Biblia a imię Boże - wystawa w Biurze Głównym Świadków Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-02-27

Świadkowie Jehowy wydali swój kalendarz na rok 2015:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.

A w tytule mamy:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.

Świadkowie Jehowy w sposób sugestywny zestawiają dwa przykłady: Wielki Zwój Izajasza (ok. II w. przed Chr.) i grecki Papirus Fuad 266 (I w. przed Chr.):

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.

Co możemy zauważyć powyżej? Otóż w Wielkim Zwoju Izajasza Świadkowie Jehowy nie zakreślili tetragramu, natomiast w papirusie Fuad 266 jest tetragram w formie hebrajskich liter. Dlaczego nie ma pełnej wymowy imienia Bożego? Odpowiedź znajdziemy w jednej z publikacji Świadków Jehowy:

Imię, które pozostanie na zawsze
zob.
wyd.1996
Imię, które pozostanie na zawsze
str.7

Jeśli pierwotne brzmienie imienia Bożego jest nieznane, to nie ma co się dziwić, że w papirusie Fuad 266 jest tetragram w formie hebrajskich liter. O co właściwie chodzi Świadkom Jehowy. Słyszy się zarzuty z ich strony, że nie używamy imienia Bożego, a z drugiej strony piszą, że gdyby to było najważniejsze, to "Bóg postarałby się o to, żeby zostało dla nas zachowane" (brzmienie). A jeśli Bóg nie postarał się, to może problem leży gdzie indziej.

Poniżej kolejny dowód nieznajomości wymowy imienia Bożego JHWH:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.

Świadkowie Jehowy raz piszą, że brzmienie imienia jest nieznane, a poniżej twierdzą, że "Jehowa pragnął, by Jego imię było znane". Jeśli pragnął, to dlaczego nie postarał się o wymowę?

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.

Nie jest prawdą, że Apostołowie posługiwali się imieniem Bożym, a tym bardziej nie jest prawdą, że czynił to Jezus. Świadkowie Jehowy nie przedstawili ani jednego skrawka manuskryptu Nowego Testamentu z tetragramem. Nie przedstawili też ani jednej modlitwy Pana Jezusa z użyciem imienia Bożego. W podanym przykładzie z J 17,6 również nie ma ani słowa o posługiwaniu się imieniem Bożym, lecz jest mowa o "objawieniu imienia", które ma zupełnie inne znaczenie, niż się Świadkom Jehowy wydaje.

Formy zwracania się Jezusa do Ojca w Ewangeliach

Forma Wersety
„Ojcze”
Mt 11,25-26; Mt 26,39.42; Mk 14,36; Łk 10,21; Łk 22,42; Łk 23,34; Łk 23,46; J 11,41; J 12,27-28; J 17,1.5.21.24
„Ojcze Święty”
J 17,11
„Ojcze sprawiedliwy”
J 17,25
„Abba” (= aram. Ojcze, Tatusiu)
Mk 14,36
„Panie”
Mt 11,25; Łk 10,21
„Boże”
Mt 27,46; Mk 15,34
„Jahwe (Jehowo)”
ani razu
„Eli” lub „Eloi” (= aram. Boże)
Mt 27,46; Mk 15,34

Powyższa tabela ukazuje nam wyraźnie, że Jezus zwracając się do Ojca ani razu nie użył imienia własnego. Były to generalnie formy: „Ojcze”, „Panie” i „Boże”.

Zobacz:

Poniżej możemy zobaczyć pozabiblijne fragmenty tekstu z tetragramem:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.
Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.

Tym razem również jest brak pełnego brzmienia imienia Bożego.

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.

Po raz kolejny mamy tylko tetragram. Ciekawe czy któryś z Izraelitów przekazał "innym ludziom" wymowę tetragramu, by było wymawiane. Zapis na piśmie nie dowodzi, że wszyscy używali imienia Bożego w mowie. Anonimowy autor kalendarza próbuje wmówić czytelnikowi, że skoro gdzieś tam znaleziono zapis w postaci tetragramu, to musiało być imię Boże używane na szeroką skalę. Sami Świadkowie Jehowy piszą w swojej broszurze o imieniu Bożym, że pierwotne brzmienie imienia Bożego nie jest znane. A jeżeli sami Izraelici nie wymawiali, to "inni ludzie" również tego nie robili. Pozostał im tylko zapis.


Na następnym obrazku kalendarza możemy zobaczyć zestaw imion Bożych z takim komentarzem:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

Zaraz, zaraz. Jakie osobiste imię Boga "Jehowa"? Czy anonimowy autor na siłę chce wmówić czytelnikom, że słowo "Jehowa", to osobiste imię Boga? Przecież fotokopia pokazuje nam inną formę, właściwie dwie: yohouah i iahauah

Kalendarz Świadków Jehowy 2015
Kalendarz Świadków Jehowy 2015
Kalendarz Świadków Jehowy 2015
zob.

O Wulgacie czytamy:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

Nie tylko Wulgata była używana przez katolickich uczonych w swoich dziełach, lecz przede wszystkim była używana w liturgii Kościoła do czytań mszalnych, stąd też nie było w niej w Starym Testamencie imienia Bożego.


Na następnych kartach kalendarza na rok 2015, Świadkowie Jehowy ukazują przekłady z tetragramem oraz ze słowem "Jehowa":

Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob. Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob. Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

Komentarz Świadków Jehowy:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

Co było okazją do pewnego rodzaju fałszerstw:

Najtrudniejsze stronice Bibliiwyd.1989

możemy przeczytać na temat Mt 16,18:

Najtrudniejsze stronice Bibliistr.42
Najtrudniejsze stronice Biblii Najtrudniejsze stronice Bibliistr.45

Świadkowie Jehowy również wydali swój własny przekład:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015 Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

Świadkowie Jehowy "przywrócili" imię Boże nawet tam, gdzie go pierwotnie nie było. Dotyczy to w szczególności Nowego Testamentu. Wbrew oryginałowi greckiemu wstawiono 237 razy słowo "Jehowa", nawet tam, gdzie greckie kyrios (Pan) dotyczy Jezusa. Modlitwa św. Szczepana do Pana Jezusa (Dz 7, 60) i Jan Chrzciciel torujący drogę Jezusowi (Łk 1, 76):

Przekład Nowego Świata wyd.1997 Przekład Nowego Świata wyd.1994
Łk 1, 76 Kalendarz Świadków Jehowy 2015str.1287 Dz 7, 60 Kalendarz Świadków Jehowy 2015str.161
Zobacz też:

Poniżej wykaz cytatów w Nowym Testamencie, gdzie Świadkowie Jehowy w swoim Przekładzie Nowego Świata wstawili słowo "Jehowa", a które to nie cytatami ze Starego Testamentu:

Mt 1:20, 22, 24; Mt 2:13,15,19; Mt 28:2; Mk 5:19; Mk 13,20; Łk 1:6, 9, 11, 15-17, 25, 28, 32, 38, 45-46, 58, 66, 68, 76; Łk 2:9, 15, 22-23, 24, 26, 39; Łk 5:17; Łk 20:37; Dz 1:24; Dz 2:39; Dz 2,47; Dz 3:19; Dz 4:29; Dz 5:9; Dz 5,19; Dz 7:31; Dz 7:33; Dz 7,60; Dz 8:22, 24-26; Dz 8:39; Dz 9:31; Dz 10:33; Dz 11:21; Dz 12:7;, 11, 17, 23-24; Dz 13:2; Dz 13:10-12; Dz 13:44, 47-49; Dz 14:3, 23; Dz 15:35-36; Dz 15:40; Dz 16:14-15, 32; Dz 18:21, 25; Dz 19:20; Dz 21:14; Rz 12:11, 19; Rz 14:4, 6, 8; 1 Kor 4:4,19; 1 Kor7:17; 1 Kor 10:9, 21; 1 Kor 11:32; 1 Kor 16:7, 10; 2 Kor 3:16-18; 2 Kor 10:18; Ef 2:21; Ef 5:17, 19; Ef 6:4, 7-8; Kol 1:10; Kol 3:13, 16, 22-24; 1 Tes 1:8; 1 Tes 4:6, 15; 1 Tes 5:2; 2 Tes 2:2, 13; 2Tes 3:1; 2 Tm 1:18; 2 Tm 4:14; Hbr 7:21; Hbr 8:2; Jk 1:7; Jk 3:9; Jk 4:10; Jk 5:4, 10-11; Jk 5:14-15; 2 P 2:9, 11; 2 P 3:8-10; 2 P 3:12; Jud 1:5,14; Ap 1:8; Ap 4:11; Ap 18:8; Ap 21:22; Ap 22:5-6.


Warto zwrócić też uwagę na tetragram w Nowym Testamencie w przekładzie hebrajskim:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

Powyższy cytat to Łk 4,18-19. Z prawej strony widzimy oryginalny tekst grecki Nowego Testamentu, w którym występuje słowo kyrios (Pan). Dlaczego Świadkowie tak podkreślają, że w przekładzie hebrajskim w tym miejscu jest tetragram? Kiedy przyjrzymy się zakreślonemu JHWH, to zobaczymy też jeszcze punktację masorecką, która nakazuje w tym miejscu przeczytać Adonaj - Pan

JeHoWaH (czyt.: Jehowa) - podstawiono samogłoski z imienia Adonaj (Pan) z przegłosem pierwszego „a” w „e”; Żydzi czytali jednak Adonaj (Pan) w miejscu występowania JHWH, na co wskazywały im samogłoski: e(a)-o-a; (por. broszura ŚJ „Imię Boże...” s. 7-8);

Nestle-Alandzob. zob. zob. Łk 4, 18-19 Nestle-Aland
str.164
Zobacz:

Poniższy przykład niczego również nie dowodzi. Przecież jest to tylko przekład:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

W tekście oryginalnym Nowego Testamentu nie występuje tetragram, a punktacja masorecka w tym przypadku podpowiada, że w tym miejscu należy przeczytać Imię.

JeHWaH (czyt.: Jehwa) - forma powstała ze złożenia samogłosek ze słowa „Imię” (hebr. sema) z JHWH. Żydzi zastępowali czasem tetragram określeniem „Imię”


Wystawa poświęcona imieniu Bożemu:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.

Ciekawe czy na tej wystawie Świadkowie Jehowy przedstawili choć jeden fragment zachowanego papirusu Nowego Testamentu z tetragramem dla uzasadnienia wstawienia słowa "Jehowa" do własnego przekładu Biblii?


Świadkowie Jehowy poprzez pokazanie licznych cytatów z imieniem Bożym od tetragramu JHWH do słowa "Jehowa" chcą czytelnikowi zakodować, iż ma ono znaczenie zbawcze:

Kalendarz Świadków Jehowy 2015zob.
Dlaczego nie uwypuklono imienia JEZUS?
W nauczaniu Świadków Jehowy o imieniu Bożym możemy zauważyć, iż główną uwagę skupiają na tetragramie i słowu "Jehowa", w którym to rzekomo można dostąpić zbawienia. Prawda jest zupełnie inna. Cały Nowy Testament skupia się na Osobie Jezusa, "Boga z nami" (Mt 1, 23). Pismo Święte mówi nam, że w Osobie Jezusa Chrystusa mamy zbawienie, Jego imienia mamy wzywać (Rz 10, 13) i nie ma żadnego innego, w którym moglibyśmy być zbawieni.
Aby zakryć Prawdę o Synu Bożym, Zbawicielu świata, Świadkowie Jehowy powstawiali do swojej Biblii w Nowym Testamencie słowo "Jehowa", a w swoich publikacjach manipulują wersetami biblijnymi, np. Rz 10, 13.
Zobacz:
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła zob. 1 Kor 1, 1-2 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2489
Dz 7, 54-60 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2404
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2489
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2404

Świadkowie nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że zbawienie jest wyłącznie w Osobie Jezusa i tylko w Jego imieniu. Bóg objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Syn Boży stał się człowiekiem i otrzymał imię JEZUS. Z tekstu Pisma Świętego wiemy, że w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Dz 7, 5-12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy Świadkowie Jehowy głoszą takie "słowo wiary", o którym pisze św. Paweł w Liście do Rzymian?

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła zob. Rz 10, 9-17 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2475
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2475

Świadkowie Jehowy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że wszelkie kolano zgina się na imię JEZUS (Flp 2, 9-11; Iz 45, 22-23). Żadne stworzenie w niebie i na ziemi nie zgina kolan na "imię Jehowa":

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2739
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.1655
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2561
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2561

Pan to też imię Ap 19, 16:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła
str.2718

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019