśla to, że Jezus był tylko „człowiekiem”, a nie był i nie jest Bogiem. Pomimo, że w Biblii wydanej przez Świadków Jehowy istnieją słowa „Tomasz rzekł do niego: »Mój Pan i mój Bóg!«” (J 20:28), to jednak przeczą oni Jego Bóstwu:

 

„Kościoły chrześcijaństwa kłamią, gdy powiadają, iż Jezus Chrystus jest Bogiem i właśnie Bóg przyszedł na ziemię, aby umrzeć za ludzkość i ją zbawić” (Strażnica Nr 9, 1970 s. 18).

 

„Nawet demony, które ‛wierzą, że jest jeden Bóg’, wiedziały z własnych przeżyć w dziedzinie duchowej, że Jezus nie jest Bogiem” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 16).

 

„Nie ulega więc wątpliwości, że Chrystus nie jest Bogiem...” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 370).

 

Równocześnie Towarzystwo Strażnica podkreśla, że Jezus był tylko „człowiekiem”, nie będąc absolutnie Bogiem:

 

„Jezus był najbardziej utalentowanym człowiekiem...” (Strażnica 15.04 2008 s. 15).

 

„Chodzi o śmierć człowieka, którego stracono jakieś 2000 lat temu. (...) Człowiekiem tym był Jezus Chrystus” (Strażnica Nr 6, 2005 s. 32).

 

„Podobnie Jezus jest tylko jednym doskonałym człowiekiem” (Strażnica Nr 22, 1989 s. 8; Największy ze wszystkich ludzi 1991 rozdz. 103).

 

„Jezus stał się tym, kto mógł zaspokoić wymagania sprawiedliwości: nie jakimś wcieleniem, nie bogiem-człowiekiem, tylko doskonałym człowiekiem, »niższym od aniołów«...” (Czy wierzyć w Trójcę? 1989 s. 15).

 

W związku z tym, że Towarzystwo Strażnica bardzo podkreśla „człowieczeństwo” Jezusa, dlatego też dostosowało swoją Biblię do swej wykładni. Celem tej organizacji było zatrzeć niektóre ślady, które mogą wskazywać na to, że Jezus nie był tylko „człowiekiem”. Z tego powodu Towarzystwo Strażnica powstawiało w wielu miejscach swej Biblii słowo „człowiek”, tam gdzie mowa jest o Jezusie. Oczywiście chodzi nam o fragmenty, w których w oryginale greckim nie pada ten termin, a jednak organizacja ta wstawia go w swym przekładzie. Mało tego, nawet nie umieszcza go w nawiasie kwadratowym, który wskazuje na dodane słowa, mające tylko objaśniać tekst biblijny.

Część poniżej przytoczonych fragmentów nie ma wielkiego znaczenia doktrynalnego dla Świadków Jehowy, ale inne pozbawiają Jezusa Jego boskości.

Ta duża ilość wstawionego terminu „człowiek” ma za zadanie wprowadzić zamieszanie, w którym nikt nie zauważy, które słowa zostały dostawione w określonym celu. Każdy ma też ciągle zauważać słowa o Jezusie „człowieku”. Na przykład pomimo, że Jezus, jak Bóg, kierował zjawiskami atmosferycznymi, to jednak nadal nazywa się go tylko „człowiekiem”. Oczywiście wbrew oryginalnemu tekstowi greckiemu, w którym nie pada to słowo (patrz Mt 8:27, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).

Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych tekstów z tej tematyki oraz przywołujemy kilkanaście innych fragmentów.

 

1) Mt 8:27 – „Oni więc zadziwili się i mówili: »Cóż to za człowiek, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?«” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

[Ciekawe, że słowo „człowiek” nie zostało dostawione w paralelnych tekstach:

Mk 4:41 „Ale ich ogarnęła niezwykła bojaźń i mówili jeden do drugiego: »Kim właściwie on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne?«” (jw.). Por. Łk 8:25.

Słowo „człowiek” w tekście Mt 8:27 i w innych poniższych fragmentach nie występuje w grecko-angielskim przekładzie interlinearnym Świadków Jehowy w tłumaczeniu ‘słowo w słowo’ (patrz The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985).]

 

2) Mk 2:7 – „»Dlaczego ten człowiek tak mówi? On bluźni. Któż oprócz jednego - Boga - może przebaczać grzechy?«” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

 

3) Mk 6:2 – „Gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze; a większość słuchających była niezmiernie zdumiona i mówiła: „Skąd u tego człowieka to wszystko? I czemuż dano mu tę mądrość, a przez jego ręce są dokonywane takie potężne dzieła?” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

 

4) Łk 7:49 – „Wtedy ci, co z nim półleżeli przy stole, poczęli między sobą mówić: »Kim jest ten człowiek, który nawet przebacza grzechy?«” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

 

5) Łk 24:21 – „A myśmy się spodziewali, że właśnie ten człowiek ma wyzwolić Izraela...” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

[Ciekawe, że w tekście angielskim Świadków Jehowy słowo „człowiek” zamieszczono w nawiasie kwadratowym:

Łk 24:21 – But we were hoping that this [man] was the one destined to deliver Israel (New World Translation of the Holy Scriptures - With References 1984).

Warto przywołać tu następujące słowa z polskiego przekładu Świadków Jehowy, które mówią o Jezusie „Synu Bożym”, znanym od początku Jego misji:

J 1:34 – „I ja to widziałem, i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym” (jw.)

J 1:49 – „Natanael mu odpowiedział: »Rabbi, tyś jest Syn Boży, tyś jest król Izraela«” (jw.).]

 

6) J 4:42 – „i zaczęli mówić do niewiasty: »Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, że ten człowiek naprawdę jest wybawcą świata«” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

 

Oto spis innych fragmentów (mniej istotnych), w których Towarzystwo Strażnica wbrew oryginałowi greckiemu wstawiło w swoim przekładzie słowo „człowiek”, zastosowane względem Jezusa:

Mt 9:3, 12:24, 13:54, 26:61, 27:4, 9, 19, 24, 47.

Łk 7:39, 15:2, 23:22.

J 6:52, 7:11-12, 15, 25, 27, 35, 9:12, 28, 33, 10:21, 41, 11:37, 18:30, 19:12.

 

Przypomnijmy słowa zapewnienia zamieszczone w Biblii Świadków Jehowy:

 

„NAWIASY KWADRATOWE: W pojedyncze nawiasy kwadratowe [ ] ujęto nieliczne słowa objaśniające tekst; podwójne nawiasy kwadratowe [[ ]] wskazują na interpolacje tekstu oryginalnego” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997 s. 1562).

 

Czy wstawione wielokrotnie do przekładu Biblii słowo „człowiek” nie podlegało podanej regule Towarzystwa Strażnica?

Widzimy z powyższego, że Biblia Świadków Jehowy została dostosowana do ich nauki. Termin „człowiek”, tak potrzebny Towarzystwu Strażnica, został wielokrotnie wprowadzony do jego przekładu biblijnego i to wbrew oryginalnemu tekstowi greckiemu. Organizacja ta nigdy nie poinformowała też, że cokolwiek dostawiła do swej Biblii, a przecież często zapewnia nas następująco o swej dokładności w tłumaczeniu:

 

„Świadkowie Jehowy chcieli mieć przekład, który by uwzględniał rezultaty najnowszych prac naukowych, pozostawał wolny od wpływu poglądów i tradycji chrześcijaństwa i był tłumaczeniem dosłownym, wiernie oddającym treść oryginału” (Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 609).

 

„Dlatego, że jest to przekład na współczesny, zrozumiały język, a poza tym tłumacze trzymali się ściśle oryginału” (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism 2001 s. 262).

 

Oczywiście nie negujemy tego, że Jezus był i jest nadal „człowiekiem”, będąc równocześnie Bogiem (J 20:28), ale protestujemy, gdy ktoś dla własnych potrzeb doktrynalnych wstawia do Biblii potrzebne mu słowa. Oto fragment z Biblii Świadków Jehowy, z którym zgadzamy się, choć oni negują to, że Jezus nadal jest też „człowiekiem”:

 

1Tm 2:5-6 -        „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich - świadectwo o tym ma być dawane w stosownych czasach” (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata 1997).

 

Oto słowa o negacji „człowieczeństwa” Jezusa, podane przez Towarzystwo Strażnica:

 

„Po usunięciu tych »królestw«, czyli rządów, do czynu przystąpi Władca wyznaczony przez samego Boga. Król ten nie jest człowiekiem...” (Strażnica Nr 15, 2003 s. 6).

 

Jezus nie jest dziś ani człowiekiem, ani Bogiem Wszechmocnym” (Strażnica Nr 18, 2005 s. 6).

 

Dzisiaj nie jest już człowiekiem ani nie przebywa na ziemi” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 5 s. 4).

 

Czy Świadków Jehowy nie obowiązują dziś już słowa z tekstu 1Tm 2:5?

 


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023