Stauros a Świadkowie Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak

W Biblii Świadków Jehowy, w specjalnym dodatku zatytułowanym „Pal męki” („Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1994 s. 417-419), kilka razy pojawiają się słowa „krzyż” (6 razy) i „ukrzyżowany” (3 razy). Natomiast w greckim przekładzie w tych miejscach widnieje słowo stauros lub termin pochodzący od niego (patrz greckie „Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata” 1993 s. 417-419). Zobaczmy te przekłady:

Chrześcijańskie Pisma Greckie Chrześcijańskie Pisma Greckie Chrześcijańskie Pisma Greckiewyd.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckiestr.439
Chrześcijańskie Pisma Greckie Chrześcijańskie Pisma Greckie Chrześcijańskie Pisma Greckiewyd.1993
Chrześcijańskie Pisma Greckiestr.445
Chrześcijańskie Pisma Greckiestr.439 Chrześcijańskie Pisma Greckiestr.445

Widać więc, że dla Świadków Jehowy słowo stauros oznacza „krzyż”. Przynajmniej wtedy, gdy trzeba pokazać, jak termin „krzyż” przekłada się na język grecki.


Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.316
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.153

To "później", to z pewnością od IV w. przed Chr. w górę, aż do dzisiaj. Z chwilą pojawienia się kary stosowanej przez Rzymian poprzez ukrzyżowanie, słowo stauros nabrało dodatkowego znaczenia:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.562
Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1965 Wielki Słownik Grecko-Polskistr.97

Przyjrzyjmy się kilku przykładom słowu stauros, a wg Świadków Jehowy "pala męki". Najpierw przypomnijmy, iż Towarzystwo Strażnica wydało m.in.:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

W Flp 3,18 greckie słowo stauros Towarzystwo Strażnica przetłumaczyło na "stake" (pal):

Flp 3,18

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.873
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.874

Świadkowie Jehowy wydali w wielu językach Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (Nowy Testament). W języku polskim mamy również ten przekład (wyd.1994) (zob. Flp 3,18). Zobaczmy do Chrześcijańskich Pism Greckich, ale po grecku:

Chrześcijańskie Pisma Greckie Chrześcijańskie Pisma Greckie Chrześcijańskie Pisma Greckiewyd.1993

Pamiętamy, iż w tekście oryginalnym Nowego Testamentu (lewa szpalta) w Flp 3,18 występuje słowo stauros, a Świadkowie Jehowy w Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata po grecku zamiast słowa stauros wstawili ksylon (drzewo):

Flp 3,18

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.258

Dlaczego? Świadkowie Jehowy bowiem uczą od roku 1936, że Jezus nie umarł na krzyżu, lecz na palu, dlatego w swojej Biblii używają w miejsce gr. stauros "pal męki", a w miejscu gr. ksylon mają "pal". Inaczej jednak mają w greckiej wersji Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata. Dlaczego Świadkowie Jehowy zamienili słowa? Okazuje się, że we współczesnej grece słowo stauros oznacza:

Słownik online

Nowy Testament we współczesnym greckim jest dostępny dla programu "theWord":

Słownik online
Słownik online

Wszystkie zawierają STAUROS.

Flp 3,18

Słownik online

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie wstawili słowa passalos:

Słownik online

A drzewo po grecku to:

Słownik online

Mamy zatem w greckiej wersji Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata w Flp 3,18 "drzewo męki". Grecki Świadek Jehowy rozumuje już jako "pal męki". Podobnie mamy w innych przypadkach:

(Pallottinum) Mk 15,21:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mk 15,21

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.240
Chrześcijańskie Pisma Greckie Chrześcijańskie Pisma Greckie Chrześcijańskie Pisma Greckiewyd.1993

Mk 15,21

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.71 str.72 (zob. w j. polskim)
Słownik

(Pallottinum) Mk 15,30:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.241
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata str.72 (zob. w j. polskim)
Słownik

(Pallottinum) J 19,17. 19:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) str.505 str.506
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (zob.) (wyd.1993) str.147 (zob. w j. polskim J 19,17) (zob. w j. polskim J 19,19)
Słownik Słownik

(Pallottinum) Mt 27, 26:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.149
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (zob.) (wyd.1993) str.45 (zob. w j. polskim Mt 27,26)
Słownik

(Pallottinum) Hbr 12,2:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.984
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata (zob.) (wyd.1993) str.292 (zob. w j. polskim Hbr 12,2)
Słownik

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich książek podejmując temat o greckim wyrazie stauròs, powołali się na dzieło The Companion Bible:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Biblia
str.204

Porównajmy z innym, wcześniejszym tłumaczeniem w tej publikacji:

Strażnica 1970 Nr 10Strażnica 1970 Nr 10 Strażnica 1970 Nr 10 Strażnica 1970 Nr 10str.21

Porównajmy:

Czego naprawdę uczy Biblia, s. 204. Strażnica 1970 Nr 10, s.21
„Nigdy nie oznacza ono dwóch belek, nałożonych jedna na drugą pod jakimkolwiek kątem” „Nigdy nie oznaczało ono u nich umieszczonych pod jakimkolwiek kątem dwóch belek, lecz zawsze tylko pojedynczą sztukę”

Cytat z tej samej książki The Companion Bible, ale w dwóch wersjach. W Strażnicy z roku 1970 z kontekstu możemy się dowiedzieć, iż chodzi o grekę klasyczną (Homer i inni), a w książce Czego naprawdę uczy Biblia czytelnik nie ma pojęcia, iż jest mowa o grece klasycznej.


Słownik starogrecki Słownik starogreckiToruń 2007 Słownik starogreckistr.123
Słownik starogrecki
str.123

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019