Maryja - modlitwa


Mały Słownik Maryjny Mały Słownik Maryjnywyd.1987 Mały Słownik Maryjny Mały Słownik Maryjny

Mały Słownik Maryjnystr.77 Mały Słownik Maryjnystr.77

Mały Słownik Maryjnystr.47 Mały Słownik Maryjnystr.47

Mały Słownik Maryjnystr.40 Mały Słownik Maryjnystr.40

Mały Słownik Maryjnystr.41 Mały Słownik Maryjnystr.41

Dla nas Maryja jest egzystującą z Panem osobą, zawsze przez Niego wysłuchiwaną (J 2:3nn; por. 1Krl 2:20). Prosimy Maryję o wstawiennictwo w słowach z "Pozdrowienia Anielskiego": 'Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi'. Nie zwracamy się do Niej jak do bogini, lecz prosimy Ją, Służebnicę Pańską (Łk 1:48) o modlitwę.

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.575
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.576
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.602
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.602
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.603

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.603

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022