Spirytysta Greber i Biblia Świadków Jehowy przeciwko Maryi?

Autor: Piotr Andryszczak


nastepna część

Towarzystwo Strażnica jakiś czas temu, by uzasadnić poprawne tłumaczenie swojej Biblii, powoływało się na spirytystyczny przekład Nowego Testamentu Johannesa Grebera. W Piśmie Świętym jest taki werset, poprzez który Świadkowie Jehowy idą "ręka w rękę" wraz ze spirytystą Greberem. O jaki werset chodzi? Najpierw zacytujmy z:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V

Łk 11,27-28

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1371
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1371
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Łk 11,27-28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.360
Wielki Słownik Grecko-Polski
Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994 Wielki Słownik Grecko-Polski(za zgodą wydawcy) Wielki Słownik Grecko-Polski
Wielki Słownik Grecko-Polski
str.385

Partykuła w wersecie 28 została użyta jako potwierdzenie. Zobaczmy inne przekłady:

Biblia Brzeska (1563)
Luk 11:28 bb "(28) Ale on rzekł: I owszem błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."
Biblia Gdańska (1632)
Luk 11:28 bg "(28) Ale on rzekł: Owszem błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."
Biblia Poznańska (1974/75)
Luk 11:28 bp "(28) On zaś rzekł: -To prawda, ale tym bardziej szczęśliwsi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."
Biblia Tysiąclecia (1965/84)
Luk 11:28 bt "(28) Lecz On rzekł: ››Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je‹ ‹."
Biblia Warszawska (1975)
Luk 11:28 bw "(28) On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go."
NT w przekł. Kowalskiego (1956)
Luk 11:28 kow "(28) On zaś odpowiedział: "Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je"."

W roku 1937 spirytysta Johannes Greber tak oddał Łk 11,27-28:

Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentwyd.1937 Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testament

Johannes Greber tak tłumaczy Łk 11,27-28:

Wielki Słownik Grecko-Polski
str.133

Spirytysta Johannes Greber miał jednak inne zdanie i zaprzeczył wypowiedzi Pana Jezusa (w.28). Według spirytysty padła odpowiedź: "No"! Tak samo uczynili Świadkowie Jehowy w swojej Biblii:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

Łk 11,27-28

Przekład Nowego Światastr.1449 Przekład Nowego Światastr.1449

Wydanie niemieckie i angielskie również:

Die Neue-Welt-Ubersetzungzob. wyd.1971 Johannes Greberzob. zob. wyd.2013
Die Neue-Welt-Ubersetzung str.1219 The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures str.1304

Zobaczmy inne przekłady. Niemieckie:

Revidierte Elberfelder (1993)
Luk 11:28 elb "(28) Er aber sprach: Gewiß, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen!"
Unrevidierte Elberfelder (1905)
Luk 11:28 elo "(28) Er aber sprach: Ja, vielmehr glückselig, die das Wort Gottes hören und bewahren!"
Herder
Luk 11:28 hrd "(28) Er aber erwiderte: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und befolgen!"
Luther (1545)
Luk 11:28 l45 "(28) Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort GOttes hören und bewahren."
Schlachter (1951)
Luk 11:28 sch "(28) Er aber sprach: Ja vielmehr, selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren!"
Zürcher Bibel (2007/2008)
Łuk 11:28 zur "(28) Er aber sprach: Selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und bewahren."

anglojęzyczne:

The Bible in Basic Language (1949/64)
Luk 11:28 bbe "(28) But he said, More happy are they who give hearing to the word of God and keep it."
Holman Christian Standard Bible (2004)
Luk 11:28 csb "(28) He said, "Even more, those who hear the word of God and keep it are blessed!""
The Darby Bible (1884/90)
Luk 11:28 dby "(28) But *he* said, Yea rather, blessed are they who hear the word of God and keep [it]."
The Douay-Rheims American Edition (1899)
Luk 11:28 dra "(28) But he said: Yea rather, blessed are they who hear the word of God, and keep it."
English Revised Version (1885)
Luk 11:28 erv "(28) But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it."
Geneva Bible (1599)
Luk 11:28 gnv "(28) But hee saide, Yea, rather blessed are they that heare the woorde of God, and keepe it."
God's Word Translation
Luk 11:28 gwn "(28) Jesus replied, "Rather, how blessed are those who hear and obey God's word.""
The New American Bible
Luk 11:28 nab "(28) He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it.""
New Revised Standard Version (1989)
Luk 11:28 nrs "(28) But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it!""
Young's Literal Translation (1862/98) Luk 11:28 ylt "(28) And he said, 'Yea, rather, happy those hearing the word of God, and keeping [it]!'"

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożytecznewyd.1998 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne

wspominają o:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
str.323

również tutaj:

Przebudźcie się! Grudzień 2011GRUDZIEŃ 2011 Przebudźcie się! Grudzień 2011str.23 Przebudźcie się! Grudzień 2011str.23

Zobaczmy więc jak King James Version oraz American Standard Version tłumaczą Łk 11, 28:

King James Version (1611)

King James Versionzob. źródło

Łk 11, 27-28

King James Version

American Standard Version (1901)

American Standard Version źródło American Standard Version
American Standard Version American Standard Version

A więc mamy: "But he said, Yea rather", czyli zupełnie przeciwnie jak jest w Przekładzie Nowego Świata. Czyżby Świadkom Jehowy to nie przeszkadzało tłumacząc swoją wersję z "nie"? Wybrali spirytystę Grebera i jego uznali za autorytet warty takiego tłumaczenia?

Inny przekład wydany przez Towarzystwo Strażnica, o którym wspominają Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd.1995 Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.606

Oto ten przekład:

Bible James Version Bible James Version Bible James VersionBible James Version 1611 Bible James Version Bible James Version

Łk 11, 28

Biblia króla Jakuba
str.72

W tej publikacji:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożytecznewyd.1998 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne

czytamy:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
str.323

Zobaczmy:

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott Diaglott

Łk 11, 28

Emphatic Diaglottstr.251

Porównajmy dwa przekłady wydane przez Towarzystwo Strażnica:

Emphatic Diaglott Świadkowie Jehowy
Emphatic Diaglottwyd.1942 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 zob. zob. wyd.2013

Łk 11, 28

Emphatic Diaglottstr.251 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013str.1400

A teraz porównajmy spirytystyczny przekład Grebera oraz Przekład Nowego Świata wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Johannes Greber Świadkowie Jehowy
Johannes Greberzob. zob. wyd.1937 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013

Łk 11, 28

Johannes Greberstr.133 Johannes Greber str.1400

Czy ta zbieżność jest przypadkowa? Jaki mieli cel Świadkowie Jehowy, by tak samo przetłumaczyć werset, jak to uczynił spirytysta Greber, choć wiele innych przekładów nie zaprzeczało wypowiedzi Chrystusa w Łk 11, 28? Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Łk 11, 28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.321

Tłumaczenie:

Słownik angielsko-polski Słownik angielsko-polskiwyd.1973 Słownik angielsko-polski Słownik angielsko-polski
Słownik angielsko-polskistr.131 Słownik angielsko-polskistr.293

Czy Świadkowie Jehowy stanęli w jednym szeregu razem ze spirytystą Greberem i wyłączyli z grona szczęśliwych (błogosławionych) Najświętszą Maryję Pannę?

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023