“Kilka lat” i rok 1975

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Towarzystwo Strażnica nie tylko wyliczyło konkretny rok 1975, ale i w późnych latach 60. i wczesnych 70. ubiegłego wieku stosowało często określenie “kilka” czy “parę lat”, które miały kończyć się zazwyczaj na omawianym roku. Nie sposób tu wymienić wszystkie takie wypowiedzi, warto jednak przytoczyć parę przykładów. Dodajmy, że nie jest to jakaś nowa terminologia Towarzystwa Strażnica, bo stosowano ją już w latach 20., 30., 40. i 50. ubiegłego wieku:

 

“Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania (...) Ci wierni mężowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod Swoim nadzorem, powierzy sprawy świata” (“Harfa Boża” 1921, 1924 i 1929 s. 352);

 

“Dowody w tem dziele przytoczone wykazały, że stary świat (społeczny i polityczny ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a całkiem przeminie w kilku następnych latach” (jw. s. 345);

 

“Obecnie toczy się walka decydująca i zwycięstwo jest pewne, albowiem jest to tylko sprawa kilku lat, gdy Szatan będzie skrępowany” (Strażnica 01.12 1922 s. 380);

“Mam szczególną przyjemność ogłosić, że następne kilka lat zobaczy kompletne ustanowienie tego Królestwa, które ma być pożądaniem wszystkich narodów” (Strażnica 01.12 1929 s. 366);

 

“Ona [wojna Jehowy] może jeszcze nie nastąpi w tym roku; ale znacznie dłużej się nie odwlecze, a żadne wysiłki jakichkolwiek stworzeń nie mogą jej zatrzymać, albowiem Bóg nie zmienia tego...” (“Ucieczka do Królestwa” 1933 s. 35);

 

“Ta wszechświatowa wojna musi przyjść niebawem i żadna moc nie może jej odwrócić (...). Podczas niewielu miesięcy, pozostających jeszcze do wybuchu tej wszechświatowej wojny...” (“Wszechświatowa wojna bliska” 1935 s. 26 [przemówienie ze stycznia 1935 r.]);

 

“Jonadabowie, którzy teraz myślą o zawarciu małżeństwa, uczynią, zdaje się lepiej, gdy poczekają parę lat, zanim ognista burza Armagedonu przeminie...” (“Spojrzyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki” 1939 s. 49; por. podobny tekst w “Nowy Dzień” Nr 61, 1939 s. 963, który zawiera słowa “kilka lat”);

“Otrzymując podarunek [książkę pt. “Dzieci”] maszerujące dzieci przyciskały ją do siebie nie jak zabawkę, ale jako dostarczony przez Pana instrument do najbardziej efektywnej pracy w pozostałych miesiącach przed Armagedonem” (The Watchtower 15.09 1941 s. 288);

 

“Czy i ty nie uważasz, że byłoby lepiej tych kilka pozostałych ci jeszcze lat wykorzystać dla Bożego nowego świata sprawiedliwości, a w tym celu rozstać się ze starym światem?” (Strażnica Nr 4, 1959 s. 22; por. The Watchtower 15.06 1957 s. 362);

 

“Gdyby zdobył dar życia wiecznego, mógłby zawsze się radować ulubioną sztuką. Czy nie lepiej o to się ubiegać, niż zatopić się całkowicie w sztuce na te kilka lat, na które teraz można liczyć?” (Strażnica Nr 9, 1960 s. 12; por. The Watchtower 01.03 1959 s. 131).

 

Patrz też: Strażnica 15.05 1922 s. 153; “Pożądany rząd” 1924 s. 30; Strażnica 01.06 1925 s. 169; The New World 1942 s. 104; Consolation 27.05 1942 s. 13; The Watchtower 15.10 1954 s. 615; The Watchtower 01.10 1965 s. 603.

 

Parę lat

“Pamiętajmy, że nie tylko Biblia, ale i przywódcy świata poświadczają, iż żyjemy w bardzo poważnych czasach. Parę lat, jakie pozostały bieżącemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniemy podobać się Jemu, aby następnie otrzymać z Jego rąk przywilej życia w nowym porządku rzeczy” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 13);

 

“Jeśli chcesz przeżyć koniec ‘dni ostatnich’ tego systemu rzeczy, to nie masz czasu do stracenia. Parę lat, jakie pozostały obecnemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniesz podobać się Jemu” (“Służba Królestwa” Nr 8, 1971 s. 1).

Kilka lat, kilka krótkich lat

“Zatem co jest dla ciebie i twego dziecka lepsze: przedłużenie obecnego życia o kilka krótkich lat czy osiągnięcie życia wiecznego w nowym porządku rzeczy? Rozważ obie możliwości, a potem zadecyduj” (Strażnica Nr 17, 1967 s. 5);

 

“W ciągu co najwyżej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych co do 'dni ostatnich', doprowadzając w wyniku do wyzwolenia pozostałej przy życiu ludzkości pod chwalebnym, tysiącletnim panowaniem Chrystusa” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 5);

 

“Niezależnie od tego, czy narody ‘pogańskie’ uznają to za prawdę, sprawują one obecnie władzę tylko dzięki tolerancji ze strony Boga. Jehowa jeszcze pozwoli im istnieć przez kilka lat (...) zanim w Armagedonie zostanie mu położony ostateczny kres” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 4);

 

“Głosiciele i pionierzy prowadzili studium Biblii z niewidomym mężczyzną. Minęło kilka lat, ale ze strony niewidomego nie było widać wyraźnego odzewu w przyjmowaniu Słowa Bożego i postępowania z nim zgodnego. Niezrażony tym pewien głosiciel wdrożył praktykę czytania mu na głos odpowiednich artykułów z czasopisma Strażnica aby zachęcać tego człowieka. Po wysłuchaniu przeczytanego mu jednego z artykułów dotyczących znaczenia roku 1975, mężczyzna ten wykrzyknął: »To znaczy, że jeśli oddam moje życie Bogu teraz, to jeszcze tylko przez kilka lat będę niewidomy, gdyż błogosławieństwa królestwa Chrystusa wkrótce się urzeczywistnią. Przestanę polegać na fałszywych obietnicach ludzkich lekarzy i złożę moją ufność w Izajasza 35:5 ‘Wtedy otworzą się oczy ślepych’«. Od tego czasu zaczął robić spore postępy, jest już ochrzczony, każdego miesiąca poświęca średnio czterdzieści godzin na publiczne głoszenie oraz prowadzi sześć studiów biblijnych z zainteresowanymi” (1969 Yearbook of Jehovah’s Witnessess s. 140).

 

“Wydarzenia dziejące się na świecie w ramach spełniania proroctwa biblijnego wskazują niezawodnie, że zaledwie kilka lat pozostało jeszcze teraźniejszemu niegodziwemu porządkowi rzeczy” (Strażnica Nr 16, 1970 s. 2);

 

“A dziś, gdy do końca sześciu tysięcy lat dziejów ludzkich pozostało już tylko pięć lat z okładem i gdy wszystkie proroctwa świadczą, że dumne chrześcijaństwo wkrótce zachwieje się w posadach, czy ogień gorliwości nie pobudza nas do tego, by obejść teren siedmiokrotnie albo jeszcze częściej? Czas jest krótki, a dobra nowina musi rozbrzmiewać!” (Strażnica Nr 17, 1970 s. 13);

 

“Co Biblia mówi na temat znaczenia obecnych wydarzeń światowych? Wskazuje, że szybko upływa czas przewidziany na istnienie obecnego niesprawiedliwego świata! Wskazuje, że najwyżej za kilka lat nastąpi zmiana w sprawach ludzkich, zmiana tak ogromna, iż odbije się na każdym mieszkańcu ziemi, na każdym mężczyźnie, na każdej kobiecie i na każdym dziecku. Niewątpliwie odbije się to i na tobie. (...) Światu naprawdę pozostało już niewiele lat istnienia!” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 3);

 

W dobie dzisiejszej spełnianie woli Boga jest dla każdego z nas sprawą życia lub śmierci. Dlatego powinieneś jak najprędzej zbadać swój stosunek do Boga. W ciągu najbliższych kilku lat wszystko inne w ogóle się nie liczy. Musisz sprawdzić, czy twoja wiara podoba się Bogu i czy czasem nie jesteś związany z religią, którą Bóg skazał na zniszczenie (Przebudźcie się! Nr 3 z lat 1970-1979 s. 22; patrz też: Awake! 08.01 1968 s. 19; Awake! 22.05 1969 s. 15);

 

“To sprawia, że pozostajemy żywi duchowo i zajęci podczas kilku pozostałych lat przed gwałtownym zakończeniem tych »dni ostatnich«” (Kingdom Ministry Nr 3, 1968 s. 3).

 

“Dążmy więc do tego, aby do tak wielu ludzi, jak to tylko jest możliwe, poprzez nasze głoszenie dotarła owa wiadomość w tych kilku krótkich latach pozostałych przed Armagedonem, i czyńmy tak na wzór apostoła Pawła!” (The Watchtower 01.03 1967 s. 159).

 

Tak rozpoczął się długi łańcuch wydarzeń, który doprowadził nas do kilku pozostałych lat tego systemu rzeczy i skażenia środowiska, które teraz zagraża wszelkiemu życiu na tej planecie” (Awake! 08.01 1971 s. 5).

 

“Nie zamierzamy tu szczegółowo omawiać chronologii, ale możesz śmiało zwrócić się do któregoś ze świadków Jehowy, by ci wykazał na podstawie Pisma świętego, że już tylko kilka lat dzieli nas od pełnych sześciu tysięcy lat istnienia człowieka na ziemi; możesz też zapytać, jaki to jego zdaniem ma związek z nadzieją na oswobodzenie, na prawdziwą wolność z punktu widzenia Boga. Każdy świadek Jehowy chętnie udzieli ci takich informacji” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 8; w angielskim odpowiedniku The Watchtower 01.08 1972 s. 462 są tu mocniejsze słowa: few short years [kilka krótkich lat]);

 

“Co będzie z tymi ludźmi za kilka krótkich lat? Czy w ogóle wtedy będą? Znikną wówczas wszelkie ślady po starym systemie rzeczy, a nad ziemią i jej sprawami pełną kontrolę obejmie Królestwo Boże” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 13);

 

“Naśladujmy więc raczej ten dobry przykład miłości do Jehowy i prawdziwego wielbienia, a nie bądźmy zbyt przywiązani do domów, posad i dóbr materialnych; nie zżywajmy się nadmiernie z tym, co stary system będzie mógł oferować jeszcze tylko przez kilka lat. Jest to sprawa naprawdę nie cierpiąca zwłoki! Kończy się czas dla tych, którzy żyją wyłącznie pogonią za materialnym użyciem” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 8 s. 12).

 

Prócz określeń “kilka” czy “parę lat” Towarzystwo Strażnica stosowało też inne słowa i wyznaczniki, które naprowadzały na 1975 rok i bliski Armagedon. Poniżej przedstawiamy najbardziej charakterystyczne formy tych wypowiedzi.

 

Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć lat

“Wskazuje ona, że 6000 lat dziejów ludzkich skończy się w roku 1975, za jakieś dziewięć lat. Co to oznacza? Czy to znaczy, że dzień odpoczynku Bożego zaczął się w roku 4026 przed naszą erą? Chyba tak. Książka o ››Życiu wiecznym‹‹ nie podaje, że było inaczej. Przedstawia tylko tablicę chronologiczną. Możecie się z nią zgadzać albo ją odrzucić” (Strażnica Nr 1, 1967 s. 12);

 

 Thus, eight years remain to account for a full 6,000 years of the seventh day. Eight years from the autumn of 1967 would bring us to the autumn of 1975, fully 6,000 years into God’s seventh day, his rest day; tłumaczenie: “A więc pozostało osiem lat do osiągnięcia okrągłych 6000 lat siódmego dnia. Osiem lat od jesieni 1967 roku doprowadzi nas do jesieni roku 1975, kiedy to upłynie pełnych 6000 lat w Bożym siódmym dniu, w dniu Jego odpoczynku”. (The Watchtower 01.05 1968 s. 271) [Poniżej tekst polski ma “siedem lat” z powodu innego sposobu liczenia i dodawania czasu];

 

“A więc pozostało siedem lat do osiągnięcia okrągłych 6000 lat siódmego dnia. Siedem lat od tej jesieni doprowadzi nas do jesieni roku 1975, kiedy to upłynie pełnych 6000 lat w Bożym siódmym dniu, w dniu Jego odpoczynku. (...) W ciągu co najwyżej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych co do ‘dni ostatnich’, doprowadzając w wyniku do wyzwolenia pozostałej przy życiu ludzkości pod chwalebnym, tysiącletnim panowaniem Chrystusa. (...) Mierząc i obliczając czas doszliśmy do przekonania, że żyjemy w ostatnich latach tego systemu rzeczy. Rozpada się on za naszych oczach w jednej po drugiej orgii gwałtu i zbrodni. Minuta po minucie, dzień po dniu, rok po roku, przesuwa się nieustannie ku katastrofalnej zagładzie. Dla tego systemu nie ma odwrotu. (...) Szczególnie krótki jest on za naszych dni, kiedy docieramy do końca 6000 lat dziejów ludzkości” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 5);

 

“A to z kolei znaczy, że jesienią roku 1975, nieco więcej niż za sześć lat od chwili obecnej (...) dobiegnie końca 6000 lat od chwili stworzenia Adama, praojca całej ludzkości!” (Strażnica Nr 5, 1969 s. 7);

 

“A dziś, gdy do końca sześciu tysięcy lat dziejów ludzkich pozostało już tylko pięć lat z okładem i gdy wszystkie proroctwa świadczą, że dumne chrześcijaństwo wkrótce zachwieje się w posadach, czy ogień gorliwości nie pobudza nas do tego, by obejść teren siedmiokrotnie albo jeszcze częściej? Czas jest krótki, a dobra nowina musi rozbrzmiewać!” (Strażnica Nr 17, 1970 s. 13);

 

“Niemniej chronologia biblijna wskazuje, iż Adam został stworzony jesienią roku 4026 p.n.e., co na rok 1975 n.e. wyznacza chwilę, w której upłynie 6000 lat dziejów ludzkich, po czym czeka nas 1000 lat panowania Królestwa Chrystusa. Dlatego bez względu na dokładną datę końca tego systemu rzeczy jest rzeczą jasną, że pozostało niewiele czasu, bo do końca 6000 lat historii człowieka brakuje jeszcze około pięciu lat” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 10).

 

Niewiele lat, niewiele krótkich lat

“Do końca tego systemu rzeczy pozostało naprawdę niewiele lat; przywileje teraz dostępne nigdy się nie powtórzą. Teraz jest pora na skorzystanie z nich” (Strażnica Nr 17, 1967 s. 11);

 

“Zagłada ma nadciągnąć za czasów obecnego pokolenia, które dotąd oglądało dwie wojny światowe; pozostało przed nami już niewiele lat” (Strażnica Nr 22, 1968 s. 7; w angielskim odpowiedniku The Watchtower 15.04 1967 s. 243 są tu mocniejsze słowa: few short years [kilka krótkich lat]);

 

“Światu naprawdę pozostało już niewiele lat istnienia!” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 3);

 

“już niewiele lat pozostało do czasu, gdy Bóg zniszczy zepsuty system rzeczy, który teraz panuje nad ziemią. Skąd możemy mieć taką pewność? Między innymi z tego, co Jezus powiedział w swoim wielkim proroctwie o ‘dniach ostatnich’.” (Przebudźcie się ! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 12);

 

“Ponieważ jednak od wielkiego końca tego starego systemu dzieli nas już tylko niewiele lat, sprawą najwyższej wagi jest zachowanie czujności duchowej” (Przebudźcie się ! Nr 12 z lat 1960-1969 s. 11);

 

“Wspaniała to możliwość dla młodych ludzi – tak służyć swemu Stwórcy w okresie niewielu lat, jakie jeszcze pozostały obecnemu, nacechowanemu przemocą porządkowi rzeczy!” (Strażnica Nr 20, 1970 s. 8);

 

“Już samo to dowodzi, że do przepowiedzianego końca pozostało niewiele lat. Jeszcze w inny sposób można udowodnić, że żyjemy w ostatnich latach owego ‘czasu końca’ (Dan. 12:9, BT). Biblia wskazuje, że wkrótce upłynie 6000 lat dziejów rodu ludzkiego. Co to oznacza?” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 13);

 

“‘Przyjście’ Jehowy w celu dopełnienia sądu na swych przeciwnikach nastąpi ‘wkrótce’, gdyż dzieli nas od tego zaledwie niewiele krótkich lat; okres ten wyda się krańcowo krótki zwłaszcza tym, których egzekucja zaskoczy chodzących po manowcach...” (Strażnica Nr 13, 1969 s. 9; w angielskim odpowiedniku The Watchtower 15.11 1967 s. 680 są tu mocniejsze słowa: only a few short years [tylko kilka krótkich lat]; patrz podobnie Awake! 22.01 1970 s. 8).

 

Nieliczne lata, najbliższe lata

 

“tak i obecnie, w tych nielicznych już, lecz nader ważnych latach przed Armagedonem” (Strażnica Nr 8, 1967 s. 2);

 

“W tych ostatnich z nielicznych już lat, które dzielą nas jeszcze od Armagedonu; każdy niedostatecznie wykorzystany miesiąc stanowi niepowetowaną stratę dla dzieła pojednywania ludzi z naszym Bogiem” (“Służba Królestwa” Nr 5, 1968 s. 2);

 

“Cieszyny się, że Jehowa wydał zarządzenie dotyczące tej pracy. Ona ożywia nas duchowo i daje nam zajęcie w tych nielicznych latach poprzedzających burzliwe zakończenie tych dni ostatecznych” (“Służba Królestwa” Nr 6, 1968 s. 3).

 

“Podczas nielicznych lat, jakie jeszcze pozostały staremu porządkowi rzeczy...” (Strażnica Nr 20, 1970 s. 15);

 

“Niemniej wyznaczony przezeń czas urzeczywistnienia Jego sprawiedliwych zamierzeń w stosunku do ziemi ma dobiec końca w ciągu najbliższych lat, za życia obecnego pokolenia” (Strażnica Nr 10, 1969 s. 4);

 

W dobie dzisiejszej spełnianie woli Boga jest dla każdego z nas sprawą życia lub śmierci. Dlatego powinieneś jak najprędzej zbadać swój stosunek do Boga. W ciągu najbliższych kilku lat wszystko inne w ogóle się nie liczy. Musisz sprawdzić, czy twoja wiara podoba się Bogu i czy czasem nie jesteś związany z religią, którą Bóg skazał na zniszczenie (Przebudźcie się! Nr 3 z lat 1970-1979 s. 22).

 

Ostatnie lata

 

“Teokratyczna atmosfera, panująca w Domach Betel, wspaniale sprzyja wzrostowi duchowemu. Przed chętnymi sługami Bożymi stoją otworem dalsze przywileje służby. Co za bezcenny przywilej stanowi jednak już sam pobyt w takim miejscu w ostatnich latach starego systemu rzeczy!” (Strażnica Nr 8, 1968 s. 7);

 

Mierząc i obliczając czas doszliśmy do przekonania, że żyjemy w ostatnich latach tego systemu rzeczy” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 5);

 

“Niektórzy postanowili w ogóle nie wstępować w związek małżeński w obecnych trudnych, ostatnich latach starego systemu rzeczy i doczekać tak czasów poarmagedonowych” (Strażnica Nr 16, 1969 s. 6);

 

Wielu braci, rozumiejąc powagę czasu, postanawia ostatnie lata przed Armagedonem spędzić w służbie pionierskiej” (“Służba Królestwa” Nr 8, 1971 s. 3).

 

“Obecnie żyjemy już w ostatnich latach doczesnego systemu rzeczy. Jest jeszcze dużo do zrobienia!” (“Służba Królestwa” Nr 8, 1972 s. 8).

 

“Jeszcze w inny sposób można udowodnić, że żyjemy w ostatnich latach owego ‘czasu końca’ (Dan. 12:9, BT). Biblia wskazuje, że wkrótce upłynie 6000 lat dziejów rodu ludzkiego” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 13).

 

Ostatnie dni, końcowe dni, ostatnie godziny

“obecnie żyjemy w ostatnich dniach doczesnego złego systemu rzeczy” (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 24 s. 3);

 

“Pokrzepieni tym wszystkim rozpoczynamy we wrześniu nowy rok służby, który nazywamy rokiem służbowym 1975! Czeka nas dużo pracy, gdyż sami widzicie, ilu ludziom trzeba jeszcze pomóc w pojednaniu się z Jehową Bogiem przed nadejściem dnia Jego pomsty. Wszyscy doskonale wiecie, że żyjemy w ostatnich dniach, które szybko dobiegają końca” (Służba Królestwa” Nr 9, 1974 s. 2);

 

“Co nam przyniesie przyszłość? Dużo będzie zależeć od tego, jak wykorzystujemy te ostatnie dni ‘roku dobrej woli ze strony Jehowy’. Wiedząc, że po jego zakończeniu niechybnie nastąpi ‘dzień pomsty ze strony naszego Boga’, nie ustawajmy w popieraniu dzieła świadczenia, dopóki sobie tego życzy Jehowa Bóg” (“Służba Królestwa” Nr 7, 1975 s. 12);

 

“Według Boskiego ‘rozkładu czasu’ znajdujemy się w końcowych dniach systemu podłości, który wkrótce przeminie na zawsze. Tuż przed nami jest chwalebny nowy porządek rzeczy” (Strażnica Nr 23, 1967 s. 9);

 

W bieżących wydarzeniach dojrzałeś spełnienie proroctw biblijnych, które wyjawiają, że żyjemy w końcowych dniach teraźniejszego systemu rzeczy (Strażnica Nr 18, 1970 s. 20);

 

“Po uwzględnieniu rozmaitych czynników stwierdzamy, że właśnie nasze pokolenie, nasze czasy są okresem nazwanym w Biblii mianem ‘dni ostatnich’. W roku bieżącym [1968] żyjemy w gruncie rzeczy już w końcowej fazie tego okresu! Daje się ona porównać nie tyle z ostatnim dniem tygodnia, ile raczej z ostatnimi godzinami tego ostatniego dnia” (Strażnica Nr 13, 1968 s. 12);

 

Liczą się już godziny, jakie pozostały na wykonanie przed Armagedonem zleconego nam dzieła” (“Służba Królestwa” Nr 9, 1971 s. 12).

 

Niebawem, niewiele czasu

“członkowie ostatka (...) mieli być popieczętowani (...) pod koniec szóstego tysiąclecia istnienia rodzaju ludzkiego [tzn. przed rokiem 1975]. Właśnie zbliżamy się do tej chwili! Wskazuje na to chronologia biblijna. Niebawem musi więc nastąpić burza światowa” (“Życie wieczne w wolności synów Bożych” 1970 s. 229);

 

“Jeżeli przestajesz z ludźmi wyznającymi teorię, iż ‘Bóg jest martwy’, to wkrótce nie tylko twoja wiara będzie tak martwa jak u nich, ale niebawem osobiście razem z nimi doznasz wieczystego odcięcia od życia” (Strażnica Nr 1, 1970 s. 12);

 

“Dla chrześcijaństwa najwyraźniej nastał ‘czas końca’, który niebawem dobiegnie kresu” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 6 s. 1);

 

“Życie tutaj na ziemi niebawem stanie się o wiele lepsze” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 11 s. 14);

 

“już niebawem wszyscy, którzy nie będą prawdziwymi wielbicielami Jehowy, wydani zostaną na zagładę” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 4 s. 23);

 

“Dlatego bez względu na dokładną datę końca tego systemu rzeczy jest rzeczą jasną, że pozostało niewiele czasu, bo do końca 6000 lat historii człowieka brakuje jeszcze około pięciu lat” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 10);

 

“Wszystkie dowody wskazują na to, że pozostaje tylko niewiele czasu do chwili, w której rozpocznie się ‘wielki ucisk’…” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 16 s. 18);

 

“Ginącemu systemowi rzeczy pozostało już niewiele czasu. Zdając sobie sprawę z powagi chwili, tak układamy swoje sprawy osobiste, żeby wykupywać jak najwięcej czasu na dotarcie do ludzi z życiodajną prawdą” (“Służba Królestwa” Nr 2, 1975 s. 3).

 

Najkrytyczniejsze lata, najkrytyczniejszy okres

 

“Jedno jest jednak pewne: Lata siedemdziesiąte będą najkrytyczniejsze w całej historii rodzaju ludzkiego” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 13; por. to samo zdanie w Awake! 08.10 1968 s. 14);

 

“Lata pozostałe jeszcze do walki Armagedonu, w której Bóg powstanie przeciw swym nieprzyjaciołom, to lata krytyczne. Każdy powinien teraz powziąć właściwą decyzję, gdy w przeciwnym razie może w Armagedonie zostać zgromiony, a to będzie oznaczało zagładę” (Strażnica Nr 14, 1968 s. 7);

 

Nadszedł najbardziej krytyczny czas w dziejach ludzkości i ty właśnie żyjesz w tym przełomowym okresie” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 10);

 

“Słowa tam zawarte pomogą ci w określeniu swego stanowiska wobec Boga w obecnym najkrytyczniejszym okresie dziejów ludzkich” (Strażnica Nr 15, 1970 s. 20);

 

“Ponieważ ludzkość wkracza w najkrytyczniejszy okres swoich dziejów, więc pilnie potrzeba nam właściwości czy zdolności, które by pomogły przeżyć ten kryzys. (…) Do przeżycia tego systemu rzeczy i bitwy Armagedonu potrzebna będzie wytrwałość” (Strażnica Nr 22, 1970 s. 1);

 

“Ród ludzki dożył najbardziej krytycznego okresu swoich dziejów” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 3 s. 1);

 

“Z całego tego splotu wydarzeń płynie ważna nauka dla każdego dziś żyjącego na ziemi. Wszystkie narody i rodziny zabrnęły w ‘czasy krytyczne’, nawet bardzo krytyczne, co świadczy niezbicie o tym, że doczekaliśmy pory określonej mianem ‘dni ostatnich’, a inaczej  ‘zakończenia systemu rzeczy’” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 10 s. 5).

 

Przełomowy rok, okres i czas

 

“Żyjemy dziś w czasach krytycznych, przełomowych. Są to ‘ostatnie dni’ niegodziwego systemu rzeczy. Minęło już ponad pięćdziesiąt trzy lata od czasu, kiedy w roku 1914 zostało w niebie ustanowione Królestwo Boże. Bardzo bliski jest koniec sześciu tysięcy lat historii ludzkości. Namacalne fakty, według których nasze czasy to ‘zakończenie systemu rzeczy’, stanowią niezawodny wskaźnik (…). Czas bardzo nagli. Czy wierzysz temu?” (Strażnica Nr 8, 1968 s. 4);

 

“Nadszedł najbardziej krytyczny czas w dziejach ludzkości i ty właśnie żyjesz w tym przełomowym okresie” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 10);

 

“Przede wszystkim nie cierpiącą zwłoki sprawą życia i śmierci jest w tych przełomowych czasach takie czytanie i studiowanie Biblii, które zapewnia jej zrozumienie” (Strażnica Tom XCIII [1972] Nr 1 s. 27);

 

“A obecnie, gdy wkroczyliśmy w przełomowy rok 1975, słusznie można zapytać: Czy Bóg Najwyższy, Autor proroctwa, istotnie ‘wyrobił sobie imię’?” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 7 s. 15; w angielskim odpowiedniku The Watchtower 15.12 1974 s. 764, są tu mocniejsze słowa: the critical year of 1975 [krytyczny rok 1975]).

 

Znamienne lata siedemdziesiąte

 

“Wkrótce będziemy wszyscy obchodzić pierwszą w znamiennych latach siedemdziesiątych uroczystość Pamiątki śmierci naszego Mistrza” (“Służba Królestwa” Nr 3, 1970 s. 2).

 

“W roku bieżącym, na początku znamiennych lat siedemdziesiątych, z pewnością wielu braci na całym świecie skorzysta z uszczęśliwiającego przywileju służby pionierskiej” (“Służba Królestwa” Nr 3, 1970 s. 4).

 

“Pierwszy rok ze znamiennych lat siedemdziesiątych upamiętnił się wspaniałym wzrostem liczby głosicieli” (“Służba Królestwa” Nr 12, 1970 s. 3).

 

Owładnięci takimi uczuciami wkraczamy w rok 1973 - czwarty rok znamiennych lat siedemdziesiątych” (“Służba Królestwa” Nr 1, 1973 s. 1).

 

“Piszemy Wam o tym, bo świadczy to wymownie o rozmachu, jakiego nabiera na całym świecie ogłaszanie dobrej nowiny o Królestwie w miarę zbliżania się wielkiego punktu kulminacyjnego obecnych lat siedemdziesiątych” (“Służba Królestwa” Nr 12, 1971 s. 2).

 

Zbliża się koniec znamiennej epoki w dziejach. ludzkości. Sprawą oczywistą i naglącą staje się potrzeba szukania ocalenia, Zbliża się zarazem największy ucisk, jakiego ludzkość jeszcze nigdy nie przeżywała” (“Służba Królestwa” Nr 9, 1970 s. 12).

 

Inne określenia

 

“[Bóg] Miłuje rodzinę ludzką i chce, byśmy żyli, nawet nie tylko przez kilka krótkich lat, po większej części wypełnionych troskami i cierpieniami, lecz przez całą wieczność...” (Strażnica Nr 9, 1969 s. 8);

 

“Bóg pragnie, abyśmy żyli, i to nie tylko kilka krótkich lat, ale wiecznie” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 17 s. 22);

 

“Nie oddali swego życia Jehowie na służbę tylko do roku 1975. (...) Kto porzuca Babilon Wielki i obecny diabelski system rzeczy, ten biegnie dziś po nagrodę życia, kierując się ku Królestwu Bożemu, i nie zatrzyma się na roku 1975. Na pewno nie! Dalej posuwać się będzie naprzód po tej wspaniałej drodze, która prowadzi do życia wiecznotrwałego, aby wychwalać Jehowę i służyć Jemu po wieczne czasy!” (Strażnica Nr 5, 1969 s. 8).

 

Spełnianie się proroctw dowodzi, że Królestwo wkrótce natrze na wrogów. Doniosłość' orędzia· o Królestwie powinna więc pobudzać nas do działania. Ludziom grozi utrata nie tylko kilku lat życia, lecz życia wiecznego i to bez nadziei na zmartwychwstanie” (Służba Królestwa” Nr 9, 1974 s. 5).

 

Nawiązując jeszcze do słów “parę” czy “kilka lat”, warto zauważyć, że Towarzystwo Strażnica wpadło jakby we własną pułapkę. Nie można przecież, wypowiadając je w latach 1968-1973, przeciągać ich ważność na “kilkanaście” czy “kilkadziesiąt lat”. Najwyraźniej słowa te dotyczyły roku 1975.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021