Paul Ehrlich oraz inni znawcy i rok 1975

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Również inny uczony, P. Ehrlich (i jego wypowiedź z 1968 roku), był kilkakrotnie przywoływany przez Towarzystwo Strażnica, by dowieść, iż potwierdził on rok 1975, o którym ono uczyło:

“Sławny biolog Paul Ehrlich jest zdania, że nadciąga prawdziwy, ogólnoświatowy głód. Kiedy to nastąpi? Jeszcze w roku 1970 oświadczył on: ‘Myślę, że możemy się tego spodziewać około roku 1975, ale równie dobrze może się to zdarzyć w jakimś innym roku między 1972 a 1985, co będzie głównie zależeć od szczęścia. Uważam, że dyskutowanie o dokładnej dacie to tylko chwytanie za słówka’.” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 6 s. 21; The Watchtower 01.04 1974 s. 196);

 

“‘W latach siedemdziesiątych naszego stulecia na świecie zapanuje głód – setki milionów ludzi umrze z głodu bez względu na wszelkie dotąd opracowane programy natychmiastowego działania.’ – Dr Paul Ehrlich: ‘The Population Bomb’ (Bomba demograficzna)” (“Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd?” 1975 [ang. 1973] s. 78).

Ciekawe, że nowsza wersja tej książki pt. “Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?” (ang. 1986, pol. 1988) już nie zamieściła tej wypowiedzi (patrz: s. 78).

Podobną wypowiedź Paula Ehrlicha zamieszczono w opublikowanej książce pt. “Czy Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym?” ed. 1973 s. 115; ed. 1979 s. 124 (ang. 1969). Nowa wersja tej książki również pominęła wypowiedź tego naukowca (patrz: “Biblia - słowo Boże czy ludzkie?” 1992 [ang. 1989] s. 139-140).

Podajemy też inne publikacje, które przywołują Ehrlicha:

Awake! 22.02 1968 s. 31;

Awake! 22.07 1968 s. 30;

Awake! 22.01 1969 s. 15;

Awake! 08.10 1971 s. 7 i 28;

Awake! 22.07 1972 s. 12;

Traktat Is Time Running Out for Mankind? 1973 (patrz powyżej w podrozdziale Traktat).

 

Oto kolejne przykładowe wypowiedzi o głodzie związane z 1975 rokiem:

“Lawinowy przyrost ludności na całym świecie sprawia, że wiele narodów już znalazło się na krawędzi zagłodzenia, przy czym rzeczoznawcy na połowę lat siedemdziesiątych naszego wieku przepowiadają ogólną katastrofę” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 19 s. 10);

 

IN THESE days ominous warnings are being sounded of overpopulating the earth—population explosion!—and of world famine as early as the year 1975 C.E.; tłumaczenie: “W TYCH dniach rozbrzmiewają złowieszcze ostrzeżenia przed przeludnieniem ziemi – eksplozją demograficzną! – i światową klęską głodu już w roku 1975 n.e.”. (Paradise Restored to Mankind – By Theocracy! 1972 s. 282);

 

“‘A w gazecie Arizona Republic z czerwca 1968 podano, iż profesor R. Heilbroner z Nowego Jorku ››przepowiedział, że na początku lat siedemdziesiątych, dojdzie do największej katastrofy, jaką świat kiedykolwiek przeżył‹‹, ponieważ zaludnienie będzie tak wielkie, że istniejące zapasy żywności okażą się zupełnie niewystarczające’.” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 14);

 

“W czasopiśmie Science z 28 listopada 1969 czytamy: ‘Ponieważ do tej pory nie znaleziono skuteczniejszych sposobów położenia tamy tym rozlicznym kryzysom, więc przypuszczalny okres naszego życia może już nie trwać 10 czy 20 lat, ale – co jest bardziej prawdopodobne – 5 do 10 lat albo jeszcze krócej. Nasze szanse utrzymania się przy życiu do roku 1980 mogą wynosić nawet mniej niż 50 procent’.” (Przebudźcie się! Nr 6 z lat 1970-1979 s. 10-11);

 

“Ithaca Journal of March 22, 1974 zapowiada: ‘Zwykle powściągliwi eksperci od spraw energetyki, rolnictwa, ludności i globalnej ekonomii zaczęli przepowiadać bankructwo, załamanie społeczne oraz głód, który ma dotknąć miliard ludzi pod koniec tego roku, lub na początku roku 1975’ (...) Światowe zasoby zboża są na wyczerpaniu” (Awake! 08.11 1974 s. 10).

 

W jednej z książek, wydanej po angielsku w 1973 roku (ed. pol. 1975), podano następującą wypowiedź z 1971 roku:

“Pewien wybitny biolog wyraził to następująco: ‘Niektórzy odnoszą wrażenie, że walka o nakarmienie ludności świata jest już przegrana, w związku z czym nieodparcie nasuwa się wniosek, że najpóźniej do roku 1985 na całym świecie wystąpi brak żywności, który podciągnie za sobą śmierć głodową setek milionów ludzi. Muszę przyznać, że nie widzę dzisiaj żadnego poważniejszego programu natychmiastowego działania, który by mnie skłonił do odrzucenia tego wniosku’.” (“Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo – skąd?” 1975 [ang. 1973] s. 14).

Zwróćmy uwagę, że nowsza wersja tej książki pt. “Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?” (ang. 1986, pol. 1988) już nie zamieściła tej wypowiedzi (patrz: s. 14-15).

Prócz tego Towarzystwo Strażnica nie tylko cytowało kogoś, w związku z istniejącą sytuacją, ale i samo komentowało ją:

“Jedno jest jednak pewne: Lata siedemdziesiąte będą najkrytyczniejsze w całej historii rodzaju ludzkiego” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 13; por. to samo zdanie w Awake! 08.10 1968 s. 14);

 

“Obecnie, gdy wkroczyliśmy w lata siedemdziesiąte, oczom naszym przedstawia się zdumiewający widok: Tradycyjne organizacje religijne zaczynają się rozpadać i nawet kapłani masowo porzucają swe urzędy. Wygląda na to, że lud tak długo wyzyskiwany przez Babilon Wielki, dla którego stał się on zresztą źródłem wielkich bogactw, przestaje teraz udzielać mu poparcia i raczej przypomina źródło zanikające” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 19 s. 10).

 

Na koniec przytoczmy też jedną z wypowiedzi Towarzystwa Strażnica na temat głodu opublikowaną po roku 1975:

“Zwróćmy wszakże uwagę, przed czym faktycznie Jezus ostrzegał. Z jego słów nie wynika, jakoby w miarę zbliżania się ‘wielkiego ucisku’ sytuacja na świecie miała przybrać taki obrót, że wszyscy i wszędzie będą prawie przymierać głodem” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 11).

Czy ta wypowiedź nie odbiega treścią od wszystkich opublikowanych wcześniej?

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021