Jehowa czy Chrystus (1Kor 10,9)?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w angielskiej Strażnicy:

Strażnica 1 lipca 1913 Nr 13 Strażnica 1 lipca 1913 Nr 131 lipca 1913 Nr 13

omawiając 1 Kor 10,6-12 piszą tak:

Strażnica 1 lipca 1913 Nr 13 Strażnica 1 lipca 1913 Nr 13str.198-199

tłum: "Czwartą próbą, określaną przez Apostoła jako "kuszenie Chrystusa", był bunt przeciwko Mojżeszowi, który wyobrażał Chrystusa. Lud pragnął pójść na skróty przez krainę Edomu, i tak wejść do Ziemi Obiecanej, podczas gdy Mojżesz wyznaczył im podróż drogą bardziej okrężną poprzez pustynię"


Potem zmienili zdanie i w książce:

Co religia uczyniła dla ludzkości Co religia uczyniła dla ludzkościwyd.1951

cytują werset 9 z 1 Listu do Koryntian, rozdział 10 i odnoszą do:

Co religia uczyniła dla ludzkościstr.182

Słowo "Jehowa" pojawia się w wydanym przez Towarzystwo Strażnica Przekładzie Nowego Świata:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata zob. wyd.pol.1994

1 Kor 10,9

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.221

Czy słowo "Jehowa" rzeczywiście powinno pojawić się w Nowym Testamencie? Najpierw trzeba zauważyć, iż werset dziewiąty to aluzja do Starego Testamentu, do Księgi Liczb:

Biblia Tysiąclecia wyd.IIBiblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Lb 21,6

Biblia Tysiąclecia wyd.II

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Lb 21,36

Pięcioksiąg Vocatiostr.616

Septuaginta zob.

Lb 21,6

Septuagintastr.252
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Lb 21,6

Septuagintastr.191

Czy rzeczywiście powinno się znajdować w 1Kor 10,9 słowo "Jehowa", jak pokazuje nam Przekład Nowego Świata? Jak inne przekłady oddają ten werset?

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

1Kor 10,9

Biblia Tysiąclecia
str.1493

Listy do Koryntian KUL Listy do Koryntian KULwyd.1965
Listy do Koryntian KUL

Komentarz KUL-u w nawiązaniu do wersetu dziewiątego

Listy do Koryntian KULstr.222

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1Kor 10,9

Grecko-polski Nowy TestamentGrecko-polski Nowy Testamentstr.801

Biblia GdańskaBiblia Gdańska 1863 Biblia Gdańskazob.
Biblia Gdańskazob.

Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiego Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiego Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza DąbrowskiegoPoznań 1973
Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiego
str.558

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio

1 Kor 10,9

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentustr.664
Komentarz Żydowski do Nowego Testamentustr.665

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

1 Kor 10,9-10

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2501

1 List do Koryntian 1 List do Koryntian
Święty Paweł
1 List do Koryntian
2008

1 Kor 10,9-10

1 List do Koryntianstr.309
1 List do Koryntianstr.310
1 List do Koryntianstr.314

Świadkowie Jehowy w tej książce napisali:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożytecznewyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.325

Więc zobaczmy jak wygląda dosłownie tekst (lewa szpalta) w przekładzie interlinearnym wydanym przez Świadków Jehowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969

1Kor 10,9

New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969str.774

W lewej szpalcie mamy słowo "Kyrion", natomiast w prawej - "Jehowa". Dla uzasadnienia wstawienia słowa "Jehowa", Świadkowie Jehowy podają hebrajskie przekłady Nowego Testamentu. Jako pierwszy to J7:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969str.774

Co to jest J7?

New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969str.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)"
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.29 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985

Sprawdźmy:

Novum Testamentumwyd.1599
Novum Testamentumzob.

Tekst hebrajski: "nie kuście HaMashiach [Chrystusa] tak jak go kusili niektórzy ludzie i posłał JHWH węże palące i kąsały lud i umarło wielu ludzi".

Dlaczego Świadkowie Jehowy powołali się na ten przekład, skoro brak w J7 tetragramu dot. Chrystusa? Czyżby liczyli na to, że nikt tego nie sprawdzi? W tym przekładzie obok hebrajskiego mamy tekst grecki ze słowem "Christon":

Novum Testamentum

Są też inne tłumaczenia:

Novum Testamentum

Jest też po polsku:

Novum Testamentumzob.

Nowy Testament w czterech językach: hebrajskim, greckim, łacinie oraz niemieckim. Autorem dzieła jest Elias Hutter. Pochodzi ono z roku 1602 i w sensie tzw. przekładów hebrajskich odpowiada numerowi J7:

Novum Testamentumzob.

W 1 Kor 10,9 jest HAMASHIACH (Mesjasz) dot. Chrystusa:

Novum Testamentum

W tym wydaniu również jest brak tetragramu.

W New World Translation of the Holy Scriptures (wyd.1985):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 Kor 10,9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.758

w przypisie do wersetu dziewiątego usunęli J7,8,17 i dodali J22,23. A więc teraz mamy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.758
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969str.30
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W Londynie, Anglia, w 1885 roku zostało wydane nowe tłumaczenie Chrześcijańskich Pism Greckich po hebrajsku. To nowe tłumaczenie rozpoczął Isaac Salkinson, a zakończył po jego śmierci Christian David Ginsburg. Nasz najstarszy egzemplarz pochodzi z trzeciego wydania z 1891 roku. Zostało ono porównane z edycją w małym formacie Trinitariańskiego Towarzystwa Biblijnego, wydanego w Londynie, Anglia, w 1939 roku, a także z Hebrajsko - Angielskim Nowym Testamentem wydanym przez to samo Towarzystwo w 1941 roku"
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.14 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.758
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.13 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985

A jak mamy to wszystko rozumieć?

1. JHWH występuje w hebrajskim przekładzie Christian Greek Scriptures, aut. Isaac Salkinson i C. D. Ginsburg, London; w hebrajskim przekładzie Christian Greek Scriptures, wyd. przez United Bible Societies, Jerusalem, 1979; hebrajskim przekładzie Christian Greek Scriptures, aut. J. Bauchet, Rome, 1975.

2. Pan występuje w greckim Kodeksie Synaickim z IV wieku; w greckim manuskrypcie Watykańskim nr1209 z IV wieku; w greckim rękopisie Kodeks Efrema z V wieku n.e.

3. Chrystus występuje w greckim papirusie Chester Beatty 2, ok.200 n.e., Dublin; grecki i łaciński Kodeks Bezy z V i VI wieku.

4. Bóg występuje w greckim Kodeksie Aleksandryjskim z V wieku.

Dla Świadków Jehowy ważniejszy jest przekład na język hebrajski pochodzący z XX w., niż tekst grecki z II w. po Chr. w którym występuje słowo "Chrystus".


Świadkowie Jehowy uzyskali prawo do wydania Emphatic Diaglott:

Emphatic Diaglott Emphatic Diaglott
wyd.1942

1 Kor 10,9

Emphatic Diaglott Emphatic Diaglottstr.578

oraz prawo do wydania:

Holy Biblezob. Holy Bible
Holy Biblestr.169

Co możemy jeszcze przeczytać w książce:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożytecznewyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.319

Jak uwzględniono tekst Nestle'a i Alanda:

Novum Testamentum Graece Nestle-Aland Novum Testamentum Graece Nestle-Aland Novum Testamentum Graece Nestle-Aland

1 Kor 10,9

Novum Testamentum Graece Nestle-Aland Novum Testamentum Graece Nestle-Alandstr.456

z greki na łacinę:

Novum Testamentum Graece Nestle-Alandstr.456

W przypisie mamy informację, iż tekst pochodzi z jednych z najstarszych papirusów oznaczony jako P46, który to papirus pochodzi z roku 200 po Chr.:

Novum Testamentum Graece Nestle-Aland
Novum Testamentum Graece Nestle-Alandzob.

Przypomnijmy przypis do 1 Kor 10,9 w The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.758

Papirus oznaczony jako P46:

Papirus P46

Więcej o tym papirusie tutaj: http://en.wikipedia....wiki/Papyrus_46

Wygląda na to, że Towarzystwo Strażnica w omawianym wersecie 1 Kor 10,9 nie uwzględniło tekstu Nestle'a i Alanda, jak i innych źródeł, np. P46. Z przytoczonych tutaj przykładów werset dziewiąty dotyczy Chrystusa, a nie tak, jakby chcieli Świadkowie Jehowy tutaj.


Inny tekst krytyczny Nowego Testamentu:

The Greek New Testament The Greek New Testament The Greek New Testamentwyd.1994
The Greek New Testament The Greek New Testamentstr.589

Bóg Ojciec

Lb 21:6 BT "Zesłał więc Jahwe na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła."

Pwt 6:16 Bw "Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście go w Massa."

Syn Boży

1Kor 10:9 Bg "Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli."

1Kor 10:9 BT "I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów."

1Kor 10:9 NP "Nie wystawiajmy Chrystusa na próbę, jak to czynili niektórzy z nich i poginęli od jadu węży."

Duch Święty

Hbr 3:7-9 Bw "Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,(8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni,(9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat."


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020