„Pokolenie roku 1914”
ostatnim pokoleniem

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Towarzystwo Strażnica nie tylko zapewniało swych członków, że „koniec” nastąpi zanim wymrze „pokolenie roku 1914”, ale i twierdziło, że jest ono ostatnią generacją w „starym systemie rzeczy”. Oto kilka takich wypowiedzi:

 

„Żyjemy w czasach ostatniej generacji tego starego świata! Pamiętajcie o tym! Myśl, że tak jest, zbija nas nieco z tropu; lecz przecież jest to prawdą (Mat. 24:34)” (Strażnica Nr 4, 1955 s. 4);

 

„Dlatego musimy studiować z nimi natchnione Słowo Boże pomagając im w uświadomieniu sobie konieczności wzywania imienia Jehowy przez publiczne głoszenie ‘tej dobrej nowiny’ o ustanowionym Królestwie i ogłaszanie ‘dnia pomsty ze strony naszego Boga’ na świadectwo członkom tego ostatniego pokolenia żyjącego przed Armagedonem” (Służba Królestwa Nr 12, 1961 s. 1);

 

„Oni będą bezustannie radować się w Jego Imieniu i korzystać z Jego ochrony, gdy On wkrótce zniszczy w Armagedonie ostatnie pokolenie tych »którzy go nienawidzą«.” (Strażnica Nr 5, 1963 s. 4);

 

„W którym więc roku ma upłynąć pierwszych 6000 lat istnienia człowieka oraz pierwszych 6000 lat dnia odpoczynku Bożego? W roku 1975. Jest to godne uwagi, zwłaszcza gdy się pomyśli, że »dni ostateczne« zaczęły się w roku 1914 i że wydarzenia spełniające za naszych czasów proroctwa biblijne wskazują, iż to pokolenie będzie ostatnim pokoleniem tego złego świata” (Przebudźcie się! Nr 12 z lat 1960-1969 s. 10);

 

„OSTATNIE POKOLENIE W TYM SYSTEMIE RZECZY (...) Jezus Chrystus określił właśnie nasze pokolenie jako ostatnie w tym systemie” (Strażnica Nr 10, 1968 s. 12);

 

„Wskazując na nasze czasy i na ostatnie pokolenie tego systemu rzeczy, Chrystus przepowiedział między innymi wzmagające się wojny, klęski głodu i trzęsienia ziemi. Wszystko to dzieje się obecnie...” (Strażnica Nr 19, 1969 s. 4);

 

„To świadczenie o Jezusie Chrystusie, aktualne dla całego świata, miało żywotne znaczenie dla wszystkich następnych pokoleń włącznie z ostatnim, a więc pokoleniem ludzi żyjących teraz w dwudziestym wieku” (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 3 s. 2);

 

„Wydarzenia, jakie przeżywa ostatnie pokolenie ludzkie od roku 1914, dokładnie odpowiada temu, co przepowiadali Jezus i jego uczniowie” (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 6 s. 3);

 

„Członkowie tego znajdującego się u schyłku ostatniego pokolenia zostali tam określeni jako »bez panowania nad sobą, zawzięci, nie miłujący dobra« (2 Tym. 3:1, 3)” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 6 s. 18);

 

„Zapoczątkowały też przepowiedziane »dni ostatnie«, a więc ostatni już okres [w ang. last generation], w którym Bóg miał tolerować niegodziwość i cierpienia” (Na czym polega sens życia? Jak go odnaleźć? 1993 s. 27).

Patrz też ang. Przebudźcie się! 22.09 1983 s. 10; Służba Królestwa Nr 3, 1963 s. 6.

 

Towarzystwo Strażnica powoływało się nawet na jakichś anonimowych naukowców, którzy mieli potwierdzać jego stanowisko:

 

„Dzisiaj, po latach, wielu naukowców ostrzega, że możemy być ostatnim pokoleniem i kropka – koniec” (Przebudźcie się! Rok LXVII [1986] Nr 3 s. 3).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022