Grzech Adama i rok 1975

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Jednym z tłumaczeń, z którym się zetknąłem, rozmawiając ze Świadkami Jehowy o roku 1975, było to, że nie należało liczyć 6000 lat od stworzenia Adama i Ewy, ale od ich grzechu. Ponieważ jednak nie wiemy, kiedy oni go popełnili, nie da się określić momentu zakończenia 6000 lat i rozpoczęcia tysiąclecia. Nie udało mi się w publikacjach odnaleźć takiego tłumaczenia, choć nie można wykluczyć, że ono istniało lub było przekazywane drogą ustną wśród głosicieli (w dawnych latach w Towarzystwie Strażnica wyliczano powrót Chrystusa w roku 1874 dodając 6000 lat do daty grzechu Adama w roku 4126 przed Chr., a nie czasu jego stworzenia w roku 4128; patrz: “Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 132-133).

Spróbujmy prześledzić, czy Towarzystwo Strażnica wyznaczało kiedyś moment popełnienia grzechu. Otóż owszem, przeważnie określano, że nastąpił on w dwa lata po stworzeniu człowieka. Aczkolwiek bywało również, że wskazywano w innych publikacjach na ten sam rok, w którym umiejscowione zostało stworzenie (4025 lub 4026 p.n.e.). Oto starsze i niedawne wypowiedzi z publikacji Towarzystwa Strażnica:

“Stworzenie człowieka umieszczano w roku 4128, a wystąpienie grzechu w roku 4126 p.n.e.” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 21 s. 16);

 

“Stworzenie Człowieka (...) możemy przy pomocy Pisma Św. łatwo skorygować na 4129” (“Nadszedł Czas” 1919 s. 55);

“Jesień 4127 prz. Chr. Upadek Adama” (“Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 68);

 

“Adam i Ewa spędzili jakiś czas razem, zanim popełnili grzech. Jak długim był ten czas ich bezgrzesznego pobytu nie mamy informacyi, ale przypuszczenie, że trwał dwa lata nie jest dalekie od prawdopodobieństwa” (“Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 132);

 

“Są niektóre dowody Pisma Świętego, że nie upłynęło więcej czasu, jak dwa lata, biorąc przeciętnie, w których oni korzystali z błogosławieństw swego domu i piękności otoczenia i nieprzerwalnego obcowania jednego z drugim. Wówczas się rozpoczęły boleści człowieka i od owego czasu boleści te trwają nadal z rodzajem ludzkim” (“Stworzenie” 1928 s. 61-62);

 

“Według chronologii biblijnej człowiek istnieje prawie 6000 lat (4025 przed Chr. i przeszło 1950 lat po Chr.)” (“Upewniajcie się o wszystkich rzeczach” ok. 1957 [ang. 1953] s. 199; por. s. 91, 185 [identycznie przekazano te informacje w drugim wydaniu angielskim tej książki pt. Make Sure of All Things 1957 s. 325, 296, 344);

“Dzień sądu w Edenie (ok. r. 4025 przed Chr.) ściągnął potępienie na Adama i Ewę...” (jw. s. 54; por. s. 252 [identycznie przekazano te informacje w drugim wydaniu angielskim tej książki pt. Make Sure of All Things 1957 s. 219, 383]);

 

“Około roku 4026 p.n.e. Jehowa Bóg rzekł był do Węża, który się przyczynił do upadku człowieka...” (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 3 s. 9).

 

Podobnie nauczała Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 17 s. 5, par. 12. Również słownik biblijny Świadków Jehowy wskazywał na “około 4026 rok”, jako na czas grzechu i ogłoszenia kary na Adama i Ewę:

 

Jehovah God, at Genesis 3:15, stated his purpose prophetically in the garden of Eden in the presence of Adam and Eve and the "serpent," about 4026 B.C.E.; tłumaczenie: “W Rodzaju 3:15 Jehowa Bóg ogłosił około 4026 roku p.n.e. w ogrodzie Eden swe zamierzenie w obecności Adama, Ewy i ‘węża’.” (Aid to Bible Understanding 1971 s. 387).

 

Ten fragment później Towarzystwo Strażnica w nowym słowniku nieznacznie zmieniło, usuwając niewygodną datę:

 

“W Rodzaju 3:15 utrwalono proroczą wypowiedź Jehowy Boga, który w ogrodzie Eden ogłosił swe zamierzenie w obecności Adama, Ewy i ‘węża’.” (“Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 [ang. 1988] t. 2, s. 525).

 

Kolejny tekst, wskazujący iż grzech Adama oraz wyrok na niego i Ewę (Rdz 3:14-17) miał miejsce w tym samym roku co ich stworzenie, zawierała jedna z angielskich publikacji:

 

In discussing the seed of "the woman" mentioned in Genesis 3:15, the book pointed out on page 59: "About 4,057 years after Jehovah God foretold [in 4026 B.C.E.] his raising up the seed of the woman as a liberator, this question [of identity] had all been worked out and decided."; tłumaczenie: “W omówieniu nasienia »kobiety« wymienionej w Rodzaju 3:15, książka wskazuje na stronie 59: »Około 4 057 lat po tym, jak Jehowa Bóg przepowiedział [w 4026 roku p.n.e.], że wzbudzi nasienie kobiety jako wyzwoliciela, ta kwestia [tożsamości] została ustalona i rozstrzygnięta«” (Kingdom Ministry Nr 1, 1968 s. 3).

 

Jak z powyższego widać, nawet przesunięcie o dwa lata momentu dla obliczenia 6000 lat dawałoby najpóźniej Towarzystwu Strażnica rok 1977, który dawno minął bez wypełnienia jakiegokolwiek z proroctw.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021