"Archeolodzy znajdują dowody, że imię Boże to JEHOVAH! Zdumiewające!" ???

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-06-13

W Internecie krąży film (https://www.youtube.com/watch?v=YVACYXc7nLM&feature=youtu.be):

Archeolodzy znajdują dowody

który ma przekonać widzów, iż archeolodzy znaleźli dowody na to, że imię Boże brzmi: "JEHOVAH". Aby uwiarygodnić założoną z góry tezę, występują w tym filmie, a jakże, autorytety:

Archeolodzy znajdują dowody Archeolodzy znajdują dowody

Przyglądają się oni napisom:

Archeolodzy znajdują dowody Archeolodzy znajdują dowody

Odczytują:

Archeolodzy znajdują dowody Archeolodzy znajdują dowody

A tutaj tłumaczą:

Archeolodzy znajdują dowody Archeolodzy znajdują dowody

Jak można odczytać:

Archeolodzy znajdują dowody

"I A O" jako "JEHOVAH"??? Przecież to jest oczywista manipulacja. Skąd autorzy wytrzasnęli samogłoskę "e"? Najpierw autorzy pokazują "I A O", a potem "tłumaczą" jako "JEHOWAH". Zdumiewające!

Archeolodzy znajdują dowody

Słowo "JEHOVAH" nie mogło powstać wcześniej, jak dopiero z chwilą, kiedy to masoreci żydowscy w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery, zaczęli uzupełniać w tekście hebrajskim brakujące samogłoski. Należy przypomnieć, że tam gdzie w tekście hebrajskim znajdował się tetragram JHWH, masoreci wstawili samogłoski z wyrazu Adonaj, by tetragram odczytać jako PAN.

"Jak wyżej wspomniałem, wokalizacja aramejska z o wiele starszej niż masoreci Peszitty przeczy formie Jehowa i świadczy raczej za formą Jahwe, ponieważ imiona teoforyczne zawierające w pierwszym członie początek imienia Bożego występują w formie "Jah". Tego samego dowodzą też aramejskie tabliczki Murashu z Nippur z lat 464 do 404 przed Chrystusem, zawierające aramejskie wokalizacje imion żydowskich z włączonym w nie imieniem Bożym. We wszystkich tych imionach pierwsza część imienia Bożego pojawia się w formie YAHU, ale nigdy YEHO (por. M.D. Coogan, Patterns in Jewish Personal Names in the Babylonian Diasporia, w: Journal for the Study of Judaism, Vol. IV, nr 2, str. 183f ).

Za tym, że pierwszy człon Bożego imienia zaczynał się "Jah" przemawiają też egipskie wokalizacje imienia z czasów przedchrześcijańskich. A. H. Sayce opublikował trzy tabliczki z czasów Hammurabiego z inskrypcją "Jahwe jest Bogiem" (Halley's Bible Handbook, str. 62). Po transliteracji wychodzi mu też na to, że pierwszy człon był "Jah" a ostatni "eh" (jedyna wątpliwość tego autora odnosi się do wokalizacji środkowej części tetragramu, nie wie on czy drugi człon powinien być oddany jako "hueh", czy "hweh"). Na to samo wskazują transliteracje egipskie w An Egyptian hieroglyphic Dictionary Budge'a.

Nie bez znaczenia dla tych rozważań pozostają też starożytne manuskrypty babilońskie. Kodeks B 15 z Uniwersytetu w Cambridge oraz kodeks oznaczony jako T-S A 39.11 datowany na rok 953 p.n.e. również potwierdzają, że pierwszy człon tetragramu wokalizowano jako "Jah".
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020