Literatura Towarzystwa Strażnica na temat roku 1975

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Z kronikarskiego obowiązku przytoczymy na początku naszych rozważań prawie wszystkie publikacje Towarzystwa Strażnica, które zajmowały się rokiem 1975. Poniższy spis obejmuje nie tylko te spośród nich, które omawiają szeroko podjęte przez nas zagadnienie, ale i takie, które zaledwie wspominają o roku 1975 na tle mającego nastąpić głodu czy trzeciej wojny światowej. Jeśli ktoś chciałby rzetelnie ocenić problem roku 1975 i odpowiedzialność Towarzystwa Strażnica za chybione proroctwo, powinien zapoznać się z tym materiałem. Nie można bowiem wyrabiać sobie opinii na ten temat na podstawie jednego czy dwóch artykułów.

 

Czasopismo Strażnica

 

Strażnica Nr 1, 1967 s. 10-12, art. “Radość z uczty duchowej pod hasłem ‘Synowie Boży - synami wolności’” (ang. 15.10 1966); w tym artykule ponad 10 razy wymieniono rok 1975;

Strażnica Nr 23, 1967 s. 7-9, art. “Gdzie się znajdujemy według Bożego rozkładu czasu?” (ang. 01.05 1967);

Strażnica Nr 1, 1968 s. 1-5, art. “Millennium dla ludzkości pod wodzą Królestwa Bożego - dlaczego to rozumieć dosłownie?” (ang. 15.04 1967);

Strażnica Nr 8, 1968 s. 1-4, art. “Owocni chrześcijanie przejawiają zadowolenie podobające się Bogu” (ang. 01.02 1967);

Strażnica Nr 16, 1968 s. 4-8, art. “Mądre spożytkowanie czasu, jaki jeszcze pozostał” (ang. 01.05 1968);

Strażnica Nr 1, 1969 s. 8-9, art. “Co tobie przyniesie przyszłość” (ang. 15.04 1968);

Strażnica Nr 3, 1969 s. 6-9, art. “Skąd wiemy, że ono się zbliża” (ang. 15.12 1968);

Strażnica Nr 5, 1969 s. 1-4, art. “Księga ścisłych dat historycznych” (ang. 15.08 1968);

Strażnica Nr 5, 1969 s. 5-8, art. “Dlaczego oczekujesz roku 1975?” (ang. 15.08 1968); w tym artykule ponad 10 razy wymieniono rok 1975;

Strażnica Nr 5, 1969 s. 12-14, art. “Usunięcie głównego dręczyciela ludzkości” (ang. 15.07 1967);

Strażnica Nr 21, 1969 s. 9-13, art. “Obfite błogosławieństwa zaznane na międzynarodowych zgromadzeniach pod hasłem: ‘Pokój na ziemi’” (ang. 01.09 1969);

Strażnica Nr 16, 1970 s. 1-7, art. “Ożywienie ducha ofiarności” (ang. 15.07 1969);

Strażnica Nr 17, 1970 s. 8-15, art. “Proroczy obraz na nasze dni” (ang. 01.10 1969);

Strażnica Nr 18, 1970 s. 1-14, art. “Nadchodzące tysiąclecie pokoju” (ang. 15.10 1969);

Strażnica Nr 23, 1970 s. 1-8, art. “Pamiętaj stale o ‘zakończeniu systemu rzeczy’” (ang. 01.05 1970);

Strażnica Nr 23, 1970 s. 8-14, art. “Dzieło żniwne wśród całej ludzkości” (ang. 01.05 1970);

Strażnica Tom XCIII [1972] Nr 1 s. 1-13, art. “Gdy nastąpi zderzenie czołowe wszystkich narodów z Bogiem” (ang. 15.10 1971);

Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 18 s. 19-23, art. “Dni stwarzania z Bożego punktu widzenia” (ang. 15.02 1970);

Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 19 s. 7-13, art. “Odłączeni od świata” (ang. 15.09 1971);

Strażnica Rok XCV [1974] Nr 19 s. 20-23, art. “Władcy ziemi na tysiąc lat” (ang. 15.12 1973);

Strażnica Rok XCV [1974] Nr 21 s. 20-23, art. “Tysiąc lat ulgi dla ludzkości” (ang. 01.01 1974);

Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 7 s. 9-17, art. “Dobrodziejstwa płynące z zaznawania duchowego bezpieczeństwa” (ang. 15.12 1974);

Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 9 s. 8-14, art. “Służenie Bogu z nadzieją na wieczność” (ang. 15.06 1974);

Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 10 s. 15-21, art. “‘Boskie zamierzenie’ coraz bardziej doceniane” (ang. 15.10 1974);

Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 17 s. 20-24, art. “Jakiego ‘znaku’ wypatrują chrześcijanie?” (ang. 01.07 1974);

Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 19-21, art. “Dla kontrastu - misjonarze z pilnym zadaniem ratowania życia” (ang. 01.05 1975);

Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 1 s. 8-16, art. “Podążanie całą duszą drogą życia” (ang. 15.03 1975);

Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 6 s. 20-23, art. “Czy dzisiejszy niedostatek żywności jest spełnieniem proroctw biblijnych” (ang. 01.04 1974);

Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 10 s. 14-16, art. “Zbliża się koniec 6000 lat panowania człowieka - czego dokonano?” (ang. 01.10 1975);

Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 10 s. 16-19, art. “Prawie 6000 lat świadczenia na rzecz Jehowy” (ang. 01.10 1975);

Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 10 s. 19-23, art. “6000 lat urzeczywistniania się zamierzenia Jehowy względem ludzkości” (ang. 01.10 1975);

Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 15 s. 7-17, art. “Zdemaskowanie schronienia mylnie przypisywanego Królestwu” (ang. 01.10 1975); w polskiej publikacji jest mało znaczące zdanie:

“Dożyliśmy teraz do roku 1976 i ponownie zadajemy sobie ważne pytanie...” (s. 8);

natomiast w wydaniu angielskim są słowa:

Here we are now, in this year 1975, and the big question is…; tłumaczenie: “Teraz żyjemy w roku 1975, i ważne pytanie brzmi…” (s. 596);

Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 16 s. 9, zawiera słowa:

“Doprawdy, w miarę upływu czasu coraz wyraźniej rzuca się w oczy fakt, że ludzkość bezwzględnie potrzebuje rządów ‘Księcia Pokoju’...”;

natomiast The Watchtower 15.07 1975 s. 445 ujmuje to następująco:

“Doprawdy, w miarę upływu 1975 roku...”; w oryginale: Yes, as 1975 wears on, it becomes evident that mankind needs the rule of the “Prince of Peace” more than ever...

 

Artykuły, które nie zostały opublikowane w języku polskim:

The Watchtower 01.01 1967 s. 28-29, art. Have You Read Your Copy?; oto najbardziej charakterystyczne zdania w nim zawarte:

But, without a doubt, nothing has created more interest in this textbook than the first chapter with its chart and fine information regarding the 7,000 years of God’s rest day. The observation that 1975 may well mark the beginning of mankind’s great Jubilee has intrigued man (s. 29); tłumaczenie: “Lecz bez wątpienia nic w tym podręczniku nie wywołało większego zainteresowania niż pierwszy rozdział wraz z jego tabelą i dobrymi informacjami odnośnie 7000 lat Bożego dnia odpoczynku. Wielu zaintrygowało spostrzeżenie, że 1975 rok może właściwie oznaczać początek wielkiego Jubileuszu ludzkości”.

The Watchtower 01.03 1967 s. 158-159, art. Let the People Hear Through Preaching.

The Watchtower 01.02 1969 s. 68-71, art. The Meaning of Present World Distress; najważniejszy fragment patrz: rozdział Głód – 1975! i Paddockowie.

The Watchtower 01.09 1970 s. 539, art. Preparing for the Approaching Millennial Peace.

 

Strażnice wydane po 1975 roku, wspominające ten rok lub prostujące naukę o nim:

Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 3 s. 10 (ang. 15.11 1976 s. 689);

Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 5-7 (ang. 15.07 1976 s. 436-438);

Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 9-11 (ang. 15.07 1976 s. 440-441);

Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 18 s. 13 (ang. 01.08 1976 s. 476);

Strażnica Rok CI [1980] Nr 23 s. 2-3 (ang. 15.03 1980 s. 17--18);

Strażnica Rok CV [1984] Nr 16 s. 26 (ang. 15.02 1984 s. 25);

Strażnica Rok CVII [1986] Nr 24 s. 18 (ang. 15.12 1986 s. 20).

 

Anglojęzyczny fragment ze Strażnicy wydanej po roku 1975, nie opublikowany po polsku:

The Watchtower 01.01 1976 s. 30.

 

Czasopismo Przebudźcie się!

 

Przebudźcie się ! Nr 12 z lat 1960-1969 s. 9-11, art. “Jak długo to jeszcze potrwa?” (ang. 08.10 1966);

Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 2-3, art. “Dokąd ten świat zmierza?” (ang. 08.10 1968);

Przebudźcie się ! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 12-15, art. “Co przyniosą lata siedemdziesiąte?” (ang. 08.10 1968); w tym artykule 10 razy wymieniono rok 1975;

Przebudźcie się ! Nr 2 z lat 1970-1979 s. 24, “Uznanie dla książki ‘Życie wieczne w wolności synów Bożych’” (ang. 22.01 1967);

Przebudźcie się ! Nr 6 z lat 1970-1979 s. 8-11, art. “Czy Bóg zapomniał o człowieku?” (ang. 22.10 1972);

Przebudźcie się ! Nr 7 z lat 1970-1979 s. 2-4, art. “Miliony ludzi pyta: ‘Co mamy jeść?’” (ang. 22.06 1973);

Przebudźcie się ! Nr 9 z lat 1970-1979 s. 17-21, art. “Jak Bóg dawał dowody swej troskliwości” (ang. 08.10 1974).

 

Oprócz tych artykułów z Przebudźcie się! ukazało się kilkanaście innych, które nie zostały opublikowane w języku polskim. Ograniczymy się do podania numeru strony w danej publikacji (bez tytułu artykułu), gdzie pojawia się wzmianka o roku 1975:

Awake! 08.11 1966 s. 26;

Awake! 08.09 1967 s. 29;

Awake! 08.01 1968 s. 19;

Awake! 22.02 1968 s. 31;

Awake! 22.07 1968 s. 30;

Awake! 22.09 1968 s. 29;

Awake! 22.01 1969 s. 15;

Awake! 22.01 1970 s. 6 i 8;

Awake! 22.12 1970 s. 10;

Awake! 08.01 1971 s. 5;

Awake! 08.07 1971 s. 7;

Awake! 08.10 1971 s. 7, 27-28;

Awake! 08.04 1972 s. 16;

Awake! 22.07 1972 s. 12;

Awake! 08.07 1973 s. 29;

Awake! 22.09 1973 s. 29;

Awake! 08.10 1973 s. 5;

Awake! 08.11 1974 s. 10;

Awake! 22.12 1974 s. 29;

Awake! 22.02 1975 s. 29;

Awake! 22.04 1975 s. 29.

 

Wspomnienie roku 1975 zawiera też Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 9.

 

Książki

 

“Życie wieczne w wolności synów Bożych” 1970 (ang. 1966) s. 20-25, 229; książka ta była pierwszą publikacją Towarzystwa Strażnica poruszającą problem roku 1975;

“Prawda, która prowadzi do życia wiecznego” 1970 (ang. 1968) rozdz. 1, par. 9; rozdz. 10, par. 11;

“Czy Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym?” ed. 1973 s. 115; ed. 1979 s. 124 (ang. 1969);

“Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975” [b.r.w.] s. 117, 126 (ang. 1975).

 

Książki i podręczniki, które wspominają rok 1975:

“Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” 1995 (ang. 1993) s. 104, 633;

“Rocznik Świadków Jehowy 1995” s. 227;

“Rocznik Świadków Jehowy 1996” s. 158-159;

“Rocznik Świadków Jehowy 2000” s. 196-197;

“Rocznik Świadków Jehowy 2003” s. 162-163;

“Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” 2003 s. 574 (hasło: 1975);

“Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2005” 2007 s. 234 (hasło: 1975).

 

Książki, których nie wydano w języku polskim:

1967 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, s. 50;

1969 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, s. 140;

Paradise Restored to Mankind - By Theocracy! 1972 s. 282;

God’s Kingdom of a Thousand Years Has Approached 1973 s. 14, 44; np. fragment tej książki ze s. 44 opublikowano w polskiej Strażnicy Rok XCV [1974] Nr 21 s. 22-23, art. “Tysiąc lat ulgi dla ludzkości” (s. 20-23) (ang. 01.01 1974). Parafraza całej tej książki ukazała się w odcinkach w polskich Strażnicach od numeru 14 z 1974 roku do numeru 24 z 1976 roku. Artykuły oznakowane symbolem “TK-[od 1 do 38]”;

1980 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 30-31;

Watchtower Publications Index 1930-1985 1986 s. 613 (hasło: 1975);

1988 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 190.

 

Książki, które uczą o roku 4026 przed Chr. przed nastaniem roku 1975:

All Scripture Is Inspired of God and Beneficial 1963 s. 11, 285;

“Babylon the Great Has Fallen!” God’s Kingdom Rules! 1963 s. 634, 682;

“Całe Pismo jest natchnione przez Boga i użyteczne” 1965 (ang. 1963) cz. 1, s. 9;

“Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe” 1967 (ang. 1965) s. 198;

Aid to Bible Understanding 1971 s. 33, 333, 387, 642, 1100;

Is This Life All There Is? 1974 s. 30;

God’s “Eternal Purpose” Now Triumphing for Man’s Good 1974 s. 51-53; wprawdzie istnieje polska edycja tej książki pt. “‘Wieczyste zamierzenie’ Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka”, ale została ona wydana po roku 1975 (!), tzn. w roku 1978. W związku z tym zmieniono w niej treść dotyczącą omawianego tematu (s. 48-51). Zmianie uległa np. chronologia dotycząca rozpoczęcia się “odpoczynku Bożego”. Oto przykład tytułu rozdziału (w polskiej edycji dostawiono słowo “około”):

 

“EVENING” OF SEVENTH CREATIVE “DAY” BEGINS, 4026 B.C.E. (s. 51);

“ROZPOCZYNA SIĘ ‘WIECZÓR’ SIÓDMEGO ‘DNIA’ STWARZANIA (około 4026 p.n.e.)” (s. 48; patrz też: wyd. ang. s. 131 i wyd. pol. s. 139).

 

Broszury

 

1969 Report “Peace on Earth” International Assembly of Jehovah’s Witnesses 1969 s. 15, 22.

 

The Approaching Peace of a Thousand Years 1969 s. 5, 25-27; brak tej broszury w języku polskim, ale materiał z niej pochodzący opublikowano w Strażnicy Nr 18, 1970 s. 1-14 (art. pt. “Nadchodzące tysiąclecie pokoju”). Jednak w paragrafie 5 (s. 2) brak zdania o roku 1975 i przeredagowano jego treść:

 

By continued success in the missile field and by beginning to stockpile her weapons in the year 1972, and then keeping this up, the Communist Chinese “should be in a position to deploy 15 or 20 Intercontinental Ballistic Missiles by about 1975.” – New York Times, February 3, 1969; tłumaczenie: “W wyniku stałego sukcesu w zakresie gromadzenia pocisków i zapasów broni w 1972 roku, a następnie utrzymania ich, komunistyczne Chiny ‘powinny być w stanie rozmieścić 15 lub 20 międzykontynentalnych pocisków balistycznych do roku 1975’– New York Times z 3 lutego 1969 r.”; (cały fragment o tym roku jest w paragrafach 39-42 (s. 12-13);

 

When All Nations Collide, Head On, With God 1971 s. 6; brak tej broszury w języku polskim, ale materiał ten opublikowano Strażnicy Tom XCIII [1972] Nr 1 s. 1-13, art. “Gdy nastąpi zderzenie czołowe wszystkich narodów z Bogiem”. Jednak w paragrafie 7 (s. 3) zmieniono nieco treść, usuwając słowa o komunizmie rosyjskim:

 

For example, it has been publicly announced that, in the radical camp, the Russian leaders say that they expect to have the whole world communized by the year 1975. However, the bloc of nations in the capitalistic, democratic camp are determined that such a political development shall not be, by 1975 or any other year. Is our earth therefore destined for a divided domination forever?; tłumaczenie: “Na przykład głosi się publicznie, w obozie radykalnym, że rosyjscy przywódcy mówią, iż spodziewają się skomunizować cały świat do roku 1975. Jednakże blok narodów w kapitalistycznym, demokratycznym obozie jest zdecydowany nie dopuścić do takiego rozwoju sytuacji politycznej, ani do roku 1975, ani w żadnym innym roku. Wobec tego, czy nasza ziemia jest skazana na podzieloną dominację już na zawsze?”.

 

Traktat

 

Is Time Running Out for Mankind? 1973; wprawdzie istnieje podobno polski odpowiednik tego traktatu (“Czy upływa czas dany ludzkości?”; brak go na – wyprodukowanej w 2010 roku - polskiej płycie CD z literaturą Towarzystwa Strażnica), jednak nie wiadomo nam, czy był on wydany jeszcze przed rokiem 1975 i czy zawierał następujące słowa dotyczące głodu i roku 1975:

Massive Famine Hitting Millions. Earth’s “population explosion” means that every day there are 200,000 more mouths to feed—75,000,000 more each year. “It is already too late to avoid famines that will kill millions, possibly by 1975. . . . Already half a billion people are slowly starving, another billion are malnourished.” - Biologist P. Ehrlich; tłumaczenie: “Masowy głód będzie ciosem dla milionów. ‘Eksplozja demograficzna’ na ziemi oznacza, że każdego dnia trzeba nakarmić 200 000 nowych ust – 75 000 000 nowych każdego roku. ‘Jest już za późno, by uniknąć klęsk głodu, które zabiją miliony prawdopodobnie do roku 1975. … Już teraz pół miliarda ludzi głoduje, a kolejny miliard jest niedożywiony’ – biolog P. Ehrlich”.

 

Biuletyn “Służba Królestwa”

 

“Służba Królestwa” Nr 3, 1970 s. 2 i 4;

“Służba Królestwa” Nr 4, 1970 s. 6;

“Służba Królestwa” Nr 8, 1970, s. 6;

“Służba Królestwa” Nr 9, 1970, s. 1;

“Służba Królestwa” Nr 12, 1970 s. 3;

“Służba Królestwa” Nr 1, 1971, s. 12;

“Służba Królestwa” Nr 8, 1971 s. 1;

“Służba Królestwa” Nr 12, 1971 s. 2;

“Służba Królestwa” Nr 1, 1973 s. 1;

“Służba Królestwa” Nr 2, 1975 s. 3;

“Służba Królestwa” Nr 7, 1975 s. 12;

Kingdom Ministry Nr 3, 1968 s. 3 i 4;

Kingdom Ministry Nr 6, 1969 s. 3;

Kingdom Ministry Nr 5, 1974 s. 3.

 

Wspomnienie roku 1975 zawierają też:

 

“Nasza Służba Królestwa” Nr 3, 1978 s. 7;

“Nasza Służba Królestwa” Nr 9, 1978 s. 12.

 

Programy komputerowe: płyty CD z literaturą Towarzystwa Strażnica

Watchtower Library 2010 – English (Biblioteka Strażnicy – wydanie angielskie), wyprodukowana w 2011 roku;

Watchtower Library 2010 – wydanie polskie (Biblioteka Strażnicy), wyprodukowana w 2011 roku.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021