“Głód – 1975” i Paddockowie

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Dyżurnym źródłem przywoływanym przez Towarzystwo Strażnica, aby pokazać, że w 1975 roku będzie tak strasznie, iż nie da się żyć, jest wydana książka pt. Famine – 1975! (Głód – 1975!), napisana przez dwóch ekspertów do spraw wyżywienia. Wyratować przed głodem roku 1975 miał nas zapewne tylko Armagedon i nastanie szczęśliwego 1000-lecia. Wydanie powyższej książki w 1967 roku zbiegło się z rozpoczętą w 1966 roku kampanią roku 1975 wśród Świadków Jehowy. I właściwie nie wiadomo, czy Towarzystwo Strażnica bardziej oczekiwało na Armagedon w 1975 roku, czy na zapowiadany głód.

Raymond Franz (1922-2010), były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (w latach 1971-1980), również twierdzi, że przed 1975 rokiem w sprawie głodu “Wielokrotnie cytowano książkę autorstwa dwóch ekspertów w zakresie żywności, Głód – 1975, przy czym szczególnie powoływano się na stwierdzenia przypominające przepowiednie Russella odnośnie roku 1914” (“Kryzys Sumienia” R. Franz, 2006 s. 285).

Zacytujmy tu wprost słowa byłych prezesów Towarzystwa Strażnica, by pokazać, co miał na myśli Raymond Franz jeśli chodzi o Charlesa T. Russella.

1914 r. 1975 r.
Słowa C. T. Russella z 1905 r.:
„Nasze miasta nie mają takich długotrwałych zapasów żywności, żyjemy w nich z dnia na dzień. (...) nigdzie nie będzie pokoju, więc żywności prędko zabraknie. (...) nie sądzę, aby farmerzy chcieli siać i zbierać pszenicę jedynie po to, żeby ją potem oddać za darmo” („Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” 1947 [ed. ang. 1917] s. 49).
Słowa F. Franza z 1975 r.:
„‘gatunek ludzki /jest/ bliski zagłodzenia się na śmierć’, jak również stoi w obliczu zatrucia na skutek skażenia środowiska i zniszczenia przez broń nuklearną” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 20).

W Strażnicach, książkach i w Przebudźcie się! z lat 1967-1975 znaleźliśmy 15 przywołań dzieła Famine – 1975!

Oto przykładowe wypowiedzi z tych publikacji:

“W książce pt. Famine – 1975! (Głód – 1975!) eksperci do spraw wyżywienia W. i P. Paddockowie piszą: ‘Do roku 1975 świat stanie wobec niesłychanej katastrofy. W krajach gospodarczo zacofanych będzie grasował głód, jakiego jeszcze nie było’.

‘Przepowiadam określoną datę: rok 1975; w tym roku będziemy przeżywać nowy kryzys w całym jego straszliwym znaczeniu’.

‘Do roku 1975 w wielu głodujących krajach na porządku dziennym będzie bezprawie, anarchia, dyktatura wojskowa, narastająca inflacja, przerwy w transporcie, chaos i niepokoje’.” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 14);

 

“Dwaj znani na Zachodzie eksperci od spraw wyżywienia, Wiliam i Paul Paddock, wydali ostatnio nową książkę: Famine – 1975! (Klęska głodu – rok 1975!), w której na stronie 61 zapowiadają taką przyszłość: ‘Około roku 1975 w wielu głodujących krajach na początku dziennym będzie nieład, anarchia, dyktatura wojskowa, niekontrolowana inflacja, załamanie się transportu i chaotyczne zamieszki; powodem tego stanu rzeczy będzie nieubłagany fakt, że niedostatek żywności doprowadzi do niedożywienia, a ten stan, pogłębiając się, przejdzie w daleko rozpowszechnioną klęskę głodu’.” (Strażnica Nr 1, 1969 s. 8);

 

More recently, the book entitled “Famine - 1975!” by William and Paul Paddock said concerning today’s food shortages, on pages 52, 55 and 61: “Hunger is rampant throughout country after country, continent after continent around the undeveloped belt of the tropics and subtropics. Today’s crisis can move in only one direction - toward catastrophe. Today hungry nations; tomorrow starving nations. . . . By 1975 civil disorder, anarchy, military dictatorships, runaway inflation, transportation breakdowns and chaotic unrest will be the order of the day in many of the hungry nations”; tłumaczenie: “Zupełnie niedawno w książce pod tytułem ‘Głód – 1975!’ autorstwa Williama i Paula Paddocków powiedziano odnośnie dzisiejszych niedoborów żywności na stronach 52, 55 i 61: ‘Głód szerzy się od kraju do kraju, z kontynentu na kontynent wokół nierozwiniętego pasa obszarów tropikalnych i podzwrotnikowych. Obecna krytyczna sytuacja może zmierzać tylko w jednym kierunku – do katastrofy. Dzisiaj całe narody głodują; jutro wymrą śmiercią głodową. … Do roku 1975 w wielu głodujących krajach na porządku dziennym będzie bezprawie, anarchia, dyktatura wojskowa, narastająca inflacja, przerwy w transporcie, chaos i niepokoje’” (The Watchtower 01.02 1969 s. 70).

 

Oto kolejne czasopisma i książka cytujące Głód – 1975!:

Strażnica Nr 23, 1970 s. 7;

Przebudźcie się! Nr 7 z lat 1970-1979 s. 2;

Awake! 08.09 1967 s. 29;

Awake! 22.09 1968 s. 29;

Awake! 22.01 1970 s. 6;

Awake! 22.07 1972 s. 12;

Awake! 08.07 1973 s. 29;

Awake! 22.09 1973 s. 29;

Awake! 08.10 1973 s. 5;

Awake! 22.12 1974 s. 29;

Awake! 22.02 1975 s. 29;

“W niedawno wydanej książce pt. ‘Famine – 1975! (Głód – 1975!) jest powiedziane o dzisiejszym braku żywności: ‘(...) Obecna krytyczna sytuacja może zmierzać tylko w jednym kierunku – do katastrofy. Dzisiaj całe narody głodują; jutro wymrą śmiercią głodową’.

‘Do roku 1975 w wielu głodujących krajach na porządku dziennym będzie bezprawie, anarchia, dyktatura wojskowa, narastająca inflacja, przerwy w transporcie, chaos i niepokoje’.” (“Prawda, która prowadzi do życia wiecznego” 1970 [ang. 1968] rozdz. 10, par. 11).

 

Ciekawe, że nowsza, angielska edycja tej książki z 1981 r. całkowicie opuściła powyższe słowa z dzieła Famine – 1975!

Prócz tego Towarzystwo Strażnica nie tylko cytowało kogoś, ale i samo komentowało sytuację związaną z głodem:

“Jednocześnie czynniki polityczne, finansowe, gospodarcze, społeczne i religijne ogarnia coraz większy niepokój i w bezradności swej ludzie ci opuszczają ręce i mdleją nie tylko ze strachu, ale też w oczekiwaniu rzeczy, które według ich własnych obliczeń z pewnością wkrótce zagrożą ziemi. Tak na przykład przewiduje się na rok 1975 klęskę głodu w skali ogólnoświatowej” (Strażnica Nr 3, 1969 s. 7);

 

“Ostrzeżenia przed klęską głodu, grożącą światu w ciągu najbliższych lat, nie są pozbawione słusznych podstaw” (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 22 s. 2).

 

W kolejnej wypowiedzi o 1975 roku wiceprezes Towarzystwa Strażnica Frederick W. Franz (zm. 1992) przywołał ewentualne “zagłodzenie się na śmierć”:

“według zasługującej na zaufanie chronologii biblijnej 6000 lat dziejów ludzkich skończy się we wrześniu bieżącego roku według kalendarza księżycowego. Zbiega się to z czasem, gdy ‘gatunek ludzki /jest/ bliski zagłodzenia się na śmierć’, jak również stoi w obliczu zatrucia na skutek skażenia środowiska i zniszczenia przez broń nuklearną” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 20).

 

Jako ciekawostkę przytoczmy jeszcze wypowiedź Towarzystwa Strażnica z tamtych lat, w której wskazuje ono jak problem głodu zniknie w Królestwie Bożym:

“Jeśli wziąć pod uwagę, że powierzchnia lądów wynosi 149 000 000 kilometrów kwadratowych, to i tak przypadłoby każdemu ponad 60 arów. A czy 60 arów może wyżywić jednego człowieka? Można powiedzieć bez cienia przesady, że zdołałaby go wyżywić nawet niewielka część tej powierzchni, podczas gdy resztę można by przeznaczyć na tereny wypoczynkowe oraz na rezerwaty dla zwierząt i roślin” (Przebudźcie się! Nr 4 z lat 1970-1979 s. 18).

Później Towarzystwo Strażnica nawet zmniejszyło ilość ziemi dla każdego do “jakieś 0,4 hektara” [w ang. wyd.: około 0,37 hektara] (“Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 1991 i 2001 s. 427).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021