Spirytysta Greber i Biblia Świadków Jehowy przeciwko Maryi?

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica jakiś czas temu, by uzasadnić poprawne tłumaczenie swojej Biblii, powoływało się na spirytystyczny przekład Nowego Testamentu Johannesa Grebera. W Piśmie Świętym jest taki werset, poprzez który Świadkowie Jehowy idą "ręka w rękę" wraz ze spirytystą Greberem. O jaki werset chodzi? Najpierw zacytujmy z:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 11,27-28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

Łk 11,27-28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.311
Wielki Słownik Grecko-PolskiWielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.385

Partykuła w wersecie 28 została użyta jako potwierdzenie. Zobaczmy inne przekłady:

Biblia Brzeska (1563)

Luk 11:28 bb "(28) Ale on rzekł: I owszem błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."

Biblia Gdańska (1632)

Luk 11:28 bg "(28) Ale on rzekł: Owszem błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."

Biblia Poznańska (1974/75)

Luk 11:28 bp "(28) On zaś rzekł: -To prawda, ale tym bardziej szczęśliwsi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."

Biblia Tysiąclecia (1965/84)

Luk 11:28 bt "(28) Lecz On rzekł: ››Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je‹ ‹ ."

Biblia Warszawska (1975)

Luk 11:28 bw "(28) On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go."

NT w przekł. Kowalskiego (1956)

Luk 11:28 kow "(28) On zaś odpowiedział: "Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je"."


W roku 1937 spirytysta Johannes Greber tak oddał Łk 11,27-28:

Johannes Greber Johannes Greber
Johannes Greberzob. Johannes Greberwyd.1937

Johannes Greber tak tłumaczy Łk 11,27-28:

Johannes Greberstr.133

Spirytysta Johannes Greber miał jednak inne zdanie i zaprzeczył wypowiedzi Pana Jezusa (w.28). Według spirytysty padła odpowiedź: "No"! Tak samo uczynili Świadkowie Jehowy w swojej Biblii:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Łk 11,27-28

Przekład Nowego Światastr.1307

Wydanie niemieckie i angielskie również:

Die Neue-Welt-Ubersetzungzob. wyd.1971 The New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984
Die Neue-Welt-Ubersetzung str.1219 The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures str.1304

Zobaczmy inne przekłady.

niemieckie:

Revidierte Elberfelder (1993)

Luk 11:28 elb "(28) Er aber sprach: Gewiß, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen!"

Unrevidierte Elberfelder (1905)

Luk 11:28 elo "(28) Er aber sprach: Ja, vielmehr glückselig, die das Wort Gottes hören und bewahren!"

Herder

Luk 11:28 hrd "(28) Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und befolgen!"

Luther (1545)

Luk 11:28 l45 "(28) Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort GOttes hören und bewahren."

Schlachter (1951)

Luk 11:28 sch "(28) Er aber sprach: Ja vielmehr, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren!"

Zürcher Bibel (2007/2008)

Łuk 11:28 zur "(28) Er aber sprach: Selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und bewahren."

anglojęzyczne:

The Bible in Basic Language (1949/64)

Luk 11:28 bbe "(28) But he said, More happy are they who give hearing to the word of God and keep it."

Holman Christian Standard Bible (2004)

Luk 11:28 csb "(28) He said, "Even more, those who hear the word of God and keep it are blessed!""

The Darby Bible (1884/90)

Luk 11:28 dby "(28) But *he* said, Yea rather, blessed are they who hear the word of God and keep [it]."

The Douay-Rheims American Edition (1899)

Luk 11:28 dra "(28) But he said: Yea rather, blessed are they who hear the word of God, and keep it."

English Revised Version (1885)

Luk 11:28 erv "(28) But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it."

Geneva Bible (1599)

Luk 11:28 gnv "(28) But hee saide, Yea, rather blessed are they that heare the woorde of God, and keepe it."

God's Word Translation

Luk 11:28 gwn "(28) Jesus replied, "Rather, how blessed are those who hear and obey God's word.""

The New American Bible

Luk 11:28 nab "(28) He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it.""

New Revised Standard Version (1989)

Luk 11:28 nrs "(28) But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it!""

Young's Literal Translation (1862/98)

Luk 11:28 ylt "(28) And he said, 'Yea, rather, happy those hearing the word of God, and keeping [it]!'"


Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne zob. wyd.1998

wspominają o:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.323

również tutaj:

Przebudźcie się! Grudzień 2011Grudzień 2011
Przebudźcie się! Grudzień 2011str.23

Zobacz więc jak King James Version orazAmerican Standard Version tłumaczą Łk 11,28:

King James Version (1611)

King James Versionstr.23 źródło
King James Version

American Standard Version (1901)

American Standard Version źródło
American Standard Version
American Standard Version

A więc mamy: "But he said, Yea rather", czyli zupełnie przeciwnie jak jest w Przekładzie Nowego Świata. Czyżby Świadkom Jehowy to nie przeszkadzało tłumacząc swoją wersję z "nie"? Wybrali spirytystę Grebera i jego uznali za autorytet warty takiego tłumaczenia?

Inny przekład wydany przez Towarzystwo Strażnica, o którym wspominają Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. wyd.1995 Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.606

Oto ten przekład:

Biblia króla Jakubazob.
Biblia króla Jakubazob. zob. Biblia króla Jakubazob.

Łk 11,27-28

Biblia króla Jakubastr.72

W tej publikacji:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne zob. wyd.1998

czytamy:

Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.323

Zobaczmy:

Emphatic Diaglottzob. Emphatic Diaglottwyd.1942

Łk 11,28

Emphatic Diaglottstr.251

Porównajmy dwa przekłady wydane przez Towarzystwo Strażnica:

Emphatic Diaglott Świadkowie Jehowy
Emphatic Diaglottwyd.1942 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
Łk 11,28 Johannes Greberstr.251 Łk 11,28 Johannes Greber str.1400

A teraz porównajmy spirytystyczny przekład Grebera oraz Przekład Nowego Świata wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Johannes Greber Świadkowie Jehowy
Johannes Greberzob. wyd.1937 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
Łk 11,28 Johannes Greberstr.133 Łk 11,28 Johannes Greber str.1400

Czy ta zbieżność jest przypadkowa? Jaki mieli cel Świadkowie Jehowy, by tak samo przetłumaczyć werset, jak to uczynił spirytysta Greber, choć wiele innych przekładów nie zaprzeczało wypowiedzi Chrystusa w Łk 11,28?

Strażnica 1 lutego 19981 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

w lewej szpalcie czytamy:

Łk 11,28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.321

Tłumaczenie:

słownik internetowy słownik internetowy zob.

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy stanęli w jednym szeregu razem ze spirytystą Greberem i wyłączyli z grona szczęśliwych (błogosławionych) Najświętszą Maryję Pannę.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021